wz

Zpět na hlavní stránku!


Pouť ke svaté Gianně Berettě Molla v Rajeckých Teplicích na Slovensku.

Hnutí za život má svoji svatou patronku, kterou je Gianna Beretta Mollová. V roce 2005, na závěr kampaně Dne počatého dítěte a konference Vyber si život, byla při farním kostele v Rajeckých Tepliciach 3. dubna posvěcená kaple svaté Gianny Beretty Mollové, v které se nacházejí relikvie této svaté matky.

Od té doby každý rok v období kolem 28. dubna, kdy Církev vzpomíná na tuto svatou Giannu Berettu Mollovou, slovenské občanské sdružení “Fórum života” spolu s další slovenskou neziskovou organizací “Áno pre život” zorganizovaly pouť k svaté Gianně Berettě Mollové – matce, která vědomě a dobrovolně obětovala svůj vlastní život za narození a život svého vlastního dítěte Gianny Emanuely Mollové.

V roce 2011 při příležitosti poutě ke sv. Gianně Berettě Mollové, její dcera Gianna Emanuela Mollová osobně navštívila Rajecké Teplice.

Dne 8.8.2014 opsal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!