Pan Jaroslav Lahola na dvorku v Huštěnovicích
wz

Zpět na hlavní stránku!
První obrázek: Jaroslav Lahola

Na fotografii je zachycen sám na dvorku v Huštěnovicích stojící Jaroslav Lahola (1937 - 2015) v době, když byl ještě jen malým chlapcem. Na této fotografii byl Jaroslav Lahola vyfotografován někdy cca v roce 1945 v době již po skončení druhé světové války.Druhý obrázek: Jaroslav Lahola (1937 - 2015) s koněm.

Na fotografii je zachycen Jaroslav Lahola (1937 - 2015) jako malý chlapec, který úplně sám bez pomoci kohokoliv jiného drží za uzdu koně patřícího jeho otci sedlákovi Svatoplukovi Laholovi z malé slovácké obce Huštěnovice.Třetí obrázek: Jaroslav Lahola a Marie Drábková, rozená Laholová.

Na fotografii zachycující vchod do chléva v obci Huštěnovice patřící rodičům Jaroslava Laholy, kterými byli Svatopuk Lahola a Františka Laholová, rozená Psotková. Před vchodem do chléva stojí Jaroslav Lahola a drží za uzdu jednoho z koňů sedláka Svatopluka Laholy. Malé děvčátko stojící vedle Jaroslava Laholy je jeho mladší sestra Marie Drábková, rozená Laholová. Na této fotografii byl Jaroslav Lahola A jeho sestra Marie Drábková, rozená Laholová vyfotografováni někdy cca v roce 1945 v době již po skončení druhé světové války.Čtvrtý obrázek: Čtyři děti se psem na dvorku v Huštěnovicích.

Ten bez bot bosý chlapec a současně i nejvyšší ze všech čtyř vyfotografovaných dětí je malý Jaroslav Lahola (1937 - 2015). Děvčátko stojící hned vedle zdi domu je mladší sestra Jaroslava Laholy paní Marie Drábková, rozená Laholová, narozená v roce 1939.

Děvčátko stojící uprostřed mezi Jaroslavem Loholou (1937 - 2015) a jeho u zdi domu stojící Marií Drábkovou, rozenou Laholovou je paní Jitka Šárniková, rozená Vyoralová, narozena v roce 1939. Paní Jitka Šárniková, rozená Vyoralová toho času žije za Olomoucem ve městě Štemberk. Vpravo od Jaroslava Laholy (1937 - 2015) stojící chlapec se psem je bratr paní JItky Šárnikové, rozené Vyoralové pan Břetislav Vyoral, narozen v roce 1940. Pan Břetislav Vyoral toho času žije ve Zlíně.


Zpět na hlavní stránku!