Pan Jaroslav Lahola jako mladý dospělý muž
wz

Zpět na hlavní stránku!
První obrázek: Jaroslav Lahola zachycen na fotografii v den své maturity v roce 1957.

Na této maturitní fotografii někdy z konce května nebo června roku 1957 je huštěnovský rodák Jaroslav Lahola (1937 - 2015) pocházející z malé slovácké obce Huštěnovice jako mladý dospělý zde zvěčněn na této technicky velmi hezké černobílé fotografii. Vyfotografován byl hned po své úspěšné maturitní zkoušce, kterou absolvoval v Rožnově pod Radhoštěm v roce 1957, čímž úspěšně završil čtyřletou zemědělskou technickou školu, obor pěstitelský s maturitou, kde v rámci této své úspěšné maturitní zkoušky úspěšně složil zkoušky jednak ze tří obligatorně povinných předmětů: 1./ Jazyk český, 2./ Jazyk ruský, 3./ Organisace socialistických zemědělských závodů; jednak též i ze tří povinně-volitelných předmětů: 1./ Speciální pěstování rostlin, 2./ Ochrana rostlin, 3./ Zušlechťování rostlin.Druhý obrázek: Četař Jaroslav Lahola ve vojenské uniformě

Hned po úspěšné maturitě v roce 1957 musel tehdy dvacetiletý Jaroslav Lahola nastoupit ihned na výkon povinné dvouleté vojenské služby v letech 1957 - 1959, kde byl po úvodním přímači voják Jaroslav Lahola v rámci této prezenční dvouleté vojenské služby poslán do poddůstojnícké školy kde to nakonec dotáhl až na nejvyšší poddůstojnickou vojenskou hodnost četaře. Zde byl Jaroslav Lahola vyfotografován ve své vojenské uniformě tehdejší československé armády někdy V průběhu této povinné dvouleté vojenské služby v rozmezí let 1957 - 1959.


Zpět na hlavní stránku!