wz

Powrót!

Orędzie JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy do katolickiego narodu polskiego:
...aby Pan Jarosław Kaczyński mógł kontynuować pracę polityczną swojego brata jako przyszły nowy prezydent Rzeczpospolity Polskiej!

Tragiczna śmierć Waszego Pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest niewątpliwie ogromne nieszczęście dla Waszego narodu. Współcześnie tj. nieszczęście i dla nas szczerze wierzących katolików innych narodów. W każdym razie ale już nie można na tej smutnej rzeczywistości nic zmienić. Dlatego starajmy się uniemożliwić następną tragedię. Dla nikogo z Was, moji drodzy polscy bracia i siostry w naszej wspólnej wiarze katolickiej, na pewno nie jest tajemnicą, że naszej wiarze katolickiej, bezbożne siły polityczne typu Tuska a Komorowskiego przyjażniający się ku szkodzie narodu polskiego z homoseksualistami, feministkami, z poronieniowymi mordercami nieurodzonych dzieci i moralnie zepsutą Brukselą, które i dzięki wsparciu wszystkich tych bezbożnych sił vygrali ostatnie wybory do Sejmu polskiego, wyparli partię politiczną Prawo i Sprawiedliwość na opozycję, i sami stworzyli bezbożny nowy polsku rząd, który rządzi katolicką Polską do dzisiaj, już długo się cieszyli też na ten czas, kiedy się zakończy okres kadencji wyborczej właśnie zmarłego prezydenta polskiego, bo ta funkcja u ich niezadowoleniem, podobnie jak z niezadowoleniem ateistycznej a homoseksualnej Brukseli, była nadal sprawowana przed dobrego, szczerze wiernego chrześcijanina – katolika Lecha Kaczyńskiego. Tragiczna śmierć dobrego katolika Lecha Kaczyńskiego, który w interesie narodu polskiego sprawował urząd prezydenta Rzeczpospolity Polskiej, pociąga za sobą, że Wasz dobry katolicki naród polski oczekuje przedwczesne wybory prezydenckie.

Moji drodzy polscy bracia i siostry w naszej wspólnej wiarze katolickiej! Głowy do góry! Proszę nie tracić nadzieję! Niechby za Was (ale fakticznie też za nas!) dobrych katolików kandydował na funkcję nowego polskiego prezydenta brat tragicznie zmarłego prezydenta Pan Jarosław Kaczyński, który przed natarciem bezbożnego rządu polskiego Donalda Tuska był sam również przewodniczącym rządu Rzeczpospolity Polskiej. Niechby tragiczna śmierć polskiego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przynajmniej pobudziła z obojętności a obudziła ze sna cały polski naród, a więc też Wy polscy obywatele i wyborcy, którzy się można w różnech rzeczach wahacie, aby swój szacunek i pamięć politycznego diedzictwa Waszego tragicznie zmarłego prezydenta polskiego Lecha Kaczyńskiego wyrazili tak, że wszyscy wiozmiecie udział we wyborach prezydenckich a oddacie swój głos na byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego, który jest bratem współczesnego tragicznie zmarłego prezydenta polskiego Lecha Kaczyńskiego, aby tak Pan Jarosław Kaczyński mógł kontynuować pracę polityczną swojego brata jako przyszły nowy prezydent Rzeczpospolity Polskiej, a tak kontynuował jego pracę polityczną w slużbie ludu i narodu polskiemu.

Ze szczere miłości do narodu polskiego to orędzie napisał

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, rzymski katolik

Kontakt: laholahenryk9@gmail.com

Odpowiedż na piśmie od byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego, który jest bratem współczesnego tragicznie zmarłego prezydenta polskiego Lecha Kaczyńskiego:

Wielce Szanowny Pan Henryk Lahola
W zwązku z ostatnimi wydarzeniami, które tak boleśnie dotknęly naszą Ojczyznę, mnie osobiście i moich najbliższych, składam Panu podziękowania oraz tym Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób okazali patriotyczną łączność i żal po stracie najwyższych dostojników państwa.
Z całego serca pragnę wyrazić podziękowania za słowa wspólczucia i łączności skierowane na moje ręce po tej ogromnej stracie.
Dziękuję za pamięć i modlitwy, dziękuję za wszelkie słowa wspólczucia i otuchy. Mają one szczególną moc po tragicznych wydarzeniach, mobilizują nasz Naród do wielkiego zrywu w służbie Ojczyzny. Pozwala to spojrzeć z nadzięją w przyszłość i stanąć w obliczu nowych obowiązków i wyzwań.
Jeszcze raz całym sercem dziękuję za wszelkie objawy współczucia i okazywanej życzliwości.

Jarosław Kaczyński

Witold Trębicki - odpowiedż na piśmie Kancelarii Prezydenta RP:

Pan Henryk Lahola - Szanowny Panie
Serdecznie dziękujemy za wyrazy współczucia, troski i miłości wobec polskiego narodu oraz przemyślenia i refleksje zawarte w pańskim posłaniu z dnia 19 kwietnia 2010 r., które wpłynęło do Biura Listów i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP, upoważnionego do udzielenia odpowiedzi.

Z poważaniem

Witold Trębicki
starszy specjalista w Biurze Listów i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP

Powrót!