wz

Zpět na hlavní stránku!


Sex a my muži. Tuto úvahu o nás mužích upřímně adresuji Vám dospívajícím dívkám či mladým dospělým ženám.

Možná že jako sedmnáctiletá či osmnáctiletá holka to znáš i ty sama, a sama víš, že stejně staří dospívající kluci jako jsi ty sama vlastně jako kdyby ani ještě nebyli tak staří jako jsi ty. Ty se stáváš v sedmnácti či osmnácti letech nejen tělesně dokonale vyvinutou hezkou mladou ženou, ale i duševně se z tebe již stává skutečně dospělý člověk.

Ba dokonce už bys psychicky málem byla schopna se i vdávat!

Ne sice, že by to pro tebe bylo zrovna nejhodnější, máš na to totiž ještě příliš málo životních zkušeností, a také studium je třeba ještě dokončit – to je teď totiž v tvém životě to nejdůležitější.

Ale v každém případě jsi na setkání s mužem už připravena mnohem více než stejně starý chlapec na setkání s ženou. Ten sice už dospěl tělesně, nicméně jeho okázalé a křečovité zdůrazňování dospělosti nechť je pro tebe důkazem toho, že psychicky ještě on není skutečným mužem, ale pořád je ještě jen chlapcem. Chlapec totiž potřebuje mnohem delší dobu k tomu, aby se stal skutečným dospělým mužem, než dívka, aby se stala skutečnou dospělou ženou.

To duševní a duchovní dospívání nás mužů jde totiž výrazně pomaleji než dospívání tělesné. I v tělesně dospělém mužském těle žije ještě po několik let dětský duch. A právě tento dětský duch způsobuje proč jsou dospívající hoši v těchto letech tak nevyrovnaní, hrubí, hranatí a neurvalí.

Na nějaké závazné setkání s děvčetem, na setkání, které by mohlo i mělo vést k manželství, nejsou ještě zdaleka psychicky připraveni. Na tohle všechno musíš ty jako holka pamatovat, když jsi na rande se stejně starým chlapcem.

Jistěže se ten chlapec může do tebe zamilovat – to se může přihodit dokonce velice snadno!

Možná, že brzy bude schopen i lásky v tom skutečném slova smyslu, avšak prozatím buďte spíše jen kamarádi – nesmíš se mu totiž “otevřít” příliš brzy, pokud nechceš, aby zůstal ve svém zrání v skutečného muže někde na půl cestě.

A i když dojde podle tvého hlubokého přesvědčení ke skutečné lásce, i tak je třeba si s chlapcem dát “načas” až po sňatku – i když on proti tomu možná i vehementně protestuje a chce “to” ihned.

Chceš přece jednou se vdát, a vzít si skutečného muže, a ne nějakou karikaturu – bytost, která zakrněla ve svém psychickém vývoji někde na půlcestě mezi chlapectvím a mužstvím?

Pokud jde o naše mužské vnímání erotiky měla by sis uvědomit, že my muži jsme eroticky a pohlavně mnohem vznětlivější jako Vy ženy!

Doufám, že tím ti neříkám nic nového, vždyť ostatně již pouhá přítomnost dívky, její vlasy, ženské tvary jejího těla, její oblečení a smyslná vůně těla mladé ženy posilována navíc často ještě i ženskými parfémy způsobují u nás mužů obrovské sexuální vzrušení. A eventuální tvé doteky a něžnosti můžou nás muže úplně připravit o rozum. Slyšel jsem dokonce v této souvislosti dokonce i přísloví, že – cituji doslova: “když se penis postaví – tak se rozum zastaví!”

Toto je totiž patrně asi ta nejkrajnější hranice, kdy již muži zbývají již pouze dvě možnosti: buď najde tu duchovní sílu vzepřít se těmto pokušením ďábla Satana tím, že okamžitě uteče pryč anebo tomuto sexuálnímu pokušení při pohledu na mladou smyslnou ženu nádherných ženských křivek jejího těla jednoduše podlehnout…

Sám jsem se jako muž při nahodilém setkání s hezkou mladou dívkou do této nebezpečné situace dostal v životě několikrát, takže vím velice dobře o čem mluvím. Mně osobně se sice podařilo vždy utéci, zklidnit se a vzrušení potlačit, nicméně vzhledem k tomu, že pouze nepatrný zlomek nás lidí Bůh povolává k panictví či panenství – a dává nám Bůh tím i příslušnou charizmu odolat sexuálnímu pokušení při setkání s hezkou mladou dívkou, pak zcela logicky s tou první možností zde dále již u těch ostatních lidí, které Bůh k panictví či panenství nepovolal ani nepočítám, protože z kontextu logiky dané situace zde vlastně zbývá již pouze bohužel jen ta druhá možnost.

