wz

Zpět na hlavní stránku!


Katolícky auxiliárny biskup Vladimír Filo na Kvetnú nedeľu (pred Veľkonočnými sviatkami) roku 1992 v Bratislave pred Dómom sv.Martina:

Druhá fotografia biskupa Vladimíra Fila vyhotovená pri tej istej príležitosti :

Veľké fotografie s biskupom Vladimírom Filom:

Druhá veľká fotografia venovaná biskupovi Vladimírovi Filovi:

Ako spomienku na biskupa Vladimíra Filu dňa 25.4.2008 vytvoril bývalý miništrant

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!