wz

Zpět na hlavní stránku!


??? Je KDU-ČSL za větší: šíření feministické propagandy, velebení homosexuálního stylu života, státní podporu feministickým, homosexuálním a protirodinným sdružením a organizacím, za registrovaná partnerství homosexuálů, za rozsáhlejší vraždění nenarozených dětí potraty, za snadnější rozvody manželství, za větší šíření kondomů a antikoncepce ???

Podzimní volby v roce 2009 do Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky se blíží a česká pseudokřesťanská politická strana, která se pokrytecky nazývá Křesťanská a Demokratická Unie - Československá Strana Lidová ve zkratce KDU-ČSL, popřípadě jak si oni sami od zániku Křesťanskodemokratické strany v stále větší a větší míře říkají, respektive označují se za takzvané “křesťanské demokraty”, uzavřeli tito čeští takzvaní “křesťanští demokraté” dohodu o společném postupu v těchto podzimních volbách v roce 2009 do Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky s jednou úplně bezvýznamnou a okrajovou miniaturní českou piďistranou, která se pompézně a velkohubě nazývá jako takzvaná “Evropská demokratická strana”, ve zkratce EDS, a v jejímž čele stojí bývalá europoslankyně Jana Hybášková, jejíž česká pidistranička Evropská demokratická strana v nedávných volbách do Evropského parlamentu totálně propadla, a tudíž ani její šéfka Jana Hybášková nebyla již opět zvolena do Evropského parlamentu.

Jak v této souvislosti velmi výstižně poznamenal známý publicista Matyáš Zrno ve zpravodajském týdeníku RC Monitor – číslo 15, ročník VI. v článku na stranách 7 a 8 publikovaném pod názvem “Lidovecká jednička za hradecký kraj” s podtitulem “Co dobrého může vzejít ze spojenectví KDU-ČSL a EDS?”, volební program KDU-ČSL by mohl znít:

“Prosazujeme jednotné evropské rozvody, státní podporu feministickým a protirodinným organizacím, kvóty pro ženy, jsme pro mezinárodně uznané právo na potrat, jsme pro registrované partnerství, sexuální výchovu a snazší přístup k antikoncepci.”

Autor výše zmíněného článku publikovaného v čísle 15, ročníku VI. na straně sedm tohoto výše zmíněného zpravodajského týdeníku o tomto novém “esu” našich českých takzvaných “křesťanských demokratů” doslova i píše “Svého času velvyslankyni v Kuvajtu, kde proslula poněkud nevázaným soukromým životem…”

Pokud se k tomu já JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola mohu vyjádřit, uvedu popravdě pouze tolik, že pani Janu Hybáškovou osobně neznám a tudíž bohužel já osobně nemám žádné informace, ba dokonce bohužel ani jen tušení, co se za tímto naznačeným “poněkud nevázaným soukromým životem” této bývalé velvyslankyně České republiky, reprezentující Českou republiku v Kuvajte a pak i bývalé české europoslankyně reprezentující Českou republiku v evropském parlamentě skrývá.

Mohu si pouze povzdechnout: Škoda! A pak říci rozhodné: Nesouhlasím! Na rozdíl od autora Matyáše Zrna si totiž rozhodně v žádném případě nemyslím “že to sem nepatří” – jak on v dotyčném článku tvrdí.

Patří! A velmi to sem patří! O tom, že je něco u chování se jakýchkoliv lidí “jejich soukromou věcí” lze mluvit nanejvýš někdy pouze snad u lidí, kteří se čehokoliv “nevázaného” dopouštějí v souvislosti s takovým posláním, při němž nejsou placeni z veřejných peněz daňových poplatníků.

Pokud se totiž něčeho “nevázaného” dopustí například nějaký člen představenstva nějaké akciové společnosti – je to mravní vizitka dotyčné akciové společnosti, podle čehož já hodnotím dotyčnou akciovou společnost samotnou.

A pokud já osobně nejsem a nikdy jsem ani nebyl ani jen potencionálním akcionářem, věřitelem, dlužníkem, obchodním partnerem, klientem či zákazníkem dotyčné akciové společnosti, pak uznávám, že mně do toho skutečně doopravdy “nic není”…

