wz

Zpět na hlavní stránku!


Česká prorežimní masmédia nadšeně velebí slovenského nacionalistu, který se “zasloužil” o rozbití Československa.

Na Slovensku se blíží prezidentské volby. Kandiduje v nich deset kandidátů. Zatímco devět z těchto prezidentských kandidátů slovenských prezidentských voleb zůstává ze strany českých prorežimních masmédií bez povšimnutí, naopak ten desátý z těchto kandidátů slovenských prezidentských voleb se v České republice masmediálně těší obrovskému velebení a nadšenému oslavování ze strany českých prorežimních masmédií.

Tento ze strany českých prorežimních masmédií těšící se obrovskému velebení a nadšenému oslavování kandidát nadcházejících slovenských prezidentských voleb se jmenuje Milan Kňažko.

Milan Kňažko byl v letech 1990 až 1993 absolutně tím nejoddanějším stoupencem a současně pravou rukou vůdce slovenských nacionalistů Vladimíra Mečiara. Pamatuji si ještě na slogan z těch časů, který zněl: “Král má šaška – Mečiar má Kňažka”.

Vladimír Mečiar a Milan Kňažko společnými silami rozbili Československo, respektive hned po vůdci slovenských nacionalistů Vladimírovi Mečiarovi je Milan Kňažko v poradí hned na druhém místě mající ze strany Slováků hned po samotném Vladimírovi Mečiarovi druhou největší “zásluhu” na rozbití Československa.

Proto se asi nelze nijak divit tomu, že tato prohnilá česká prorežimní masmédia jako smyslů zbavená nadšeně velebí a oslavují tohoto slovenského nacionalistu číslo “dvě”, i když o jeho “zásluhách” na rozbití Československa se nijak nezmiňují.

Tuto krátkou poznámku napsal dne 29.11.2013 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!