wz

Zpět na hlavní stránku!


Další fotografie JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy:

1./Takto vypadají vysokoškolské diplomy JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z Univerzity Karlovy v Praze – nejstarší středoevropské univerzity, založené v roce 1348 králem českým a císařem římským Karlem IV. :

1.1/Takto vypadá vysokoškolský diplom doktora práv JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z Univerzity Karlovy v Praze – Právnické fakulty na nejstarší středoevropské univerzitě, založené v roce 1348 králem českým a císařem římským Karlem IV. :

Obrázek B343 – Takto vypadá můj vlastní vysokoškolský diplom doktora práv z Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze.
Detailní fotografie Obrázku B343 – Takto vypadá můj vlastní vysokoškolský diplom doktora práv z Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze (pokud si to třeba chcete detailněji prohlídnout).

Obrázek B344 – A toto je o trochu detailnější snímek na kterém se nachází můj vlastní vysokoškolský diplom doktora práv z Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze.
Detailní fotografie Obrázku B344 – A toto je o trochu detailnější snímek na kterém se nachází můj vlastní vysokoškolský diplom doktora práv z Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze (pokud si to třeba chcete detailněji prohlídnout).

Obrázek B383 – A toto je můj vlastní vysokoškolský diplom doktora práv z Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze společně i s jedním z exemplářů mojí rigorózní práce.
Detailní fotografie Obrázku B383 – A toto je můj vlastní vysokoškolský diplom doktora práv z Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze společně i s jedním z exemplářů mojí rigorózní práce (pokud si to třeba chcete detailněji prohlídnout).

Obrázek B357 – Takto vypadá můj vlastní vysokoškolský diplom doktora práv z Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze z roku 2005 a současně i jeho tubus ve kterém je jinak uschován.
Detailní fotografie Obrázku B357 – Takto vypadá můj vlastní vysokoškolský diplom doktora práv z Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze z roku 2005 a současně i jeho tubus ve kterém je jinak uschován.

1.2/Takto vypadá vysokoškolský diplom doktora filozofie JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z Univerzity Karlovy v Praze – Filozofické fakulty na nejstarší středoevropské univerzitě, založené v roce 1348 králem českým a císařem římským Karlem IV. :

Obrázek B345 – Takto vypadá můj vlastní vysokoškolský diplom doktora filozofie z Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze.
Detailní fotografie Obrázku B345 – Takto vypadá můj vlastní vysokoškolský diplom doktora filozofie z Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze (pokud si to třeba chcete detailněji prohlídnout).

Obrázek B346 – A toto je výrazně detailnější snímek na kterém se nachází můj vlastní vysokoškolský diplom doktora filozofie z Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze.
Detailní fotografie Obrázku B346 – A toto je výrazně detailnější snímek na kterém se nachází můj vlastní vysokoškolský diplom doktora filozofie z Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze (pokud si to třeba chcete detailněji prohlídnout).

Obrázek B358 – Takto vypadá můj vlastní vysokoškolský diplom doktora filozofie z Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze z roku 2005 a současně i jeho tubus ve kterém je jinak uschován.
Detailní fotografie Obrázku B358 – Takto vypadá můj vlastní vysokoškolský diplom doktora filozofie z Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze z roku 2005 a současně i jeho tubus ve kterém je jinak uschován.

1.3/Takto vypadá vysokoškolský diplom magistra práv JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z Univerzity Karlovy v Praze – Právnické fakulty na nejstarší středoevropské univerzitě, založené v roce 1348 králem českým a císařem římským Karlem IV. :

Obrázek B379 – Takto vypadá můj vlastní vysokoškolský diplom magistra práv z Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze z roku 2000, současně i jeho tubus ve kterém je jinak uschován a několik fotografií z mojí promoce magistra práv ze dne 15.března 2000.
Detailní fotografie Obrázku B379 – Takto vypadá můj vlastní vysokoškolský diplom magistra práv z Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze z roku 2000, současně i jeho tubus ve kterém je jinak uschován a několik fotografií z mojí promoce magistra práv ze dne 15.března 2000.

1.4/Takto vypadá vysokoškolský diplom magistra filozofie JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z Univerzity Karlovy v Praze – Filozofické fakulty na nejstarší středoevropské univerzitě, založené v roce 1348 králem českým a císařem římským Karlem IV. :

Obrázek B381 – Takto vypadá můj vlastní vysokoškolský diplom magistra filozofie z Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze z roku 2000, současně i jeho tubus ve kterém je jinak uschován a několik fotografií z mojí promoce magistra filozofie ze dne 20.července 2000.
Detailní fotografie Obrázku B381 – Takto vypadá můj vlastní vysokoškolský diplom magistra filozofie z Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze z roku 2000, současně i jeho tubus ve kterém je jinak uschován a několik fotografií z mojí promoce magistra filozofie ze dne 20.července 2000.