U těchto “druhých lidí”, které Bůh nepovolal k panictví či panenství proto sex apriori neodmítám – kategoricky je však ale třeba odmítnout jakýkoliv sex předmanželský či mimomanželský.

Přípustný je sex pouze mezi tím mužem a tou ženou, kteří žijí společně řádně uzavřeném manželství, a to ještě navíc pouze tehdy, a jen tehdy, když k tomuto sexu mezi manželi dojde pouze jen a jen s úmyslem zplodit dítě!

Jakýkoliv jiný sex třeba i mezi samotnými manžely je nemravný a proto úplně zavrženíhodný!

Vrátíc se ale zpátky k Vám mladým dospívajícím holkám rád bych zdůraznil, že může se ti třebas někdy stát, že tvůj chlapec bude od tebe chtít “to” ihned.

U nás mužů totiž směřují naše doteky a něžnosti s hezkou mladou dívkou mnohem bezprostředněji a přímočařeji k “onému” než je tomu u Vás žen. My muži jsme-li v přítomnosti mladé hezké ženy se tomu nedovedeme dost dobře ubránit, naše tělo když je při reflexi mladé hezké ženy v takovémto sexuálním vzrušení nás k tomu doslova pudí až k zbláznění!

Není to vlastně ze strany nás mužů ani tak nějaká hrubá bezohlednost jak se to možná Vám ženám může na nás mužích zdát. Prostě je to v nás mužích, v naší mužské přirozenosti, tímto způsobem se u nás mužů projevuje žádost po ženě. To je prostě příroda

Ty jako mladá žena jsi od přírody obdařená větší přirozenou dávkou sebekontroly – alespoň tedy do té doby, než se docela odevzdáš nějakému muži. Touha dospívající dívky po muži nevede tak bezprostředně k onomu konečnému spojení. A bude-li nějaký muž po tobě žádat “oné” jako údajně prý rozhodující důkaz tvé lásky, například ti řekne “Libuško, jestli mně nevyhovíš, tak mně nemiluješ” – nepodávej mu tento “důkaz”!

Jednak proto, že “tvůj chlapec na žádné důkazy nemá nárok, a kromě toho skutečná láska se projevuje právě tím, že žádné důkazy nepotřebuje, že prostě věří, že umí čekat. Tobě jako dívce přece primárně nejde o plnost pohlavního spojení tobě jako dívce jde přece o plné, široké a definitivní společenství života.

U tebe jako dospívající dívky ve tvých představách je velice úzce spojena touha po muži s láskou k němu. Ty jako dívka když toužíš po nějakém muži, pak po něm netoužíš pouze proto, že je to muž, ale toužíš po něm právě proto, že je to tento muž a žádný jiný.

U nás mužů je to však ale úplně jinak! U nás mužů často vyvolá “zamilovanost” už pouhý pohled na mladou hezkou dívku, ba už i samotná jakkoliv komunikovaná podoba mladé hezké dívky nás muže může přivést k hotovému téměř pominutí smyslů, a proto se mi muži můžeme “zamilovat” do mnoha hezkých a mladých děvčat, ba dokonce někdy za určitých okolností i do několika hezkých mladých holek současně.

Málem bych mohl říci, že snad skoro každé dívce či ženě by se mohlo lehce podařit – kdyby jí o to skutečně šlo že vzbudí v téměř kterémkoliv muži “žádost právě po ní”.

Ale tato naše mužská touha po ženě ještě v žádném případě rozhodně není nějakou “láskou”, a proto nevěř tomu, že se jedná o skutečnou “lásku”, i kdyby ti to “tvůj chlapec” v té chvíli tvrdil, ba možná že v daném okamihu tomu třebas i sám věřil. Právě tato skutečnost je pramenem mnoha bolestných nedorozumění. Dospívající dívka či mladá dospělá žena cítí, že muž po ní touží, myslí si tedy naivně, že ji má rád, odevzdá se mu, a pak nakonec musí konstatovat, že ji muž opustil.

