wz

Zpět na hlavní stránku!


Dvor od Solivavarskej ulice a Drieňovej ulice v Bratislave.

Na dvore od Solivarskej ulice a Drieňovej ulice v Bratislave je ihrisko kde JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola jako malý chlapec rád športoval.

ACD Wallpaper294 – obyčajná fotografia: Deväťročný JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola sa pokúša opraviť pokazenú hojdačku stojacu na športovom ihrisku vo dvore od Solivarskej a Drieňovej ulice na Štrkovci v obvode Bratislava II.

29cm4 – veľkorozmerná fotografia: Deväťročný JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola sa pokúša opraviť pokazenú hojdačku stojacu na športovom ihrisku vo dvore od Solivarskej a Drieňovej ulice na Štrkovci v obvode Bratislava II.

ACD Wallpaper293 – obyčajná fotografia: V septembri 1976 deväťročný JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola venuje sa športovej disciplíne hodu diskom. V pozadí za diskom hádžucim deväťročným JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr. Henrykom Laholom je vidieť dom stojaci na Solivarskej ulici na Štrkovci v obvode Bratislava II., čo bol dom, v ktorom od apríla 1967 do októbra 1976 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola býval. Ozrutná, obrovská budova za týmto domom stojacim na Solivarskej ulici je mohutná budova Ministerstva vnútra, ktorá stojí na Drieňovej ulici, ktorá v týchto miestach Solivarskú ulicu pretína. Táto obrovská budova Ministerstva vnútra suverénne prevyšuje všetky ostatné stavby v okolí. Dnes v súčasnosti v tejto budove Ministerstva vnútra sídli najmä Sekcia verejnej správy.

29cm3 – Veľkorozmerná fotografia: V septembri 1976 deväťročný JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola venuje sa športovej disciplíne hodu diskom. V pozadí za diskom hádžucim deväťročným JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr. Henrykom Laholom je vidieť dom stojaci na Solivarskej ulici na Štrkovci v obvode Bratislava II., čo bol dom, v ktorom od apríla 1967 do októbra 1976 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola býval. Ozrutná, obrovská budova za týmto domom stojacim na Solivarskej ulici je mohutná budova Ministerstva vnútra, ktorá stojí na Drieňovej ulici, ktorá v týchto miestach Solivarskú ulicu pretína. Táto obrovská budova Ministerstva vnútra suverénne prevyšuje všetky ostatné stavby v okolí. Dnes v súčasnosti v tejto budove Ministerstva vnútra sídli najmä Sekcia verejnej správy.

ACD Wallpaper292 – obyčajná fotografia: V septembri 1976 deväťročný JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola sa na basketbalovom ihrisku vo dvore od Solivarskej a Drieňovej ulice na Štrkovci v obvode Bratislava II. venuje sa športovej disciplíne hre basketbal s niekoľkými ďalšími staršími chlapcami. Na snímku vidieť ako JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola dribluje s loptičkou pripravujúc rozohrávku.

29cm2 – veľkorozmerná fotografia: V septembri 1976 deväťročný JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola sa na basketbalovom ihrisku vo dvore od Solivarskej a Drieňovej ulice na Štrkovci v obvode Bratislava II. venuje sa športovej disciplíne hre basketbal s niekoľkými ďalšími staršími chlapcami. Na snímku vidieť ako JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola dribluje s loptičkou pripravujúc rozohrávku.

ACD Wallpaper295 – obyčajná fotografia: V septembri 1976 deväťročný JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola naposledy před odsťahovaním sa zo Solivarskej č.19 (k odsťahovaniu došlo v októbri 1976) ešte vyliezol na najvyššiu preliezačku, ktorá stojí na športovom ihrisku vo dvore od Solivarskej a Drieňovej ulice na Štrkovci v obvode Bratislava II.

29cm5 – veľkorozmerná fotografia: V septembri 1976 deväťročný JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola naposledy před odsťahovaním sa zo Solivarskej č.19 (k odsťahovaniu došlo v októbri 1976) ešte vyliezol na najvyššiu preliezačku, ktorá stojí na športovom ihrisku vo dvore od Solivarskej a Drieňovej ulice na Štrkovci v obvode Bratislava II.

Na športovanie na veľkom športovom ihrisku vo dvore od Solivarskej a Drieňovej ulice v Bratislave spomína

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!