Pokud se ale ať již čehokoliv “nevázaného” dopustí jakýkoliv český diplomat případně slovenský diplomat, pak tento člověk reprezentuje Českou republiku, respektive Slovenskou republiku v zahraničí, a tedy reprezentuje stát jehož jsem i já občanem. A tudíž rozhodně mi to nemůže být jedno! Jen tak mimochodem – trochu odbočím - když svého času zahltilo světová masmédia informace o odporných zvrhlostech nestydatého smilníka, který navíc jako ženatý muž a prezident USA Bill Clinton za zády své legitimní právoplatné manželky s cizí ženou se kterou není sezdán souložil, a to navíc nikoliv vaginálně, ale orálně tento zvrácený zvrhlík souložil s bývalou stážistkou v Bílém domě Monikou Lewińskou, byl jsem shodou okolností momentálně v zahraničí – a děkoval jsem Pánu Bohu za to, že nemám americký cestovní pas. Kdybych totiž já měl cestovní pas USA, a kromě tohoto amerického cestovního pasu bych neměl český a ani slovenský a ani žádný jiný cestovní pas, netuším pak, jak bych se já pak vůbec vrátil domů, neboť za dané momentální situace veřejného zostuzení Spojených států amerických, která se stala v očích každého alespoň trochu slušného člověka zemí odporně zvrhlých smilníků, neboť jejich nejvyšší vůdce - americký prezident Bill Clinton svoji zemi USA nesporně takto mravně reprezentuje, spíše bych se od studu úplně propadl pod zem, než abych se eventuálně přinutil k tomu, abych se komukoliv prokázal cestovním pasem USA a tím se veřejně přiznal, že mám cokoliv společného se zemí v jejímž čele stojí takovýto odporně zvrácený veřejný smilník.

A totéž se týká i všech politiků reprezentujících státy nebo nižší územní jednotky se kterými mám cokoliv společného. To se týká všech komunálních politiků reprezentujících hlavní město Slovenska Bratislava, kde jsem se narodil; i všech komunálních politiků reprezentujících moravskou metropoli Brno a hlavní město Československa i České republiky Praha kde jsem studoval plus obec Šlapanice, kde jsem během mých brněnských studiích bydlel a nakonec i obec Babice u Uherského Hradiště, kde bydlím nyní. Ovšemže totéž se týká i všech krajských politiků českomoravských krajů: Praha, Jihomoravský kraj a v současné době Zlínský kraj plus na Slovensku zas Bratislavský kraj. A úplně totéž se týká i všech českých a slovenských europoslanců reprezentujících Českou republiku a Slovenskou republiku v evropském parlamentu, českých poslanců v Poslanecké Sněmovně Parlamentu České republiky, českých senátorů v Senátu Parlamentu České republiky, slovenských poslanců v Národní Radě Slovenské republiky. A v případě “Evropy” vztahuji to i na oba dva eurokomisaře (českého i slovenského) plus všechny ostatní vysoké politiky ale i úředníky či soudce reprezentujících Českou republiku a Slovenskou republiku v orgánech Evropské unie, Rady Evropy, OSN a podobně.

Pokud se kdokoliv z těchto výše vyjmenovaných českých i slovenských politiků, diplomatů či vyšších úředníků veřejné sféry plus soudců u mezinárodních soudů dopustí čehokoliv “nevázaného”, já jako jeho český či slovenský spoluobčan mám plně legitimní právo být o tomto jeho či jejím “nevázaném” životě být detailně informován, pokud možno i příslušnými záběry na DVD anebo alespoň fotografiemi!

A nejen já, ale totéž právo má i každý jiný jejich spoluobčan, respektive člověk, který je jím nějak “reprezentován” má právo vědět jakého má “reprezentanta”, aby mravní jednání různých českých a slovenských Billů Clintonů coby svých reprezentantů mohl v souladu s vlastním svědomím mravně odsoudit anebo se s ním ztotožnit.

Dnes kdejaký pokrytec a lhář má plnou hubu údajného práva na “soukromí”, což s nehoráznou drzostí označuje za údajné lidské právo. Já proti tomu rozhořčeně protestuji! Pokud bych se třeba já osobně někdy ve svém životě nedejbůh dopustil v sexuální oblasti čehokoliv nemravného – nechť o tom pak ví okamžitě celá zeměkoule!!!

A obdobně je jen zcela přirozené, že úplně stejně tak jsem téhož názoru ať se o tom dozví celá zeměkoule, pokud se čehokoliv sexuálně nemravného dopustí i kdokoliv jiný…

A to zejména tehdy, pokud se čehokoliv sexuálně nemravného dopustí nějaký významný politik, vysoký úředník působící ve veřejné sféře, diplomat, soudce či kdokoliv jiný, kdo je v dotyčném svém postavení placen z veřejných peněz daňových poplatníků, a kdo nás tedy na veřejnosti fakticky určitým způsobem “reprezentuje”.

