Pan Svatopluk Lahola (1904 - 1954)
wz

Zpět na hlavní stránku!
První obrázek: Pan Svatopluk Lahola - osobní fotografie

Ná této osobní fotografii je zachycen huštěnovský rodák pan Svatopluk Lahola (1904 - 1954), rolník z Huštěnovic, který se v Huštěnovicích v roce 1904 narodil jako syn Josefa Laholy pocházejícího z tehdy ještě samostatné obce Mařatice, která je dnes již součástí města Uherské Hradiště a Terezie Laholové, rozené Hastíkové z Huštěnovic. Otec pana Svatopluka Laholy pan Josef Lahola zemřel v roce 1939 a matka pana Svatopluka Laholy paní Terézie Laholová, rozená Hastíkova zemřela v roce 1958. Oba manželé Josef Lahola i Terézie Laholová, rozená Hastíkova zemřeli v obci Babice, kde jsou též i oba dva pohřbeni.

Stejně tak jako se pan Svatopluk Lahola v obci Huštěnovice v roce 1904 svým rodičům Josefu Laholovi a Terezii Laholové, rozené Hastíkové narodil, právě tak též i obci Huštěnovice v roce 1954 i zemřel, a to poté, když předčasně ve věku pouhých padesáti let zemřel v obci Huštěnovice na následky komunistického teroru poté, co v souvislosti s násilnou komunistickou kolektivizací vesnice mu byly ve prospěch komunisty založeného místního huštěnovského JZD (Jednotné zemědělské družstvo) komunisty násilně zabrány koně, krávy i veškerý ostatní zemědělský majetek. Huštěnovský rodák pan Svatopluk Lahola (1904 - 1954) tedy prožil celý svůj život se v této malé slovácké vesnici Huštěnovice nacházející se v rámci okresu Uherské Hradiště a sousedící na jihu s obcí, respektive dnes již městem Staré Město u Uherského Hradiště. A v této obci Huštěnovice je pan Svatopluk Lahola (1904 - 1954) také i pohřben.

Svatopluk Lahola (1904 - 1954) má dvě děti a čtyři vnuky. Rovněž i JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola (narozen 1967) je jeho vnuk a Jaroslav Lahola (1937 - 2015) je otec JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy. Současně pak je Jaroslav Lahola (1937 - 2015) synem Svatopluka Laholy, (1904 - 1954). Svatopluk Lahola kromě syna Jaroslava Laholy (1937 - 2015) má ještě i dceru Marii Drábkovou, rozenou Laholovou. Dcera Františky Laholové, rozené Psotkové paní Marie Drábková, rozená Laholová má dvě děti, které jsou rovněž vnoučaty Františky Laholové, rozené Psotkové (1911 - 1988). Těmito dnes již dospělými dětmi Marie Drábkové, rozené Laholové a současně též i vnoučaty Františky Laholové, rozené Psotkové (1911 - 1988) jsou vnuk Jaroslav Drábek ml. a Edita Šímová, rozená Drábková.Druhý obrázek: Svatopluk Lahola na návštěvě ve Starém Městě u Uherského Hradiště v roce cca 1930.

Svatopluk Lahola (1904 - 1954) na návštěvě v obci Staré Město u Uherského Hradiště cca v roce 1930 je zde na této fotografii zachycen společně i se svou maželkou Františkou Laholovou, rozenou Psotkovou (1904 - 1954), která je zde na této fotografii z oné trojice žen zachycena jako žena stojící hned vedle svého tehdy ještě jen čerstvého manžela Svatopluka Laholy. Zde na této fotografii se Svatopluk Lahola (1904 - 1954) nachází z pohledu čtenáře úplně vpravo, a žena stojící nejblíže vedle něho je jeho tehdy ještě jen čerstvá manželka Františka Laholová, rozená Psotková (1911 - 1988).