Obrázek B380 – A zde je možno vidět detail z mého magisterského vysokoškolského diplomu Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze. Cítíte z něj ten dech středověké starobylosti Univerzity Karlovy v Praze?
Detailní fotografie Obrázku B380 – A zde je možno vidět detail z mého magisterského vysokoškolského diplomu Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze. Cítíte z něj ten dech středověké starobylosti Univerzity Karlovy v Praze?

1.5./A společně takto vypadají oba dva doktorské vysokoškolské diplomy JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z Univerzity Karlovy v Praze – nejstarší středoevropské univerzity, založené v roce 1348 králem českým a císařem římským Karlem IV. :

Obrázek B341 – Takto vypadají moje dva vysokoškolské diplomy z Univerzity Karlovy v Praze – vysokoškolský diplom doktora práv nahoře a vysokoškolský diplom doktora filozofie je pod ním.
Detailní fotografie Obrázku B341 – Takto vypadají moje dva vysokoškolské diplomy z Univerzity Karlovy v Praze – vysokoškolský diplom doktora práv nahoře a vysokoškolský diplom doktora filozofie je pod ním (pokud si to třeba chcete detailněji prohlídnout).

Obrázek B342 – A toto je další snímek jak vypadají moje dva vysokoškolské diplomy z Univerzity Karlovy v Praze. Opět vysokoškolský diplom doktora práv je nahoře a vysokoškolský diplom doktora filozofie je pod ním.
Detailní fotografie Obrázku B342 – A toto je další snímek jak vypadají moje dva vysokoškolské diplomy z Univerzity Karlovy v Praze. Opět vysokoškolský diplom doktora práv je nahoře a vysokoškolský diplom doktora filozofie je pod ním (pokud si to třeba chcete detailněji prohlídnout).

Obrázek B340 – I toto jsou oba dva doktorské vysokoškolské diplomy JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z Univerzity Karlovy v Praze. Doktorský diplom JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze drží samotný JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. Doktorský diplom JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z Univerzity Karlo vy – Právnické fakulty v Praze zas drží matka JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy paní Milada Laholová, rozená Gajdošová. Zde se paní Laholová (matka) tváří vážně.
Detailní fotografie Obrázku B340 – I toto jsou oba dva doktorské vysokoškolské diplomy JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z  Univerzity Karlovy v Praze. Doktorský diplom JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze drží samotný JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. Doktorský diplom JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze zas drží matka JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy paní Milada Laholová, rozená Gajdošová. Zde se paní Laholová (matka) tváří vážně.

Obrázek B339 – Tento snímek je dosti podobný ale i odlišný od předešlého snímku. I zde jsou ukazovány oba dva doktorské vysokoškolské diplomy JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z Univerzity Karlovy v Praze. Doktorský diplom JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z Univerzity Karlovy – Filozofické falulty v Praze drží opět samotný JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. Doktorský diplom JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze zas drží opět matka JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy paní Milada Laholová, rozená Gajdošová. Zde se ale paní Laholová (matka) – jak je u ní obvyklé - usmívá.
Detailní fotografie Obrázku B339 - Tento snímek je dosti podobný ale i odlišný od předešlého snímku. I zde jsou ukazovány oba dva doktorské vysokoškolské diplomy JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z Univerzity Karlovy v Praze. Doktorský diplom JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z Univerzity Karlovy – Filozofické falulty v Praze drží opět samotný JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. Doktorský diplom JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze zas drží opět matka JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy paní Milada Laholová, rozená Gajdošová. Zde se ale paní Laholová (matka) – jak je u ní obvyklé - usmívá.

1.6./A společně takto vypadají všechny čtyři vysokoškolské diplomy JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z Univerzity Karlovy v Praze – nejstarší středoevropské univerzity, založené v roce 1348 králem českým a císařem římským Karlem IV. :

Obrázek B352 – Toto jsou všechny čtyři vysokoškolské diplomy JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z Univerzity Karlovy v Praze. Oba dva doktorské diplomy JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z Univerzity Karlovy v Praze drží samotný JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. Oba dva magisterské diplomy JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy zas drží matka JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy paní Milada Laholová, rozená Gajdošová.
Detailní fotografie Obrázku B352 – Toto jsou všechny čtyři vysokoškolské diplomy JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z Univerzity Karlovy v Praze. Oba dva doktorské diplomy JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z Univerzity Karlovy v Praze drží samotný JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. Oba dva magisterské diplomy JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy zas drží matka JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy paní Milada Laholová, rozená Gajdošová (pokud si to třeba chcete detailněji prohlídnout).