Ze všech možných hříchů těmi největšími, nejhnusnějšími a nejodpornějšími hříchy jsou veškeré hříchy sexuálního charakteru. Povšiml si toho fakticky už v prvokřesťanské době apoštol svatý Pavel, který velice výstižně poznamenal že těchto hříchů se hříšník dopouští proti svému vlastnímu tělu, zatímco veškeré ostatní hříchy páše hříšník mimo svého vlastního těla.

Pokud jde o složité středověké vazalské vztahy mezi svrchovanými panovníky a jejich šlechtickými vazaly objevil jsem v této souvislosti poněkud kontroverzní a zbabělé heslo “Ruku kterou nemůžeš useknout – tu polib”.

Já jako křesťan bych si dovolil toto staré heslo parafrázovat na heslo:

“Nemáš-li bohužel ve své zemi tak velikou politickou moc, aby jsi mohl autoritativně rozkázat nechat všem sexuálním hříšníkům veřejně useknout jejich palice – pak proti nim bojuj alespoň jinými způsoby…”

A jedním z plně průchodných způsobů je zveřejnit vše, co pravdivě informuje o zvrhlém životě těchto sexuálních zvrhlíků. Pokud spolu souloží muž se ženou, kteří jsou řádně sezdáni v řádném svazku manželském, a navíc souloží výlučně pouze normálním, přirozeným vaginálním způsobem bez jakýchkoliv kondomů nebo jiné antikoncepce jakož i bez jakékoliv spekulace na takzvané plodné a neplodné dny menstruačního cyklu ženského organismu či jakékoliv jiné spekulace, respektive bez jakýchkoliv úmyslů a přání bránit početí dítěte, pak je tato heterosexuální manželská soulož prováděná s upřímným úmyslem zplodit dítě zcela v pořádku, a v tomto, a pouze v tomto případě jsem toho názoru, že tento muž a žena, kteří spolu souložili za těchto podmínek a okolností mají právo na ochranu svého soukromí. Ti ostatní toto právo na ochranu soukromí nemají.

Proč?

Ti všichni ostatní se totiž dopustili sexuálního hříchu, který je absolutně nijak neospravedlnitelný a nikdy neodpustitelný, a kde Boží spravedlnost podle mého nejhlubšího přesvědčení proto žádá okamžitou smrt obou těchto sexuálních hříšníků. A vzhledem k tomu, že tyto sexuální hříšníky bohužel podle panujícího světského práva nelze legálně zabít, pak je v boji proti těmto sexuálním hříšníkům třeba použít těch několik zbylých prostředků, které soudobé právo použít dovoluje.

A když tedy světské právo tohoto zvrhlého pozemského světa chrání sexuální hříšníky před spravedlivým trestem, pak třeba dbát alespoň o to, aby se o jejich sexuálních hříších dozvědělo co nejvíce lidí, neboť palice, která nemůže být useknuta ať má obrazně řečeno alespoň veřejně namočenu hubu do svých vlastních sexuálních sraček.

A k tomu ať slouží právo na svobodu informací, neboť každý člověk by se měl hrdě hlásit ke všemu, co kdy udělal…

Zdá se že jsem trochu v těchto svých úvahách odbočil od hlavního tématu, a proto zpátky k takzvaným “křesťanským demokratům” a jejich Královeheradeckém lídrovi Janě Hybáškové:

Opakuji též opět i to, že netuším, co se pod pojmem “nevázaný soukromý život” u Hybáškové skrývá. Může to být totiž doslova cokoliv, ba možná, že to není ani vůbec nic…

V každém případě však ale pokud na tom přece jen možná třebas něco je, bylo by velice vhodné to zveřejnit!

A to zveřejnit ne kvůli samotné Janě Hybáškové, kterou osobně vůbec neznám, nic o ní nevím, a upřímně vzato je mi tato Hybášková, jakož i její česká trpasličí pidistranička zcela lhostejná, a tudíž mi může být i zcela ukradená.

Zajímají mě však ale tito její momentální političtí spojenci, kteří si nadutě říkají “křesťanští demokraté”, neboť pokud se třebas za nejasnou formulací “nevázaný soukromý život” u Hybáškové doopravdy něco skrývá, bylo by to vhodné detailně zveřejnit právě proto, že by to alespoň hodilo více pravého světla i na celkový charakter těchto českých samozvaných “křesťanských demokratů” coby jakýsi praktický doplněk k jejím radikálně liberálním názorům politickým, kde nepochybuji ani nejméně o tom, že protikatolické liberální názory paní Hybáškové jsou nepochybně identické s radikálně liberálními názory našich českých takzvaných “křesťanských demokratů”.

