wz

Zpět na hlavní stránku!


Protagonisté tzv. “kultury smrti” vyvíjejí brutální nátlak na Kostariku.

Podle názoru tzv. “Komise pro lidská práva” při Organizaci amerických států z roku 2011 by Kostarika měla zlegalizovat in vitro umělé oplodnění, jinak bude muset počítat s finančními postihy za údajné “nedodržování lidských práv”. Tak se vyjádřila tzv. “Komise pro lidská práva” při Organizaci amerických států. Ještě v roce 2000 rozhodl ústavní soud Kostariky, že in vitro umělé oplodnění není v souladu s ústavou Kostariky, konkrétně článkem ústavy, který garantuje právo na život počatého dítěte. Kostarika se brání tvrzeními založenými na interpretaci své legislativy – kterou si jako suverénní stát má právo tvořit sama – zejména ústavního práva na život jako i Občanského zákoníka, garantujícího určité občanské práva dítěti již 300 dnů před narozením.

Opsal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!