wz

Späť na hlavnú stránku!


Vo Francúzsku bývalý politický väzeň Xavier Dor opäť dostal šikanóznu pokutu.

FRANCÚZSKO: Xavier Dor, 85-ročný pro-life obhajca, dostal v pondelok 27.10. pokutu 5 000 eur od Odvolacieho súdu v Paríži za to, že uplatňoval “morálny a psychologický nátlak,” aby odhovoril ženu od podstúpenia potratu.

V roku 2012 dal staručký a takmer slepý lekár, pediater a výskumník maličké pletené topánočky pre bábätko žene, ktorá prichádzala do centra Plánovaného rodičovstva v strede Paríža.

Súd mu uložil aj podmienečnú pokutu ďalších 5 000 eur, ktoré budú splatné pri opakovaní priestupku a udelila 750 eur odškodné každej z troch pro-potratových asociácií, ktoré iniciovali súdne konanie proti Dorovi.

Odvolací súd bol menej prísny ako trestná komora Parížskeho tribunálu, ktorej sudcovia značne prekročili požiadavku verejnej obžaloby a nariadili pokutu 10 000 eur v septembri minulého roku spolu s 2 000 eurami odškodného pre mladú ženu, ktorú Dor stretol na schodoch vedúcich do centra Plánového rodičovstva.

Dor je veteránom pro-life boja, ktorý stojí na čele asociácie SOS Tout-petits a viedol mnoho protestov a modlitebných demonštrácií pri potratových klinikách.

Pre LifeSiteNews povedal, že bol “prekvapený” zmiernením rozsudku, keď sa pozrie na súčasný kontext, v ktorom sa potrat stal plne rozvinutým právom a je plne preplácaný štátnou sociálnou poisťovňou.

Napriek tomu sa Dor rozhodol posunúť celú záležitosť na preverovací súd, ktorý má na starosti verifikovať správnu interpretáciu zákona. (V niektorých právnych systémoch existuje tento typ odvolacieho súdu, ktorý nepreveruje znovu správnosť faktov, ale preveruje správnosť právnej interpretácie rozsudku. Čiže v tomto prípade skúma, či sa naozaj jednalo o “morálny a psychologický nátlak,” nie za akých okolností, a či vôbec, daný incident prebehol, pozn. prekl.). Tento prípad je vlastne jedným z prvých rozsudkov ohľadom “morálneho a psychologického nátlaku” s úmyslom “brániť potratu.” Tento priestupok je relatívne novým výmyslom, ktorý zahŕňa všetky nenásilné skutky, ktoré sa môžu odohrať na ktoromkoľvek mieste, nie nevyhnutne blízko nemocnice alebo kliniky, kde sa konajú potraty.

V tomto prípade Dor dvakrát navštívil centrum Plánovaného rodičovstva. V spomínanom centre sa dajú získať informácie ohľadom antikoncepcie a potratu vrátane poradenstva pre ženy, ktoré sú vo vyššom štádiu tehotenstva ako je legálna hranica na potrat. Na rozdiel od USA sa tam však samotné potraty nevykonávajú.

Prvýkrát vstúpil do úradu 25. júna 2012 spolu s ďalšou osobou, pričom dokázal k zodpovednej osobe prehovoriť a vysvetliť jej, prečo je proti potratom. Na druhý deň sa vrátil sám. Tentokrát mali stretnutie personálu a bol promptne vykázaný z priestorov. Bolo to práve vo chvíli, keď zostupoval spoločným schodiskom v budove, kde sídli kancelária Plánovaného rodičovstva, keď stretol ženu idúcu hore. Zastavil ju a ponúkol jej Zázračnú medailu Panny Márie a pletené topánočky pre bábätko, ktoré žena prijala.

Žena o stretnutí povedala v kancelárii Plánovaného rodičovstva a spoločne s ďalšou asociáciou, rovnako ako aj niekoľkými profesionálnymi pro-potratovými a antikoncepčnými združeniami, dali Dora na súd kvôli “extrémnemu násiliu” jeho slov. Ako katolíčka a matka troch detí, uviedla žena, bola “hlboko otrasená.”

