wz

Zpět na hlavní stránku!

Vždy jsem já dítě - dítě Boží.

 

 

1.) Vždy jsem já dítě, dítě Boží, ať už jsem mladý nebo stár,

z Otcovy ruky přijal jsem svůj život jako z lásky dar,

z Otcovy ruky přijal jsem svůj život jako z lásky dar.

 

 

2.) Ať Pán ve mně dovrší co začal, je strážcem mých kroků všech,

ve vlnách času, v bouřích zkoušek je jistý cíl a pevný břeh,

ve vlnách času, v bouřích zkoušek je jistý cíl a pevný břeh.

 

 

3.) Blažený plačící a chudý, toho vždy bude těšit Ježíš sám.

Pevněji obejmu své kříže a řeknu: Vůle tvá se staň!

Pevněji obejmu své kříže a řeknu: Vůle tvá se staň!

 

 

4.) Až slovem plným síly, moci, zeptáš se Pane, vyznám rád

a odpovím ti na pozvání: Tobě chci žít i umírat.

a odpovím ti na pozvání: Tobě chci žít i umírat.

 

 

5.) Skloň se ke mně Pane, vztáhni ruku k doteku Božské posily.

Nad mojí bídou vyřkni slovo, po němž i mrtví ožili.

Nad mojí bídou vyřkni slovo, po němž i mrtví ožili.

 

 

6.) Kdo nezná oběť, nezná lásku, neobstojí, až přijde soud.

Chci živé dary vlastního srdce ti k proměnění nabídnout.

Chci živé dary vlastního srdce ti k proměnění nabídnout.

 

 

7.) Všechno, co, Pane, ještě zbývá do plné míry útrap tvých,

chci ve tvé síle k spáse světa na vlastním těle doplnit.

chci ve tvé síle k spáse světa na vlastním těle doplnit.

 

 

8.) Den za dnem míjí můj život lidský, krok za krokem se blíží cíl.

Večer své dítě volá Otec domů, kde stůl mu připravil.

Večer své dítě volá Otec domů, kde stůl mu připravil.

 

 

9.) Jak toužím jíst a pít z tvých darů! Otvírám srdce, ústa svá.

Kéž moje duše tebou roste když síly těla ubývá.

Kéž moje duše tebou roste když síly těla ubývá.

 

 

10.) Buď dobré mysli synu, dcero, pevně tě drží ruka má.

Nezajde slunce za tvůj obzor, nepohltí tě hrobu tma.

Nezajde slunce za tvůj obzor, nepohltí tě hrobu tma.

 

 

11.) Nekončí život těm, kdo věří; můj Pane, díky, že tě znám.

V slabosti naší zjev svou sílu, Ježíši věrný, pomoz nám!

V slabosti naší zjev svou sílu, Ježíši věrný, pomoz nám!

 

 

Zpět na hlavní stránku!