Žena stojící na úplně opačném konci jako stojí z pohledu čtenáře úplně vpravo pan Svatopluk Lahola (1904 - 1954), tj. z pohledu čtenáře zase žena stojící naopak na opačném konci úplně vlevo je paní Veronika Burýškova, pocházející z obce Vlčnov, která je babičkou paní Františky Laholové, rozené Psotkové (1911 - 1988). Táto paní Veronika Burýškova pocházející z Vlčnova zemřela cca v roce 1949. Jinak ale její manžel Jan Burýšek pocházel z obce Babice. Dcera manželů Jana a Veroniky Burýškových byla paní Františka Psotková, rozená Burýškova byla manželkou pana Michala Psotky ze Starého Města u Uherského Hradiště. A manželé pan Michal Psotka a Františka Psotková, rozená Burýškova byly rodiče paní Františky Laholové, rozené Psotkové (1911 - 1988). První manželka pana Michala Psotky paní Františka Psotková, rozená Burýškova zemřela však již někdy cca v roce 1913, když byly její dceři Františce Laholové, rozené Psotkové pouhé dva roky.

Dále pak žena stojící uprostřed mezi paní Veronikou Burýškovou a Františkou Laholovou, rozenou Psotkovou (1911 - 1988) je paní Filoména Psotková, rozená Holáňová pocházející z obce Staré Město u Uherského Hradiště, kde v jejím někdejším rodném domě dnes funguje obchod Zahradkářské potřeby, který již vlastní úplně cizí lidé, kteří s naší rodinou nemají nic společného. Paní Filoména Psotková, rozená Holáňová totiž svůj někdejší rodný dům někdy v roce cca 1913 prodala obci Staré Město u Uherského Hradiště poté co smrti Františky Psotkové, rozené Burýškové uzavřela manželsví s panem Michalem Psotkou a stala se tak jeho druhou manželkou. A tedy zde na této fotografii uprostřed mezi paní Veronikou Burýškovou a Františkou Laholovou, rozenou Psotkovou (1911 - 1988) stojící paní Filoména Psotková, rozená Holáňová je jako druhá manželka otce paní Františky Laholové, rozené Psotkové pana Michala Psotky, nevlastní matkou paní Františky Laholové, rozené Psotkové (1911 - 1988). Paní Filoména Psotková, rozená Holáňová zemřela někdy cca 1958.

Zde v obci Staré Město u Uherského Hradiště pan Svatopluk Lahola z Huštěnovic a staroměstská rodačka Františka Psotková dne 28.1.1930 v místním staroměstském katolickém kostele uzavřeli spolu svátost manželství, a tato fotografie následně pak pochází z doby roku 1930 cca několik měsíců po uzavření jejich svátostného manželství. Jejich oddávajícím knězem byl farář Ignác Zanáška /* 27.7.1869 Stará Ves (okr. Přerov) – † 19.2.1936 Uherské Hradiště/.

Zde na této fotografii zobrazující mládého Svatopluka Laholu a jeho tehdy právě ještě jen čerstvou manželku Františku Laholovou, rozenou Psotkovou lze vidět obec Staré Město u Uherského Hradiště tak, jak Staré Město u Uherského Hradiště vypadalo za časů mladosti pana Svatopluka Laholy (1904 - 1954) a jeho manželky Františky Laholové, rozené Psotkové (1911 - 1988) v roce 1930. Dnes už ovšemže obec, respektive město Staré Město u Uherského Hradiště vypadá výrazně jinak.Třetí obrázek: Mladý Svatopluk Lahola v obci Huštěnovice jako starší stárek

Fotografie hodovské chasy pocházející z oslav Hodů v obci Huštěnovice v roce 1927 anebo 1928 zachycující tehdejší huštěnovskou hodovskou chasu z let 1927 nebo 1928, kdy starším stárkem byl pan Svatopluk Lahola (1904 - 1954), tehdy ve věku svých pouhých třiadvaceti anebo čtyřiadvaceti let.


Zpět na hlavní stránku!