wz

Zpět na hlavní stránku!


Diskuse o umělém oplodnění v Chorvatsku.

Nový návrh zákona, jehož přijetím by se ulehčilo provádění umělého oplodnění, vyvolal v Chorvatsku širší společenskou diskusi.

Nesouhlas s připravovanou legislativní novelou vyjádřila kromě dalších i Konference biskupů Chorvatska, která upozorňuje na možnost vážného ohrožení morálky, ba až “zpředmětnění” dítěte, kterému je v prenatálním stadiu upíráno jakékoliv právo na ochranu. Jejich apel je určen především politickým představitelům, ale i všem věřícím, především těm, kteří mají možnost tento stav nějako ovlivnit.

Jestliže by návrh přešel, bylo by umožněno vytvářet, zamrazovat a následně selektovat lidská embrya. Odpůrcové upozorňují i na fakt, že nový zákon by byl v rozporu s chorvatskou ústavou i s Mezinárodní konvencí práv dítěte.

Opsal dne 12.8.2013 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!