Vše zlé je i k něčemu dobré. Zde bych chtěl o liberálních politických názorech politického esa českých takzvaných “křesťanských demokratů” v Královehradeckém kraji cosi napsat s nadějí, že by to probudilo i ty poslední slušné křesťany z jejich slepé naivity, v důsledku čehož jsou ještě vůbec tak blbí, že v rozporu ze svým křesťanským přesvědčením jsou ještě vůbec ochotni těmto farizejským takzvaným “křesťanským demokratům” ve volbách dát svůj hlas.

Pani Jana Hybášková rozhodně v žádném případě není osobou, kterou bych ve vztahu k těmto našim českým takzvaným “křesťanským demokratům” s ohledem na její radikálně liberální politické názory mohl pokládat za nějaký cizorodý prvek mezi těmito takzvanými křesťanskými demokraty”.

Právě naopak! No podívejme se na tuto liberální politickou aktivitu paní Jany Hybáškové sami:

1.) Paní Jana Hybášková totiž ještě jako europoslankyně v evropském parlamentu nadšeně prosazovala takzvaný evropský rozvod, pravidla, s cílem usnadnit rozvody mezi manželi různých občanství. Jak sama Hybášková v této souvislosti říká, nechce tím omezovat roli národních států, jen “přidávat na kvalitě života občanů.

2.) Europoslankyně Jana Hybášková hlasovala pro zprávu italského komunisty Giusto Catanii, kde se europoslanci mimo jiné přihlásili k tomu, že je údajně prý třeba zvýšit jakési “povědomí veřejnosti o právu na reprodukční a sexuální zdraví” a vyzývá členské státy, aby zajistily, že ženy budou moci plně požívat svých práv, respektive, že zavedou “přiměřenou” sexuální výchovu a “důvěrné informační a poradenské služby, které by usnadnily přístup k antikoncepčním metodám.

3.) Jana Hybášková svým hlasováním v evropském parlamentu také i podpořila zaručení práva volného pohybu v Evropské unii”, kde “u párů” téhož pohlaví se má uplatňovat za “rovných podmínek”, jako jsou podmínky uplatňované u skutečných párů heterosexuálních

4.) Jana Hybášková také žalovala na Českou republiku kvůli tomu, že si Ministerstvo práce a sociálních věcí dovolilo omezit dotace protirodinným radikálně feministickým organizacím, které pak naše děti ve školách za naše peníze učí, že mají mít společné záchody a vyprávějí jim feministické pohádky o tom, jak drak unesl prince a toho pak zachránila udatná princezna.

5.) A Jana Hybášková by také velice ráda více “žen” (feministek?) v politice. A jak? Ovšemže kvótami! Nevím sice jak by se pak ve volbách kandidáti a kandidátky cítili, kandidující ve volbách s vědomím si toho, že nekandidují už jen za svoji partaj tak jako na to byli zvyklý, ale že teď navíc kandidují i “za muže” nebo “za ženy. Možná, že by i její čeští takzvaní “křesťanští demokraté” chtěli dosáhnout na zářný příklad Rwandy, s více než padesáti procent žen v parlamentu.

6.) Europoslankyně Hybášková se také pokusila podlomit i to málo, co zatím ještě zbývá z evropské obranyschopnosti, když hledisko takzvané “rovnosti pohlaví” důsledně aplikuje i na vojenské mise. Zcela vážně tak vypustila z úst třeba tuto perlu:

“Jakým způsobem provedla Rada EU doporučení vedená v Závěrečné zprávě o uplatňování hlediska rovnosti pohlaví v EUFOR v Konžské demokratické republice ze dne 15.12.2006 včetně jmenování poradců pro uplatňování hlediska pohlaví na třech úrovních: v Bruselu, na operačním velitelství OHQ a na velitelství ozbrojených sil FQH … školení v problematice rovnosti pohlaví před nasazením?

Jinými slovy, vojáci, kteří jdou do akce v africkém Kongu, se musí povinně ještě podrobit pseudoškolení o takzvané “rovnosti pohlaví” od jakýchsi feministických politruček, které budou na všech úrovních velení!

