Pan Jaroslav Lahola a paní Marie Drábková, rozená Laholová
wz

Zpět na hlavní stránku!
První obrázek: Zahrada Svatopluka Laholy a Františky Laholové, rozené Psotkové v Huštěnovicích.

Na fotografii vyfotografované někdy cca v roce 1949 jou čtyři děti, přišemž z vyfotografovaných dětí tím nejvyšším je zde Jaroslav Lahola (1937 - 2015), který na této fotografii stojí vedle sousedovho psa. Zde je též i mladší sestra Jaroslava Laholy (1937 - 2015) paní Marie Drábková, rozená Laholová, která se narodila v roce 1939. Paní Marie Drábková, rozená Laholová je zde na této fotografii z pohledu čtenáře ta dívka stojící úplně nejvíce vlevo. Naopak ta dívka stojící hned vedle stromu je Jitka Šárniková, rozená Vyoralova, která se narodila v roce 1939 a dnes žije za Olomoucem ve Štemberku. A ten chlapec na stromě je bratr Jitky Šárnikové, rozené Vyoralové pan Břetislav Vyoral, který se narodil v roce 1940 a dnes žije ve Zlíně.Druhý obrázek: Jaroslav Lahola a Marie Drábková, rozená Laholová.

Na fotografii zachycující vchod do chléva v obci Huštěnovice patřící rodičům Jaroslava Laholy, kterými byli Svatopuk Lahola a Františka Laholová, rozená Psotková. Před vchodem do chléva stojí Jaroslav Lahola a drží za uzdu jednoho z koňů sedláka Svatopluka Laholy. Malé děvčátko stojící vedle Jaroslava Laholy je jeho mladší sestra Marie Drábková, rozená Laholová. Na této fotografii byl Jaroslav Lahola A jeho sestra Marie Drábková, rozená Laholová vyfotografováni někdy cca v roce 1945 v době již po skončení druhé světové války.Třetí obrázek: Čtyři děti se psem na dvorku v Huštěnovicích.

Ten bez bot bosý chlapec a současně i nejvyšší ze všech čtyř zde vyfotografovaných dětí je malý Jaroslav Lahola (1937 - 2015). Děvčátko stojící hned vedle zdi domu je jeho mladší sestra Jaroslava Laholy paní Marie Drábková, rozená Laholová, která se narodila v roce 1939.

Děvčátko stojící uprostřed mezi Jaroslavem Loholou (1937 - 2015) a jeho u zdi domu stojící Marií Drábkovou, rozenou Laholovou je paní Jitka Šárniková, rozená Vyoralová, narozena v roce 1939. Paní Jitka Šárniková, rozená Vyoralová toho času žije za Olomoucem ve městě Štemberk. Vpravo od Jaroslava Laholy (1937 - 2015) stojící chlapec se psem je bratr paní Jitky Šárnikové, rozené Vyoralové pan Břetislav Vyoral, narozen v roce 1940. Pan Břetislav Vyoral toho času žije ve Zlíně.


Zpět na hlavní stránku!