wz

Zpět na hlavní stránku!


Cynicky hanebný zákaz Městského úřadu v Mnichově.

Městský úřad v Mnichově zakázal v roce 2011 poskytování pouličních rozhovorů ženám, které se rozhodli pro umělý potrat, realizované zejména pracovníky a dobrovolníky organizace Lebenszentrum, člena širší evropské sítě EuroProLife, v blízkosti nemocnic, kde se provádějí interrupce.

Již v roce 2006 musela instituce obhajovat své aktivity před soudem, který tehdy rozhodl, že nejsou nijakým způsobem nátlakové a každá žena se může rozhodnout, zda-li se rozhovoru chce zúčastnit.

Ročně se díky těmto aktivitám podaří přesvědčit několik stovek žen, aby se rozhodli dát svému dítěti šanci narodit se.

Mnichovské úřady však navzdory výslovným svědectvím několika žen tyto pouliční rozhovory zakázali, patrně i pod vlivem lokálních médií, kde jsou ochránci života často nazývaní “fundamentalistami”, ba některé bulvární periodika se snaží hnutí za ochranu života celkem zdiskreditovat, porovnávajíc jeho členy s neonacisty.

Proti rozhodnutí městského úřadu v Mnichově se organizace Lebenszentrum odvolala.

Opsal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!