wz

Zpět na hlavní stránku!


Zimbabwe. Kondomy před HIV/AIDS nikdy nikoho neochránili.

Navzdory neustále se rozšiřující masivní kampani ve prospěch využívání kondomů jako primárního prostředku v boji proti HIV/AIDS, byla realizována další studie, které výsledky mluví jasnou řečí ve prospěch tradičních edukativních metod, jakými jsou vedení k manželské věrnosti a sexuální zodpovědnosti.

Nová studia ze Zimbabwe, kde klesl výskyt HIV přibližně o 50 % oproti počátku 90 let, potvrzuje, že tento pokles je dosažen zejména díky nižšímu výskytu příležitostného, nemanželského a komerčního sexu v zemi. “V Zimbabwe jako nakonec zatím všude, je zřejmé, že velikou úlohu ve snížení počtu nových onemocnění sehrála redukce počtu sexuálních partnerů,” vyjádřil se Daniel Halperin, z Harvard School of Public Health v americkém státě Massachusetts. Podobně se pro LifeSiteNews vyjádřil dr.Edward Green, bývalý ředitel sekce Harvard School of Public Health pro prevenci AIDS: “Tyto výsledky jen potvrzují moje přesvědčení, že partnerská věrnost a zdrženlivost jsou dlouhodobě nejlepšími způsoby v boji proti AIDS.” Green je současně velikým kritikem programů boje proti AIDS zaměřených téměř jednostranně na distribuci kondomů.

Realizátoři studie zjistili, že změna v sexuálním chování obyvatelstva byla motivovaná zejména strachem z infekce postupující v sousedních zemích s vysokým počtem nakažených. Výzkum se uskutečnil též na základě požadavek organizací UNFPA a UNAIDS, tedy Fondu OSN pro populaci a přidružené organizace OSN na boj proti AIDS.

Opsal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!