wz

Zpět na hlavní stránku!


Co je důležitější: Kvalita představitelů anebo formální reprezentace?

Odkazovač: Ste zo Slovenskej republiky? Potom radšej kliknite myšou na tento modrý nápis a prepnite sa tým do slovenskej verzie!

Já osobně nejsem členem žádné politické strany, nicméně nemohl jsem si nepovšimnout tohoto problému. Více méně je to totiž dilema mnohých politických stran ale také i některých občanských sdružení. A nic nemění na tom ani ten fakt, že v převážné většině případů je tento problém patrný zejména u politických stran, kde zcela nesprávně je jimi v převážné většině případů preferována formální reprezentace, která zejména u malých politických stran může někdy působit až komicky. Velká politická strana má dostatek lidí a tedy to nějak ještě jakž-takž může ustát, avšak zejména pro malou politickou stranu je to doopravdy veliký problém. Tato tzv. “formální reprezentace” může být sice nejrůznějšího druhu, nicméně ale zejména v případě politických stran a politických hnutí většinou se jedná o reprezentaci regionální. A tedy je to úsilí o vytváření krajských organizací, ba dokonce i okresních organizací atd.

Domnívám se, že zejména pro malé politické strany je nejrozumnější řešení tohoto problému právě naopak rezignovat na jakékoliv pokusy o vytváření jakýchkoliv svých nižších regionálních stranických struktur, a své nejkvalitnější představitele z celé země bez ohledu na to ať již bydlí kdekoliv na území České republiky soustředit do nějakého toho svého ústředního celostátního výboru České republiky, který spolu s předsedou dané strany pak vede jednotně danou stranu jako celek a rozhoduje úplně o všech jejich záležitostech.

Zejména pak u malých politických stran často může působit až komicky jejich úporné úsilí za každou cenu vytvořit ve všech krajích České republiky svou krajskou organizaci, ba dokonce což bývává neraz ještě komičtější když některé zejména malé politické strany se se stejným zápalem, ale fakticky vlastně ještě úporněji snaží o to, aby za každou cenu byla vytvořena též i ve všech okresech České republiky místní okresní organizace jejich strany.

Komičnost těchto úsilí spatřuji zejména u malých politických stran především v tom, že zatímco na úrovni některých krajů a okresů mají ve vůdčích funkcích některých krajů i okresů nepochybně kvalitní představitele, jinde ale v některých jiných okresech a někdy možná snad dokonce i v některých krajích pak v důsledku akutní absence jakýchkoliv kvalitních představitelů se do těchto regionálních stranických funkcí z naprosté nouze dané zejména malé strany dostanou pak i úplní blbci, a i navzdory tomu je pak nakonec jejich strana ještě velice ráda, že vůbec někoho na dotyčnou stranickou funkci v daném regionu vůbec sehnala a tedy že tato jejich regionální stranická funkce nezůstala dlouhodobě neobsazena.

Já osobně nemám sice nic co do činění se žádnou politickou stranou, nicméně ale i kdybych třeba měl vůbec by mi nevadilo kdyby v mém uherskohradišťském okresu kde bydlím anebo třeba i v mém Zlínském kraji kde bydlím neměla tato politická strana vůbec žádnou stranickou strukturu a třeba i vůbec žádné členy, respektive kdyby všichni členové této politické strany bydleli třebas jen v Praze a v Brně. Ostatně proč ne? Vždyť přece žádný zákon politickým stranám nepřikazuje, že musí mít své stranické organizace, potažmo členstvo ve všech krajích anebo dokonce přímo ve všech okresech. Není to vůbec nutné. A úporné usilování mít nutně ve všech částech státu své členy, natožpak o pokrytí celého státu svými stranickými organizacemi je zejména u malých politických stran nedostatkem pokory a projevem naduté hlouposti.

 

Tuto stručnou úvahu napsal dne 3.2.2016 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

 

Zpět na hlavní stránku!