Obrázek B355 – A toto jsou moje všechny čtyři vysokoškolské diplomy z Univerzity Karlovy v Praze a současně moje oblíbená literatura, kterou si ve volném čase rád přečtu.
Detailní fotografie Obrázku B355 – A toto jsou moje všechny čtyři vysokoškolské diplomy z Univerzity Karlovy v Praze a současně moje oblíbená literatura, kterou si ve volném čase rád přečtu (pokud si to třeba chcete detailněji prohlídnout).

Obrázek B356 – A toto jsou moje všechny čtyři vysokoškolské diplomy z Univerzity Karlovy v Praze a současně moje oblíbená literatura, kterou ve volném čase si rád přečtu v houpacím křesle.
Detailní fotografie Obrázku B356 – A toto jsou moje všechny čtyři vysokoškolské diplomy z Univerzity Karlovy v Praze a současně moje oblíbená literatura, kterou ve volném čase si rád přečtu v houpacím křesle (pokud si to třeba chcete detailněji prohlídnout).

Obrázek B350 – Tento snímek zatím nejlépe ukazuje všechny moje čtyři vysokoškolské diplomy z Univerzity Karlovy v Praze a současně i čtveřice jejich tubusů, kde bývají obvykle uloženy.
Detailní fotografie Obrázku B350 – Tento snímek zatím nejlépe ukazuje všechny moje čtyři vysokoškolské diplomy z Univerzity Karlovy v Praze a současně i čtveřice jejich tubusů, kde bývají obvykle uloženy (pokud si to třeba chcete detailněji prohlídnout).

Obrázek B353 – Tento snímek ze zcela jiného umístění ukazuje všechny moje čtyři vysokoškolské diplomy z Univerzity Karlovy v Praze a současně i čtveřice jejich tubusů, kde bývají obvykle uloženy.
Detailní fotografie Obrázku B353 – Tento snímek ze zcela jiného umístění ukazuje všechny moje čtyři vysokoškolské diplomy z Univerzity Karlovy v Praze a současně i čtveřice jejich tubusů, kde bývají obvykle uloženy (pokud si to třeba chcete detailněji prohlídnout).

Obrázek B354 – A i tento další snímek z tohoto zcela jiného umístění ukazuje všechny moje čtyři vysokoškolské diplomy z Univerzity Karlovy v Praze a současně i čtveřice jejich tubusů, kde bývají obvykle uloženy.
Detailní fotografie Obrázku B354 – A i tento další snímek z tohoto zcela jiného umístění ukazuje všechny moje čtyři vysokoškolské diplomy z Univerzity Karlovy v Praze a současně i čtveřice jejich tubusů, kde bývají obvykle uloženy (pokud si to třeba chcete detailněji prohlídnout).

Obrázek B348 – A i toto jsou moje všechny čtyři vysokoškolské diplomy z Univerzity Karlovy v Praze a současně i čtveřice jejich tubusů, kde bývají obvykle uloženy.
Detailní fotografie Obrázku B348 - A i toto jsou moje všechny čtyři vysokoškolské diplomy z Univerzity Karlovy v Praze a současně i čtveřice jejich tubusů, kde bývají obvykle uloženy.

Obrázek B349 – A toto jsou zase opět všechny moje čtyři vysokoškolské diplomy z Univerzity Karlovy v Praze a současně i taky čtveřice jejich tubusů, kde bývají obvykle uloženy.
Detailní fotografie Obrázku B349 – A toto jsou zase opět všechny moje čtyři vysokoškolské diplomy z Univerzity Karlovy v Praze a současně i taky čtveřice jejich tubusů, kde bývají obvykle uloženy.

Obrázek B351 – A i tento snímek ukazuje všechny moje čtyři vysokoškolské diplomy z Univerzity Karlovy v Praze a současně i čtveřice jejich tubusů, kde bývají obvykle uloženy.
Detailní fotografie Obrázku B351 - A i tento snímek ukazuje všechny moje čtyři vysokoškolské diplomy z Univerzity Karlovy v Praze a současně i čtveřice jejich tubusů, kde bývají uloženy.

Obrázek B373 – Tak! Teď jsou všechny moje čtyři vysokoškolské diplomy z Univerzity Karlovy v Praze opět ve svých tubusech kde je mám pečlivě a v bezpečí uschovány.
Detailní fotografie Obrázku B373 – Tak! Teď jsou všechny moje čtyři vysokoškolské diplomy z Univerzity Karlovy v Praze opět ve svých tubusech kde je mám pečlivě a v bezpečí uschovány (pokud si to třeba chcete detailněji prohlídnout).

 

 

 

Zpět na hlavní stránku!