A právě proto nemůže být pohlavní spojení vůbec žádným důkazem. To, že nějaký muž po tobě jako po ženě touží, nedokazuje samo o sobě nic víc než to, že jsi opravdu eroticky přitažlivou ženou. Zda-li tu jde o skutečnou lásku anebo nikoliv – to se rozhodne úplně jinde a úplně jinak.

Jedním z důležitých momentů tvého dívčího poznání toho, zda-li se ze strany dotyčného chlapce jedná o skutečnou lásku k  tobě anebo nikoliv je právě to, zda-li se dotyčný chlapec jako muž dovede umravnit a zříci se jakýchkoliv nároků na předmanželský sex s tebou. Chceš-li se skutečně dozvědět, zda-li se jedná o skutečnou lásku k tobě anebo pouze o chvilkové erotické vzplanutí, pak buď totiž vůči “svému chlapci” náročná, a chtěj po “svém chlapci” více než pouze to, aby po tobě “toužil”. Očekávej o něho, ale i od sebe samotné tedy určitou ochotu počkat, něčeho se vzdát, a to zejména vzdát se jakéhokoliv předmanželského sexu! Počkejte ze sexem až budete manželé!!

Jen tak získáš jasno o Vašem vztahu a ušetříš si nejedno sklamání. Pamatuj na všechny úskalí a rizika předmanželského sexu, zejména si uvědom především to, že ty si dívka, a že tedy na tobě spočívá veškeré riziko vzniku nechtěného těhotenství.

A přitom rozhodně nejde jen o tvou nedotčenost, o tvé panenství, které by si měla přinést jako tvůj nejcennější dar tvému budoucímu manželovi do manželství. Nejcennějším darem do manželství jaké muž může dát své budoucí manželce je jeho panictví, právě tak jako nejcennějším darem do manželství jaký žena může dát svému budoucímu manželovi je její panenství.

Každá dívka, která své panenství ztratí dříve než vstoupí do manželství se může stydět! Pak to totiž není dívka či žena, ale obyčejná kurva, která si zaslouží dostat za to její předmanželské kurvení pořádný výprask na kterém by se měl, tj. na udělování toto výprasku podílet nejen její oklamaný a podvedený manžel, který měl právo dostat pannu, avšak o svatební noci zjistil, že namísto panny dostal kurvu – a tak tato kurva by měla dostat pořádnou bitku ode všech hluboko věřících dospělých mužů s obou dvou rodin současně.

A toto zachování tvého panenství až do manželství má ještě i další význam. Nejde jen o tvou nevinnost a ani o strach z eventuálního nářezu, kterou si každá osoba – lhostejno či žena nebo muž – za svůj předmanželský sex od hluboko věřících mužů z obou rodin plně zaslouží. Jde tu ještě i o další neblahé následky. Je tu reálné riziko, že v důsledku tohoto nežádoucího pohlavního spojení dojde k nechtěnému těhotenství. A nechtěné těhotenství u svobodné ženy často zas vede k pokoušení od zlých jazyků sloužícím ďáblu Satanovi, kde tito hnusní a odporní hajzlové začnou tuto těhotnou svobodnou ženu navádět, aby své počaté dítě nechala zavraždit.

Jde-li o ženu z hluboko věřící rodiny, rodina pomůže jí, i jejímu dítěti, aby se narodilo a mohli žít. Objeví-li se eventuálně nějaký hajzl, který ji bude navádět k vraždě nenarozeného dítěte, pak její bratři, bratranci, strýcové a ostatní hluboko věřící muži si dotyčného hajzla podají a tak toho hajzla “zmalují”, že ho pak ani vlastní matka v nemocnici nepozná. A obdobně pak Boží pomocí zřejmě tito hluboce věřící muži přesvědčí i zploditele jejího dítěte, aby se s ní oženil. Bohužel však ale takovýchto hluboko věřících rodin je dnes v bezbožné české společnosti velice málo.

Někteří z Vás mladých lidí používáte takové odporné a hnusné svinstvo, kterému se říká antikoncepce. Odhlédnouc od zavržéníhodnosti používání jakékoliv takzvané antikoncepce je třeba poukázat i na tu skutečnost, že tato takzvaná antikoncepce nikdy není zcela spolehlivá.

Kromě toho “radost” z předmanželského nebo mimomanželského pohlavního styku je vždy ve větší či menší míře u každé či každého z Vás zastíněna strachem z nežádoucích následků asi obdobně, jako když se bez placení načerno svezete autobusem městské hromadné dopravy s obavou, že by Vás eventuálně mohl chytnout revizor. A tedy ve srovnání ze skutečnou radostí manželského pohlavního stykem mezi manžely je jakákoliv takzvaná “radost” z pohlavního styku mezi nesezdanými osobami pouhou karikaturou skutečné radosti.

