wz

Späť na hlavnú stránku!Miroslav Lajčák: Horúcim perom

 

Tak vykľuli sa predsa

šidlá z vreca,

Mária Švábová prestala byť sfingou,

Skončila cesta slúžky Churchillov

a Šlingov.

 

Tak ako Šlinga,

s jeho frajerkou

dovideli sme Clementisa

aj cez dým salónov a lóží,

vo fraku americkom

a v ústach s fajkou Bruyérkou,

z rukáva súkať odkazy Londýna.

 

Teraz ho strážia moji priatelia

a na celu mu číslo väzenské

stráž mojej Republiky

pripína,

keď spomeniem si na básnika,

čo vedel víno zrady piť,

už nemám rytmu, ani rýmov,

ani jemnocit.

 

Dopísal pašovanou ceruzkou

kompozíciu s prašivinou

a nenapíše ani dobrý nekrológ,

tak ako žil, bez chrbtovej kosti,

šmajchľujúci sa anarchii,

Eiffelovke,

obdivujúci trockistický hmyz,

zahynie, bez lásky zomrie,

ako žili kamaráti z mokrej štvrte,

doktor Husák a Mach perohryz.

 

My, súdruhovia, tešme sa z tejto chvíle,

Veď otrávený bude dirigent zákulisí,

keď hynú jeho zmyje,

a v ich koži,

pod proletárskou nohou Truman syčí.

 

 

 

___________________________________________________________________

Prameň – informačný zdroj:

Ján L. Kalina: Tisíc a jeden vtip – strana 371

14. lekcia: Keby to nebolo do plaču, bolo by to na smiech:

Podtitul: Neplánované vtipy, ktoré boli myslené smrteľne vážne

Vydal Obzor, vydavateľstvo kníh a časopisov,

n. p. Bratislava, roku 1969

Zodpovedná redaktorka: Hilda Gomolčáková

Graficky upravil a obálku navrhol: Milan Veselý

Prvé vydanie, počet strán 560

Vytlačila Pravda, vydavateľstvo ÚV KSS, Bratislava

Tematická skupina 301-213-3. náklad 25 000

AH 36,14 (z toho textu 22,49, obrázkov 13,65)

VH 36,62

65-021-69   Kčs 38,-   735-22-8.5

 

Späť na hlavnú stránku!