wz

Zpět na hlavní stránku!


Oficiální Česká televize vládnoucího ateistického režimu České republiky - respektive Marcela Augustová a Petr Vybíral hrubě uráží a hanobí papeže Benedikta XVI.

Na jaře 2009 jsem obdržel od jistého kamaráda tento e-mail:

Zdravím Vás,
posílám Vám…, jedná se o reakci na sobotní Události - marcela.augustova@ceskatelevize.cz
Pokud souhlasíte... pošlete ji prosím i Vy mail tohoto obsahu:

Vážená paní,
v sobotních Událostech (v 19.06) jste v úvodu k reportáži o navštěvování církevních míst, během velikonočních svátků, použila následující výraz - "i českými kostely a katedrálami". Chci Vás upozornit, že církevní správa v ČR je tvořena také moravskou katolickou provincií se sídlem v Olomouci, která vzhledem k faktu, že má svého arcibiskupa a metropolitu moravského není podřízena p
rovincii české. Vyzývám Vás proto, aby jste příště neopomenula fakt existence moravských věřících. S pozdravem...(jméno + příjmení)

Můj komentář číslo 1: Já osobně se sice na televizi nikdy nedívám a rozhlas nikdy neposlouchám a tudíž o výše uvedeném incidentu mi není osobně nic bližšího známo, pouze jsem měl opodstatněné tušení, že v dotyčném televizním pořadu došlo zřejmě asi k nějakému v kamarádovém emailu ne zcela jednoznačně konkretizovanému urážení moravských katolických věřících. A proto jsem i já text kamarádem navrženého obsahu emailu podepsal svým jménem a příjmením a Marcele Augustové do České televize skutečně i odeslal.

Můj komentář číslo 2: Já osobně jsem od výše jmenované Marcely Augustové nedostal žádnou odpověď. Nicméně dotyčný kamarád mi přeposlal odpověď, která je společným dílem Marcely Augustové a Petra Vybírala, a kterou odeslala dotyčná Marcela Augustová. Tato jejich odpověď, včetně jejich urážení a hanobení papeže Benedikta XVI. zřejmě asi i vyjadřuje oficiální stanovisko České televize vůči papeži Benediktu XVI. Těmito odpověďmi, zejména pak hrubými urážkami a hanobením papeže Benedikta XVI. jsem byl hluboce uražen.

V emailu Marcela Augustová a Petr Vybíral ve jménu České televize píší:

Vážení moravští věřící,
nechtěla jsem se vás ani v nejmenším dotknout. Leč - adjektivum český se vztahuje ke všemu, co se týká České republiky - tedy státu tvořeného Čechami, Moravou a Slezskem. Jistě uznáte, že není zcela reálné informovat ve zpravodajství o všem celostátním jako o českém, moravském a slezském. Př
ikládám i názor jazykového korektora.
Marcela Augustová
Dobrý den, děkujeme za upozornění. Jakkoli chápu vaši připomínku, pak na vysvětlenou dodávám, že geografickým označením naší země je Česko, politickým pak Česká republika - tento název v sobě nese i Moravu a Slezsko. Relační adjektivum od názvu naší země je "český" - jde o obecné adjektivum, které s sebou nese významově i moravský a slezský. Jde tedy o korektní vyjádření.
F
akt moravských věřících nikdo užitím český nezpochybňuje. V Čechách už věřících moc není, doménou zůstává moravsko-slezský venkov. Dospělí Češi berou Velikonoce zhusta jen jako den volna nebo jako příležitost, jak s dětmi navštívit příbuzné, známé, kamarády. Je to tím, že česká společnost je sekulárnější než moravská. Chápání Velikonoc ve smyslu sounáležitosti k církvenímu svátku oslabuje. Koneckonců i při letošním Urbi et orbi z Vatikánu bylo samotných věřících na svatopetrském náměstí podstatně míň.
Za daleko podstatnější však považuju to, že papež je schopen v Africe říct, že proti AIDS je prezervativ zbytečný. A zůstane bez trestu!!! Nesmírně tím musel zarmoutit všechny (nejen) ty věřící, kteří tam pomáhají často v nuzných podmínkách pečovat o infikované.
Ve zpravodajství často musíme zkrátka volit kratší spojení a mluvit o českých, moravských a slezských věřících je přecejen pro jazyk zpravodajství dost nepřirozené. Stejně tak máte i titulky, že přibývá víc tlustých Čechů a jsou tím míněni Moravani nebo Slezani. Tolik snad na vysvětlenou.
S pozdravem
Petr Vybíral

Můj komentář číslo 3: Kdo je to Česká televize, která ústy své Marcely Augustové a Petra Vybírala by “chtěli trestat papeže”? A to Marcela Augustová, Petr Vybíral a jejich Česká televize, respektive vládnoucí ateistický režim, protože Česká televize - bez ohledu na to, že si říká “veřejnoprávní televize” je státní televizí a tedy nejoficiálnější propagandistickou troubou vládnoucího ateistického režimu v Praze – by rádi navíc velice rádi “trestali papeže za to, že řekl čistou pravdu!

Můj komentář číslo 4: Navzdory tomu všemu jsem dokázal úplně potlačit svůj hněv a napsal jsem jim já sám individuálně tento e-mail, na který jsem nedostal žádnou odpověď:

Od: Henryk Lahola
Komu: Marcela.Augustova@ceskatelevize.cz
Kopie: Petr.Vybiral@ceskatelevize.cz
Předmět: To tvrzení ale nebylo v souladu se skutečností!
Datum: 17.4. 2009, 10:16

Kromě věcí týkajících se…; mě jako věřícího katolíka z Moravy hluboce urazili i Vaše urážky papeže Benedikta XVI. spojené navíc se lží předstírající že "kondomy chrání před AIDS či HIV" , což je z medicínského hlediska úplný nesmysl, protože od kondomů nemůže nikdo reálně očekávat, že by jej chránili před touto nemocí, vůči níž jsou kondomy absolutně neúčinné.

Novináři buď ze záště proti katolické církvi anebo někteří i z pouhé nevědomosti si možná i skutečně myslí, že kondom může někoho ochránit před touto nemocí při pohlavním styku, a aniž by si ověřili jak to ve skutečnosti je, šíří tyto informace.

Nedivil bych se tudíž tomu, pokud by se nějaký člověk, který na základě takovýchto nesprávných informací od novinářů měl pohlavní styk za použití kondomu s infikovanou osobou v důsledku čehož údajně měl být dle ubezpečování novinářů a reportérů chráněn, se přesto touto nemocí nakazil, se rozhodl v důsledku utrpení této ujmy na zdraví zažalovat u soudu o náhradu škody na svém zdraví dotyčné konkrétní reportéry a novináře, kteří mu skrze televizi, rozhlas, tisk nebo Internet takovouto zavádějící, nepravdivou informaci poskytli, popřípadě zažalovat u soudu i dotyčné médium samotné!

Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!