wz

Zpět na hlavní stránku!


Zdravotní rizika spojená s chemickým potratem.

Mifepriston je látka známá jako RU-486, jejímž hlavním “žádoucím” účinkem je usmrcení plodu. V mnoha zemích se uskutečnili protesty a petice proti registraci tohoto preparátu.

Chemický potrat se provádí kombinací dvou látek. První látka – mifepriston – blokuje působení přirozeného ženského hormonu progesteronu, čím způsobuje odumření vyvíjejícího se lidského plodu v děloze. Druhá látka – prostaglandin misoprostol – podaný 36 – 48 hodin po podání mifepristonu, způsobuje stahy dělohy, které mrtvý plod vypudí ven z těla ženy. V čase 14 – 21 dnů od užití mifepristonu se žena musí dostavit na kontrolu k lékaři, který prověří, zda byl plod úplně odstraněn.

Zdravotní komplikace.

Celý proces trvá několik hodin až dnů, kdy žena přežívá při plném vědomí potrat svého nenarozeného dítěte. Během něho ženy pociťují bolestivé křeče a krvácení, které trvá 12 i více dnů. Mezi další nežádoucí účinky patří: nevolnost, zvracení, průjmy a bolesti hlavy.

Mezi vážné komplikace chemického potratu patří nezvládnutelné krvácení, jehož řešení si vyžaduje podání léků, transfuzi krve anebo chirurgický výškrab dělohy. Ve veliké finské studii trpělo takovýmto krvácením 15,6 % žen, výškrab na zastavení krvácení byl potřebný v 2,9 % případech. V 6,7 % případů nedošlo k úplnému potracení plodu a jeho obalů a ženy museli podstoupit ještě i chirurgický potrat.

Bylo hlášeno několik případů smrti žen po takovémto chemickém potratu v důsledku infekce a toxického šoku vyvolaného bakterií Clostridium sordellii. Nebezpečné je, že některé z těchto smrtelných infekcí proběhly bez teploty, která by upozornila na takovouto závažnou komplikaci.

Podle registrace se mohou tyto potratové preparáty používat do 63. dne těhotenství, kdy plod má založeny všechny důležité orgány, bije mu srdce a vypadá jako malý člověk. Podle informace na příbalovém letáku žena může potratit doma, na ulici, v autobusu… Psychiatrické výzkumy ukazují, že u vícerých žen po takovémto potratu se rozvinula úzkost, deprese s rizikem samovraždy.

Vědecké studie se shodují v tom, že chemický potrat není pro ženu bezpečnější ani šetrnější jako chirurgický potrat. V obou případech jde o usmrcení vyvíjející se lidské bytosti v lůně matky.

Léky a medicína by měli vždy chránit zdraví a život matky i jejího nenarozeného dítěte.

Zpět na hlavní stránku!