A i když i bez přičinění Hybáškové a jejich českých takzvaných “křesťanských demokratůdíky podpoře svobodných zednářů dnešnímu světu vládnoucích feministek a homosexuálů, těmto dnešnímu světu vládnoucím feministkám a homosexuálům již nestačí ani jen to, že jejich dementní feministické bláboly plus velebení homosexuálního chování dnes se na lidi valí prakticky již ze všech televizních a rozhlasových stanic, plus téměř i z veškerého tisku, že prakticky není dnes již asi jediného místa, kam před těmito všelijakými profeministickými a prohomosexuálními žvásty uniknout. A aby tento kruh všudypřítomné feministické propagandy i prohomosexuální propagandy byl skutečně dokonale uzavřen, pamatovalo se i na ty muže, kteří ve stavu nejvyššího zoufalství se snaží utéci před touto všudypřítomnou feministickou a prohomosexuální propagandou svobodných zednářů do armády, aby mohli pokud možno co nejdříve zemřít v boji, tak nyní ještě i tam do armády se jim coby paraziti nasáčkují” arogantní feministické politručky blábolící jim ještě i tam cosi o údajné “diskriminaci žen a později dokonce zřejmě i homosexuální politruci obdobně vtloukající jim do hlavy žvásty o tom jak je údajně prý “homosexuální sex hezký, dobrý a zdravý”; aby bylo i vojákům v armádě jasné, že ani armáda jim neposkytne žádný asyl před všudypřítomnou feministickou a prohomosexuální propagandou, ale že je skutečně až pouze samotná smrt osvobodí od brutálního masmediálního psychoteroru světu vládnoucích feministek a homosexuálů ze svobodnými zednáři v pozadí.

Osobně ty naše české takzvané “křesťanské demokraty a jejich skutečné politické názory znám velice dobře, a tudíž nedivím se ani nejméně tomu, že radikálně liberální politické názory Jana Hybáškové jsou srdcím předáků našich českých takzvaných “křesťanských demokratů” politicky až natolik sympatické a blízké, že tuto radikální liberální političku učinili svým leadrem na své kandidátní listině ve volbách do Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky v Královehradeckém kraji.

Pokud jde o politickou stranu českých takzvaných “křesťanských demokratů”, já osobně zaplať Pán Bůh vím již málem dvacet let velice dobře to, o jakou politickou stranu se to ve skutečnosti jedná, a tudíž rozhodně v žádném případě nejsem voličem této farizejské pseudokřesťanské politické strany, neboť mnozí lidé, kteří tuto politickou stranu takzvaných “křesťanských demokratů” všelikde reprezentují, osobně navštívili nějaký kostel za účelem skutečně upřímné modlitby k Bohu naposledy zřejmě asi někdy na svátek svatého Dindy (což nebylo nikdy!!!), a tudíž nelze se ani nejméně divit tomu, že tito fakticky ateističtí liberálové “ad hoc” ještě chvíli “kopající” v tričku “křesťanských demokratů” než se po zákonitě očekávaném politickém propadáku jejich pseudokřesťanské partaje “křesťanských demokratů” v těchto volbách do Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2009 pro ně najde bidlo v nějaké větší straně, upřímně cítí skutečné “sympatie” ke křesťanství a křesťanským mravním hodnotám asi jen v takové míře, jako například já cítím “sympatie” k svobodným zednářům, homosexuálům, feministkám, vrahům nenarozených dětí, rozvedeným hajzlům, odporně zvrhlým zploditelům nemanželských dětí, prostitutkám a ostatním odporně zvrhlým smilníkům a cizoložníkům, včetně i těch, co s těmito zvrhlými hajzly mají dobrovolně cokoliv společného, respektive podněcují a podporují je v těchto jejich odporně zvrácených sexuálních zvrhlostech, což jsou objektivně vesměs lidé, kterým žádný co i jen trochu slušný člověk nemůže přát nic dobrého, ale jen pokud možno co nejrychlejší jejich spravedlivou odplatu Boží, aby spravedlivá kola Božích mlýnů tyto výše vyjmenované zvrhle zvrácené sexuální devianty co nejrychleji odejmula daleko pryč z mých očí a ponořila je do těch nejžhavějších pekel, kde po zásluze za toto své sexuální chování se budou v pekelném ohni smažit navěky, kde červ života jejich se navěky svíjí v ukrutných bolestech, a přesto nikdy ani neshořívá, ani neumírá a ani jen na chvíli neomdlívá, aby je byť i jen chvilkové bezvědomí mohlo byť i jen na chvíli osvobodit od jejich plně zasloužených nepředstavitelně krutých bolestí, které již nikdy nepřestanou a trvat budou navěky.

A tudíž tito pseudokřesťanští takzvaní “křesťanští demokraté” nejsou pro mě osobami, které by mně dovolovalo volit moje křesťanské svědomí, a kteří jak o tom nepochybuji ani nejméně se prakticky snad jednou společně sejdou v pekle, respektive kde se nejméně již po dobu uplynulých dvacet let pomalu začínají scházet.

Toto varování před “křesťanskými demokraty” pro mé drahé bratry a sestry v Kristu před volbami do Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky roku 2009 napsal Váš spoluobčan i spoluvolič JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!