wz

Zpět na hlavní stránku!


Hanebné povolení predimplantační genetické diagnostiky.

Evropský soud pro lidská práva v Štrasburku hanebně rozhodl, že Itálie je povinná povolit predimplantační genetickou diagnostiku. Podle vyjádření soudců italská národní legislativa údajně porušuje právo na soukromí a rodinný život. Tento hanebný verdikt padl jako závěrečné slovo ve sporu nazvaném “Rosetta Costa a Walter Pavan vs. Itálie”. Manželský pár postižený cystickou fibrózou chtěl dosáhnout, aby jestvovala možnost zabránit implantování embrya, které bude vykazovat známky možného onemocnění. V zájmu zabránění narození postiženého dítěte podstoupili už v minulosti i potrat. Pár se obrátil přímo na Mezinárodní soud pro lidská práva, bez prvotní stížnosti k italským soudům a kompetentním orgánům.

Soud rozhodl, že přání mít děti patří do oblasti rodinného soukromí a má být legislativně chráněno.

Opsal dne 30.8.2013 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

 

Zpět na hlavní stránku!