wz

Späť na hlavnú stránku!


Slava Isusu Christu! Liturgia ktorú RTVS neodvysielala (po rusínsky).

Slava Isusu Christu! Drahí bratia i sestry! Každý už videl sanitku. Na strechi má maják, kotry zapne že by rýchlo prišli tam kde treba. Polícia Vás môže pokutovati keď neuhnete sanitki, že by s majákom uháňala zachraňovati životy ľudy. A dakody rozhodujú sekundy.

Aj Zachejovi z evangelia povil Isus: “Takoj poď dolu! Rýchlo! Ponáhľaj sa! Teraz takoj! Ne až potom jak sa ľudé rozejdut! Poď teraz, mám da što dôležité, súrne pro tebe, cinnejše jak tvoje piňazi, bohatstvo i kariéra. Tvij stav je vážnyj. Tvij život je ohrozený, potrebuješ rýchlu pomič.”

Isus vidit, že je s ním zle. Zachej bol nečestný colník, zlodej, skorumpovaný človek. Bol bohatý, ale i nešťastný, bo ľudé ho nenávideli. Nemal žádnych prijateľjuv, bo kolaboroval s okupantami a klamal vlastných ľjudí. Zo všutkého mal zisk. A zato vylízol na strom, že by ho nikto nevidel a nesmial sa mu. Skryl sa medži konárja.

Ale Isus ho najde. Zastavit a zavolat: “Rýchlo poď dolu! Bo dneska jem v tvojim domi.”

Toto už dolho nikto nechcel. Však ľudé sa mu vyhýbali. Nikto s ním nebesidoval. A vin sa nestačí čudovati, mát radosť. Znát, že toto je šanca byt lipším. Ne lakomý Zachej, što len hrabe peňazí a zbedačuje ľudy. Ale človek kotry dávat a kotry miluje každého, bo jeho srdce je plné šťastja.

A takú šancu zmeniti sa máme všetky. Takým skúpym Zachejom je každý rodič keď nemá čas na svoje deti. Abo deti, keď zabúdajú na svojich rodičov. Takým Zachejom sme všetky keď dumame len na sebe. Ale máme šancu zmeniti to. Každý! Rýchlo začnime dumati na druhého, obnovme duchovný život, vieru v Boha i molitvu.

Jeden molodyj pracovník povil svojej sekretárki, že má dôležité stretnutia a zato nechce byti vyrušovaný. Ale jeho direktor s ním potreboval hvaliti a vošol do kancelárii. Keď ho zbačil na kolinách moliti sa, potichu odišol a prosit sa sekretárke. “Toto robit bežni?” “Hej! Robit to každé ráno.” “Už sa nečuduju, čom ku nomu chodju po dobrú radu” hvari direktor.

Kto sa molit každé ráno chodí molodyj, môže dobre poraditi i staršemu direktorovi. Ale my často nemáme čas. Sme zadrimani, spomalení, povime: “až v starobi, až potim molitva. Až neskorše zmením život.”

A to je chyba! Začnime dneska. Takoj teraz! Neodkladaj! Rýchlo dolu zo stromu pýchy ku pokori, rýchlo ku Isusovi. Robme dačo so svojím životom. Zmeňme ho už dneska, že by nebolo neskoro.

Aj naše Slovensko potrebuje rýchlu pomič, chodi v Európskej únii. Morálny život je ohrozený. Je tu útok na rodinu. Nečestnosť, korupcia a zlodejstvo rozsiva nenávisť. Rodina, priateľstvo a medziľudské vzťahy ustupujut, a dopredu sa tlačit zisk a bohatstvo. A toto všetko sa skrývat za “toleranciu”, “slobodu prejavu” a “demokraciu”.

Ale Boh to vidit a hvarit nám pravdu. Musíme nešto robiti a rýchlo, že by nebolo neskoro.

Irina Berksetová sa vydala v roku 2005 v Moskve za nórskeho muža. Presťahovali sa tam a dumala “všadi na západe je lipšie jak v Rusku”. – Za to bo tam nežila. Ale keď tam v Nórsku stratila syna a s drugim synom cez Poľsko utikala sama nazad do Ruska, už mala inší názor.

Proti zvrátenému životu nemáte šancu. Deti tam sú tovar. A skutočná biologická mama je v Európe nič. Práva majút gejové, homosexuáli i pedofile, ale už ne otec a mama. Keď zaspíme a budeme sa len nečinne prizerati na túto amorálnosť a zvrhlosť, určite prehráme. Aj v rozprávkoch sa to už zmenit. Už sa princ zaľúbi do kráľa, ne do princezne. A princezná snívat o svadbi s kráľovnou nie s princom.

Už stovky rodín slovanských kričat: “Na západe nám ukradli deti. Pozerajte na naše nešťastia a poučte sa! Zobuďte sa! Zastavte mor tretieho tisícročia! Postavte železnú oponu takej “tolerancii” i prekručovaniu. Vytlačte túto špinu za hranici štátu.!”

Nebuďme hlúpy a poučme sa! Tak je to vo svete. A u nás? Čuli ste už to zrobilo naše zdravotníctvo na základni školi v Košicoch? Kurz o pohlavných chorobách, kde deviataci mali vo dvojiciach ukázati sexuálne polohy medzi mužom a ženou, mužom a mužom i ženou a ženou. Navádzali na nemorálny život. A to bez súhlasu rodičov, kotri boli pohoršení a písali otvorené listy školi. Toto nám nepriniesli Cyril a Metod, ale Európska únia. Zachej dostal šancu a využil ju. Zmenil svij život. Aj my máme šancu. 7. februára bude referendum o rodini. Využime ju všitky. Postavme sa za rodinu muža a ženy. Postavme sa za čistotu a morálku. Nečekajme jak bude neskoro.

Znate, nepotopitelný Titanik stavali odborníci a prišol na dno Atlantiku. Ale Noemovu archu stavjal amatér a zachránil život na celej zemli. Je to na nás. Médiá sú ticho. Čom asi? Že by sme zostali hlúpy ľudé bez názoru, bo takoj môžu lehko manipulovati. Nelen sanitky, ale i my ponáhľajme sa zachraňovati život i hodnoty dôležitejšie ako naše HDP. Že by i naše vnúčatá dostali šancu normálne žiti. Slava Isusu Christu!

Zaujalo Vás to? Doporučujem Vám prečítať si aj tieto dve následujúce práce:

1./Henryk Lahola : Čo je to Homofašizmus? Skutky homofašistov. Prejavy homofašizmu. Preč s homofašistickou tyraniou!!! (po slovensky) publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Homofasizmus.htm

2./Henryk Lahola : Stratégia a taktika piatich etáp homosexualistických ideológov a aktivistov na ceste k nastoleniu nadvlády homosexualitickej ideológie v štáte. (po slovensky) publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/5Etap.sk.htm

Pre rusínskeho čitateľa pripravil dňa 14.5.2015 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Späť na hlavnú stránku!