A v neposlední řadě to největší a nejhlubší riziko spočívá v tom, že tě tvoje první milostná zkušenost určí na celý život, vtiskne se do tebe jako pečeť. Toto se týká i dospívajících chlapců, ale ještě ve větší míře se to týká Vás dospívajících holek. Zatím ty jako panenská dívka jsi schopna se v životě čemukoliv přizpůsobit, protože jsi pružná. Ale pamatuj si, že první muž, kterému se celkem intimně otevřeš, tě v mnoha směrech ovlivní rozhodujícím způsobem, určí tě, zformuje tě a to často na celé tvůj život. Běda ti když tento muž nebude tvůj zákonitý manžel!

Tento muž totiž v určitém psychickém slova smyslu vždy z tebe určitým způsobem tímto prvním pohlavním stykem učiní jakoby “svou ženu”. Radost i bolest, strach i zklamání a třeba i ošklivost se dostanou hluboko do tvého dívčího vědomí, a zůstanou vězet až tam, kam už ani při vší své dobré vůli nedosáhneš.

A proto jen jeden jediný muž má právo zasáhnout do tvé bytosti tak hluboko, a tak rozhodujícím způsobem ovlivnit tvůj život – a to je tvůj budoucí zákonitý manžel!

Protože je to pouze jen a jen tento tvůj budoucí zákonitý manžel, se kterým budeš sdílet jako jeho manželka celý život. Když totiž dáš toto právo na tvé panenství nějakému jinému muži než svému budoucímu manželovi například proto, že si tenkrát budeš naivně myslet, že tě miluje, ale pak zjistíš, že to bylo naivní přesvědčení -, už nikdy nebudeš docela svobodná pro tvého budoucího manžela. Nejspíše se sice vdáš i tak, ale půjdeš do manželství bez panenství, které si lehkovážně ztratila již dříve, co pak tedy můžeš svému budoucímu manželovi nabídnout jako svůj manželský dar, když ten největší dar jaký žena může dát svému manželovi do manželství je vlastní panenství?

A tak jako žena vstupující do manželství bez panenství budeš zcela zákonitě přinejmenším prožívat své manželství s jakýmsi jakoby břemenem a neblahým dědictvím, které si ze sebou potáhneš po celý svůj ostávající život, prostě bude to tvoje trauma, které ti celoživotně bude či může komplikovat tvůj vztah k svému budoucímu zákonitému manželovi.

Stál ti ten odporně hnusný předmanželský sex za to?

A ještě něco velice důležitého bych Vám dospívajícím dívkám uímně chtěl říci!

Slyšel jsem jednou povídat takovou mladou dívku přísloví, že jsou dvě pohlaví, a že jedno z těchto dvou pohlaví je pohlaví krásné, zatímco druhé z těchto dvou pohlaví je pohlaví slabé.

Nevím sice dál jak to tato dívka myslela, nicméně podle mého hlubokého přesvědčení mohu s tímto jejím vyprávěním pouze souhlasit a doplnit ho pouze o lakonické konstatování, že: muži nejsou ti krásní

Možná se Vám toto strohé konstatování zdá být svým způsobem trochu i překvapující, ale je to skutečně tak! Když se nad tím totiž zamyslíte do důsledků, které pohlaví je “silné” a které “slabé”, tak “sila” pohlaví se neměří tloušťkou svaloviny na našich bicepsech, ale mnohem více silou psychiky odolávat sexuálnímu pokušení při pohledu na mladou a hezkou ženu.

Anebo například slyšely jste někdy holky už o tom, že by se snad nějaká Vaše kamarádka vdala za nějakého muže pouze proto, že on měl “hezké nohy”?

Jistěže ne! V téhle sexuální oblasti jste prostě Vy ženy mnohem racionálnější než jsme my muži. A proto jste Vy ženy plným právem skutečně tím krásným pohlavím, zatímco my muži jsme v tomto smyslu odolávání erotickému pokušení při pohledu na mladou a hezkou ženu zas skutečně tím slabým pohlavím…

Tyto rady a doporučení pro Vás dospívající dívky a mladé dospělé ženy napsal o celou jednu generaci starší muž:

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!