wz

Zpět na hlavní stránku!


Otázka euthanasie v Kanadě.

Kanadská lékařská asociace provedla počátkem roku 2013 průzkum, cílem kterého bylo zjistit, jaký počet lékařů by byl ochoten provést euthanasii, kdyby byla legální. Na základě výsledků bylo zjištěno, že z 2125 dotázaných lékařů by euthanasii bylo ochotno provést jen 16 % lékařů, na druhé straně až 44 % lékařů by euthanasii provést odmítlo i kdyby o ni pacient vysloveně žádal, 26 % lékařů nevědělo odpovědět a 15 % lékařů odpovědět odmítlo.

Lékaři jsou současně největší skupinou odpůrců euthanasie v Kanadě, zejména specialisté zabývající se paliativní péčí, kde až 88 % lékařů odmítá euthanasii.

Dne 3.2.2014 opsal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

 

 

Zpět na hlavní stránku!