wz

Späť na hlavnú stránku!


Čo je dôležitejšie: Kvalita predstaviteľov alebo formálna reprezentácia?

Odkazovač: Jste z České republiky? Pak se raději klikněte myší na tento modrý nápis a přepněte se tím do české verze!

Ja osobne nie som členom žiadnej politickej strany, však nemohol som si nevšimnúť tohto problému. Viac menej je to totiž dilema mnohých politických strán ale taktiež aj niektorých občianskych združení. A nič nemení na tom ani ten fakt, že v prevažnej väčšine prípadov je tento problém zrejmý najmä u politických strán, kde úplne nesprávne je nimi v prevažnej väčšine prípadov preferovaná formálna reprezentácia, ktorá najmä u malých politických strán môže niekedy pôsobiť až komicky. Veľká politická strana má dostatok ľudí a teda to nejako ešte ako-tak môže ustáť, avšak najmä pre malú politickú stranu je to naozaj veľký problém. Táto tzv. "formálne reprezentácia" môže byť síce najrôznejšieho druhu, avšak ale najmä v prípade politických strán a politických hnutí väčšinou sa jedná o reprezentáciu regionálnu. A teda je to úsilie o vytváranie krajských organizácií, ba dokonca aj okresných organizácií atď.

Domnievam sa, že najmä pre malé politické strany je najrozumnejšie riešenie tohto problému práve naopak rezignovať na akékoľvek pokusy o vytváranie akýchkoľvek svojich nižších regionálnych straníckych štruktúr, a svojich najkvalitnejších predstaviteľov z celej krajiny, bez ohľadu na to nech už bývajú kdekoľvek na území Slovenskej republiky sústrediť do nejakého toho svojho ústredného celoštátneho výboru Slovenskej republiky, ktorý spolu s predsedom danej strany potom vedie jednotne danú stranu ako celok a rozhoduje úplne o všetkých jej záležitostiach.

Najmä potom u malých politických strán často môže pôsobiť až komicky ich úporné úsilie za každú cenu vytvoriť vo všetkých krajoch či župách Slovenskej republiky svoju krajskú, respektíve župnú organizáciu, ba dokonca čo bývava neraz ešte komickejšie keď niektoré najmä malé politické strany sa s rovnakým zápalom, ale fakticky vlastne ešte úpornejšie snažia o to, aby za každú cenu bola vytvorená tiež aj vo všetkých okresoch Slovenskej republiky miestna okresná organizácia ich strany.

Komickosť týchto úsilí vidím najmä u malých politických strán predovšetkým v tom, že zatiaľ čo na úrovni niektorých krajov a okresov majú vo vedúcich funkciách niektorých krajov i okresov určite kvalitných predstaviteľov,, inde ale v niektorých iných okresoch a niekedy možno snáď dokonca aj v niektorých krajoch, respektíve župách potom v dôsledku akútnej absencie akýchkoľvek kvalitných predstaviteľov sa do týchto regionálnych straníckych funkcií z úplnej núdze danej najmä malej politickej strany dostanú potom aj úplní blbci, a aj napriek tomu je potom nakoniec ich politická strana ešte veľmi rada, že vôbec niekoho na dotyčnú stranícku funkciu v danom regióne vôbec zohnala, a teda že táto ich regionálne stranícka funkcia nezostala dlhodobo neobsadená.

Ja osobne nemám síce nič čo do činenia so žiadnou politickou stranou, avšak ale aj keby som hoc aj mal, vôbec by mi nevadilo keby v mojom okrese kde bývam alebo napríklad aj v mojom kraji, respektíve župe kde bývam nemala táto politická strana vôbec žiadnu stranícku organizáciu a napríklad i vôbec žiadnych členov, respektíve keby všetci členovia tejto politickej strany bývali trebárs len v Bratislave a v Košiciach. Ostatne prečo nie? Veď predsa žiadny zákon politickým stranám neprikazuje, že musia mať svoje stranícke organizácie, eventuálne členstvo vo všetkých krajoch, respektíve župách alebo dokonca priamo vo všetkých okresoch. Nie je to vôbec nutné. A úporné úsilie mať nutne vo všetkých častiach štátu svojich členov, alebo dokonca úsilie o pokrytie celého štátu svojimi straníckymi organizáciami je najmä u malých politických strán nedostatkom pokory a prejavom nadutej hlúposti.

 

Túto stručnú úvahy napísal dňa 3.2.2016 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

 

Späť na hlavnú stránku!