wz

Zpět na hlavní stránku!


Euthanasie v Holandsku.

Podle statistik, které jsou běžně dostupné, je euthanasie příčinou smrti v necelých třech procentech případů. Tyto údaje však neobsahují asistované samovraždy, ani nezohledňují fakt, že víc než 20 % euthanasií není medicínsky dostatečně zdokumentovaných. V případě těchto nezdokumentovaných případů se jedná zejména o specifické formy, většinou o uvedení pacienta do komatu s následným odpojením od přísunu potravy a tekutin. Autor studie, Wesley Smith, je nazývá pomalu postupující euthanasie.

Výzkum následně zajímavě teoreticky aplikuje statistiku z Holandska na počet obyvatel v USA, přičemž uvádí, že v případě zlegalizování euthanasie by roční počet úmrtí jejím následkem dosahoval při daném procentu téměř 300 000 z celkového počtu přibližně 4,2 miliónu.

Opsal dne 12.11.2013 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!