wz

Zpět na hlavní stránku!


Čtvrtý ročník mezinárodní konference Rodina jako hodnota a priorita státu.

Riga přivítala dne 17. Května 2012 již čtvrtý ročník mezinárodní konference “Rodina jako hodnota a priorita státu”. Hlavními tématy, o kterých se diskutovalo, byly současná demografická situace ve světě, právo suverénních států na přijímání rozhodnutí týkajících se rodinné politiky, ochrana národní identity, cesty k zvýšení porodnosti, perspektivy rozvoje individuálního a kolektivního postoje k hodnotě lidského života a nové výzvy pro preventivní práci s rodinami v současnosti.

Konference se zúčastnili zástupcové z Lotyšska, Maďarska, Ruska, Litvy a USA z různých oblastí činnosti, především představitelé prorodinných organizací, politici, demografové, sociální pracovníci, příslušníci a duchovní různých křesťanských církví, jako i představitelé médií.

Konferenci organizovala lotyšská Asociace pro rodinu v spolupráci s mimovládní organizací Celosvětový kongres pro rodinu, která taktéž sídlí v Lotyšsku.

Opsal dne 25.7.2013 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!