Počas vypočutia odvolacieho súdu verejný žalobca podporil jej nárok na odškodné a žiadal, aby bol prísny rozsudok prvostupňových sudcov potvrdený. “Mal by si uvedomiť morálnu škodu, ktorú robí. Je čas, aby s tým prestal. Ako dôchodca by si mal nájsť iné zamestnania a nechať tieto ženy, nech sa vyrovnajú s ťažkými otázkami svojho svedomia, s ťažkým utrpením, ktoré podstupujú a ktoré by nemalo byť stupňované,” povedal žalobca.

Čo sa týka Asociácie plánovaného rodičovstva a Národnej koordinácii asociácií pre potratové práva (CADAC), obe žiadali vysoké odškodné. Tvrdili, že poslať Dora do väzenia by mu nepomohlo ani neviedlo k zastaveniu jeho boja proti potratom. Za priestupok bránenia potratu sa umožňuje maximálny trest odňatia slobody na dva roky a pokuta vo výške 30 000 eur, ako aj občianske odškodné pre poškodených.

Obe asociácie zdôraznili, že pokuta by Dora poškodila viac ako odňatie slobody. Dor už totiž strávil niekoľko mesiacov vo väzení za modlitbu pri potratových prevádzkach. Dodali, že v týchto časoch rozpočtových škrtov sa znižuje aj ich financovanie z verejných zdrojov. Prečo by im teda Dor nepomohol dostať späť aspoň časť z peňazí, ktoré už nedostávajú od štátu?

Ako miestna, tak aj celoštátna Asociácia plánovaného rodičovstva, s nimi aj CADAC, dostali odškodné po 750 eur. Na druhej strane, žena zo sporu nezískala žiadne odškodné, aj keď jej prvostupňoví sudcovia v septembri minulého roku udelili odškodné 2 000 eur za “morálnu ujmu,” ktorú utrpela. Je zvláštne, že nikdy nebolo jasne povedané, či uvažovala o potrate toho dňa v júni 2012, ani neodhalila, či nakoniec išla na potrat vtedy alebo kedykoľvek neskôr. Počas odvolacieho zasadnutia minulý mesiac sa žena počas vlastného svedectva zrútila, keď ju jej právnik požiadal opísať jej pocity v čase, keď jej Dor ponúkol detské topánočky.

Nie je preto jasné, či Dor mohol spôsobiť, podľa logiky zákona, prekážku pri potrate v prípade, kde ani nie je isté, či sa jednalo o tehotenstvo.

To však nezabránilo sudcom, aby sa nešetreli argumentmi žalobcov. Claude Katz, ktorý zastupoval Plánované rodičovstvo, to povedal okázalým štýlom: “Právo na adopciu bolo získané vďaka dlhotrvajúcemu snaženiu. Je to jeden z najdôležitejších pokrokov ľudstva. Váš boj je už stratený. Rozhodnutie súdu nemôže dovoliť existenciu vyššieho záujmu mimo zákon a nad ním.”

Iný zástupca žalobcov nazval Dora “nehodným starým pánom,” ktorého jediným cieľom bolo “ublížiť” a “spôsobiť utrpenie.”

Dor pre LifeSiteNews povedal: “Pokuta mi nezabráni obraňovať život, je viac ako jeden spôsob, ako to robiť a budeme pokračovať v názornom poukazovaní na práva nenarodených.”

Dodal, že hoci je šťastný, že pôvodná pokuta bola znížená na polovicu, myslí si, že “aj cent by bol príliš veľa, aby sa ním muselo platiť za právo obraňovať nevinné životy.” Keď to bude nevyhnutné, je pripravený posunúť záležitosť na Európsky súd pre ľudské práva.

 

Opísal dňa 18.12.2014 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Späť na hlavnú stránku!