wz

Zpět na hlavní stránku!


Rozhovor s filmovým hercem a režisérem Melem Gibsonem o filmu “Ježíš”.

Film “Ježíš” je o víře, naději, lásce i věrnosti, o boji mezi dobrem a zlem, a přemáhající síle Kristovy lásky.

Vynikající, skvělý, a četnými Oskary korunovaný austrálsko – americký filmový herec a režisér Mel Gibson poskytl rozhovor o jeho filmu “Ježíš”, který před několika lety sám režíroval. Ústřední roli Ježíše Krista v tomto filmu “Ježíš” od režiséra Mela Gibsona výborně zahrál skvělý herec Jim Caviezel.

1.Otázka: Jak jste vůbec přišel k rozhodnutí ohledem tohoto projektu?

Mel Gibson: Moje rozhodnutí natočit film “Ježíš” dozrávalo takových deset až dvanáct let. Mezitím se ze mě stal již trochu postarší chlapík, před dvanácti lety mi bylo 35.let. Na počátku jsem hledal kořeny mojí náboženské víry. Já jsem vždy věřil v Boha a v Boží existenci, já byl vychován určitým způsobem k víře. Uprostřed mého života jsem si ale všiml že potřebuji něco více co chtěl bych přežít. Toužil jsem po přesném prozkoumání Evangelia, historie a to do všech detailů. Tu začala v mojí hlavě idea vytvořit ve filmu dějiny Ježíše Krista, které budou co nejvíce blízké realitě, a kterými by jsem chtěl okouzlit diváky filmového plátna.

2.Otázka: Ono ale existuje již i tak mnoho filmů o životě Ježíše z Nazaretu. Proč tedy ještě jeden další?

Mel Gibson: Nemyslím si, že ostatní filmy v úplné celistvosti vystihly pravdivou sílu těchto dějin. Viděl jste některý z jiných filmů? Ty filmy jsou buď historicky ne zcela nepřesné anebo jsou zfilmovány pod špatnou hudbou.

3.Otázka: Vašimi specialitami jsou ale: akce, dobrodružství a láska. Co Vás tedy přivedlo k rozhodnutí natočit náboženský film?

Mel Gibson: Já dělám to, co jsem vždy dělal: já vyprávím dějiny v které já věřím, že jsou důležité a to tím jazykem, kterému já nejlépe rozumím, tj.filmem. Já se domnívám, že největšími příběhy jsou dějiny hrdiny. Lidé se chtějí podle něčeho vyššího nahoře orientovat a skrze hrdinství představujícího hrdiny žít, a tím pozvedat výš i svého ducha. Neexistují žádné větší dějiny hrdiny jako tyto: největší láska kterou člověk může mít je totiž obětování svého života za někoho jiného. Dějiny tohoto největšího dobrodružství všech časů jsou též největšími dějinami lásky všech dob: Bůh stal se pro nás člověkem, a pro člověčenstvo Bůh i zemřel – když toto není akční, tak co potom?

4.Otázka: Je tento film “Ježíšurčen pouze pro křesťany?

Mel Gibson: Film “Gandhi” byl populární film aniž by byl zamýšlen být filmem pouze pro hinduisty. Rovněž i film “Ježíš” je pro každého. Pro věřící i nevěřící je Ježíš Kristus nepochybně jednou z nejdůležitějších historických osobností všech časů. Jmenujte mi Vy nějakého člověka, který měl větší vliv na běh dějin?

5.Otázka: Přece když se tento film na to koncentruje, aby probudil k životu Evangelium, nemůžou se pak cítit být uraženi nekřesťané? Například role židovského vůdce u smrti Ježíše – když se to tak veme, nemůže to urazit?

Mel Gibson: Toto nejsou dějiny Židů proti křesťanům. Ježíš sám byl Žid, jeho matka byla Židovka a Ježíšovy dvanácti apoštolé rovněž byli Židé. Pravdaže v bibli je napsáno: “Přišel mezi své vlastní, ale oni ho nepřijali.” To nemohu skrýt. Přece to ale neznamená, že hříchy minulosti jsou horší než hříchy přítomnosti. Ježíš Kristus zaplatil cenu za naše hříchy. Boj mezi dobrem a zlem, a přemáhající síla Ježíšovy lásky je srozumitelná všem národům i kulturám. Tento film “Ježíš je o víře, naději, lásce a věrnosti. Toto jsou věci, které svět nejvíce potřebuje moci dělat, a to obzvláště v těchto turbulentních časech. Tento film “Ježíšmá inspirovat a ne urážet.

6.Otázka: Pokud jde o scény filmu, jak to ale vypadá s mírou násilí?

Mel Gibson: V tomto filmu neexistuje žádné násilí jen tak “samo pro sebe”. Já si ale nemyslím, že by se na tento film měli dívat děti mladší dvanácti let. Tento film je relativně “těžký”. Já si myslím, že my můžeme vidět nádherné krucifixy pověšené na zdech a přitom zapomínáme co skutečně znamenají. Myslím si, že my víme, že Ježíš byl bičován, že nesl svůj kříž, že mu byli zatlučeny skrze ruce i chodidla hřebíky. A přesto jen zřídkakdy si uvědomujeme co to znamená. Když jsem byl malý, nebylo mi celkem jasné co to znamená. Nechápal jsem zcela jak surové to bylo. Ten úplný horor o tom, co Ježíš pro naše vysvobození vytrpěl jsem plně přesně nechápal. Nyní ovšemže chápu co Ježíš lidsky musel překonat, cítím já s Ježíšem nejen soucit, ale též že mu něco dlužím: chtěl bych Ježíši za tu nesmírnost podstoupené oběti se odvděčit.

(Rep. B.G.V. 215/2003 // H.L.)

Zpět na hlavní stránku!