wz

Zpět na hlavní stránku!


Občan Embryo? Morální relativismus Evropy v postojích k embryu.

“Etika bezobčana” (1991), “Slzy republiky” (1999), “Občan embryo” (2001): mnohomluvné jsou tituly děl Christine Boutinové, francouzské političky orientované za život. Již po třetí desetiletí v publikacích i na politických shromážděních jasnými logickými argumenty pranýřuje morální relativismus Evropy v postojích k embryu.

Hlasy za život orientovaných politiků a organizací v Evropě postupně nabývají na síle. Spojují se v Občanské iniciativě ONE OF US – JEDEN Z NÁS v konkrétním a dobře organizovaném boji, od kterého bychom se jako křesťané neměli distancovat. Absurdnosti dostávající se do zákonů v posledních desetiletích podněcují spolupráci pro-life organizací Evropy. Iniciativa JEDEN Z NÁS odstartovala během 2.týdne “za život” v Bruselu v březnu 2012. Je protestem proto tomu, aby se evropské finanční prostředky určené na výzkum zneužívali na pokusy na embryonálních kmenových buňkách.

K iniciativě se připojilo více než 30 mimovládních organizací z 18 zemí Evropské unie – ze Slovenska Donum vitae a Fórum života. V této iniciativě jde o zákaz financování “jakýchkoliv aktivit, které ničí lidská embrya anebo předpokládají jejich zničení”. Iniciativu podpořili i slovenští europoslanci MUDr.Anna Záborská a MUDr.Miroslav Mikolášik.

V Evropském parlamentu o otázkách života rozhoduje mnoho politiků, kteří nemají kompetence, aby se vyjádřili k náročným etickým otázkám v oblasti medicíny, či “vědy o životě”. Znejistěni vlastní nekompetentností, bez pevných opěrných bodů, přenechávají rozhodnutí v postojích k embryu etickým výborům. Ve výborech však stejně tak sídlí “experti” bez pevných morálních kritérií, bez transcendentního zdroje etiky. Navíc, jejich rozhodnutím chybí elementární demokratická legitimita.

A tak se do zákonů dostávají stále častěji eventuality nerespektující přirozený morální zákon. V těchto souvislostech se jasně ukazuje morální tragedie dneška spočívající v akceptaci zla převlečeného za dobro. Podívejme se blíže třem všeobecným etapám legalizace výzkumu na embryích:

1/ “Nehleďme na lidskou bytost, která se ztratí; je to nadpočetné embryo, rodiče s ním nemají plány” – odklon od první možnosti, tzv. “diverze”.

2/ “Naopak, podívejme se na mnoho lidí, kteří budou moci být vyléčeni buňkami přebytečných embryí” – příklon k jiné alternativě, tzv. “inverzi”.

3/ ”Proto by mělo být “eticky správné” použít tyto bytosti na “vědecké cíle”. Přece to nejsou bytosti (!?) Anebo jen nemají sílu projevit se? – převrácení, tedy “perverze”.

Etičtí poradcové si blahopřejí: “V určitém smyslu provádíme jakousi “preventivní etiku”. Vysvětlí to takhle: Je pravda, že v takovémto kontextu se stanou přípustnými “jen některé výzkumy” na embryích. Povolí se jen tehdy, když budou “velmi přesně vymezeny” jejich hranice. – Citáty z debat “etika a embryonální výzkumy” zdroj Famille Chrétienne. To jsme již někde slyšeli. “Výdobytky” jako potrat byli stejně vsazeny do “etického” rámce ohrožení života matky, poškození plodu, neúnosné sociální situace. Kam jsme dospěli vidíme po letech.

Co podobná logika přinese v budoucnosti, jestliže budeme “správní Evropané”? Podobné etické zdůvodnění “výjimek” a přísné vymezení případů “vhodných pro euthanazii” budou přece limitovány v “etickém rámci”? Ohraničíme výjimky na nejtěžší nemoci, na neutišitelnou bolest. Jak ji však zadefinovat? Algeziologové – specialisté s třetí nadstavbou již přece dávno tvrdí, že 90 % bolestivých případů možno analgetiky zvládnout!

“Etika” morálního relativismu je morální podvod pod praporem etiky! Je naše občanská i křesťanská povinnost vyvíjet tlak na politiky připouštějící nemorální eventuality. Tak v malé České republice jako i v Evropě. V otázkách povolení výzkumů na embryích i každé jiné nemorální iniciativy. Vždyť jsou placeny i z našich daní. Nejvíce, v případě výzkumů tkaniv z embryonálních buněk v pokusech o získávání tzv. totipotentních buněk na léčení nemocí jsou jiné důvěryhodné alternativy: pokusy na adultních, tj. dospělých, neembryonálních buňkách. Přinesli již množství úspěchů například v regenerativní medicíně – viz link http://wwweuractiv.sk/veda-a-vyskum/clanok/dospele-kmenove-bunky-terapeuticka-realita-aj-nadej-019174)

Jsme povinni kontaktovat politiky a žádat od nich etické postoje. Ti veřejní činitelé, kteří se nechtějí angažovat za ochranu ještě nenarozených občanů, si nezaslouží naši důvěru.

Zpět na hlavní stránku!