wz

Zpět na hlavní stránku!


Dvojičky v děloze matky spolu komunikují.

Podle nové italské studie již 14-týdenní dvojičky v děloze spolu svým způsobem komunikují. Italský výzkumník Umberto Castiello z univerzity v městě Padova přišel k těmto poznatkům po použití pokročilé ultrasonografické techniky, nakolik přístrojům bylo možné snímat dvojičky v 3D zobrazení.

Studie byla realizována u pěti párů čekajících dvojičky. Snímky zhotovené během dvaceti minut ukázali, že dvojičky v děloze se v 14. Týdnu dotýkali stěny dělohy i sebe navzájem. O čtyři týdny byl jejich zájem asi třikrát vyšší, přibližně 30 % jejich pohybu směřovalo k sourozenci. Celkovým závěrem studie je tedy zjištění, že: “dvojičky počínajíc čtrnáctým týdnem provádějí pohyby zaměřené na svého sourozence, které převažují nad pohyby zaměřenými na sebe, co dokazuje, že nenarozené dítě je vnímavé na prostředí v děloze a je si vědomé přítomnosti sourozence ve svém okolí.”

Opsal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!