wz

Zpět na hlavní stránku!


Cenzura ve státní tzv. “veřejnoprávní” slovenské televizi RTVS. Homilie v řeckokatolické liturgii, kterou z politických důvodů odmítli odvysílat.

Odkazovač: Ste zo Slovenskej republiky? Potom radšej kliknite myšou na tento modrý nápis a prepnite sa tým do slovenskej verzie!

Slava Isusu Christu! Drazí bratři a sestry! Každý již viděl sanitku. Na střeše má maják, který zapne, aby rychle přijeli tam kde třeba. Policie Vás může pokutovat když neuhnete sanitce, která s majákem uhání zachraňovat životy lidí. A někdy rozhodují i vteřiny.

I Zachejovi z evangelia řekl Ježíš: "Zacheji pojď dolů! Rychle! Pospíchej! Teď! Ne až poté když se lidé rozejdou! Pojď teď, protože mám pro tebe cosi důležitého, naléhavého pro tebe, cennějšího než tvoje peníze, bohatství a kariéra. Tvůj stav je vážný. Tvůj život je ohrožen, potřebuješ rychlou pomoc."

Ježíš vidí, že je s ním zle. Zachej byl nečestný celník, zloděj, zkorumpovaný člověk. Byl bohatý, ale i nešťastný, protože lidé ho nenáviděli. Neměl žádné přátele, protože kolaboroval s okupanty a obelhával vlastní lid. Ze všeho měl zisk. A proto vylezl na strom, aby ho nikdo neviděl a nesmál se mu. Skryl se mezi větvemi.

Ale Ježíš ho našel. Zastavil a zavolal: "Rychle pojď dolů! Protože dneska budu jíst s tebou v tvém domě."

Toto už dlouho nikdo nechtěl. Lidé se mu vyhýbali. Nikdo s ním nebesedoval. A Zachej se nestačí divit, má radost. Uvědomuje si, že toto je šance být lepším. Ne lakomý Zachej co jen hrabe peníze a ožebračuje lid. Ale člověk který dává a který miluje každého, protože jeho srdce je plné štěstí.

A takou šanci změnit se máme všichni. Takovým skoupým Zachejem je každý rodič, který nemá čas na svoje děti. Anebo děti, když zapomínají na své rodiče. Takovým Zachejem jsme všichni když myslíme jen na sebe. Ale máme šanci to změnit. Každý! Rychle začněme myslet na druhého, obnovme duchovní život, víru v Boha a modlitbu.

Jeden mladý pracovník řekl svojí sekretářce, že má důležitá setkání a proto nechce být vyrušován. Ale jeho ředitel se s ním potřeboval poradit a vešel do kanceláře. Když ho zbadal na kolenách modlit se, potichu odešel a zeptal se sekretářky. "Toto dělá běžně?" "Ano! Dělá to každé ráno." "Už se nedivím, že lidé k němu chodí pro dobrou radu." říká ředitel.

Kdo se modlí každé ráno chodí mladý, může dobře poradit i staršímu řediteli. Ale my často nemáme čas. Jsme zamyšlení, zpomalení, říkáme: "až v starobě, až poté bude modlitba. Až později změním život."

A to je chyba! Začněme dneska. Teď! Neodkládej! Rychle dolů ze stromu pýchy k pokoře, rychle k Ježíši. Dělejme něco se svým životem. Změňme ho ihned už dnes, aby nebylo pozdě.

Ij naše Slovensko potřebuje rychlou pomoc, vždyť jak to chodí v Evropské unii. Morální život je ohrožen. Je tu útok na rodinu. Nečestnost, korupce a zlodějstvo rozsívá nenávist. Rodina, přátelství a mezilidské vztahy ustupují, a kepředu se tlačí zisk a bohatství. A toto všechno se skrývá za "tolerancí", "svobodou projevu" a "demokracií".

Ale Bůh to vidí a říká nám pravdu. Musíme něco dělat a to rychle, aby nebylo pozdě.

Irina Berksetová se vdala v roce 2005 v Moskvě za norského muže. Přestěhovali se tam a myslela si, že: "všude na západě je lépe než v Rusku". - Protože tam nežila. Ale když tam v Norsku ztratila syna a s druhým synem přes Polsko utíkala sama zpátky do Ruska, už měla jiný názor.

Proti zvrácenému životu nemáte šanci. Děti tam jsou tovarem. A skutečná biologická máma je v Evropě nič. Práva mají gejové, homosexuálové a pedofilové, ale už ne táta a máma. Když zaspíme a budeme se jen nečinně přihlížet na tuto amorálnost a zvrhlost, tak určitě prohráme. I v pohádkách se to už změnilo. Už se princ zamiluje do krále a ne do princezny. A princezna snívá o svatbě s královnou ne s princem.

Už stovky slovanských rodin křičí: "Na západě nám ukradli děti. Pohleďte na naše neštěstí a poučte se! Probuďte se! Zastavte mor třetího tisíciletí! Postavte železnou oponu takovéto "toleranci" a překrucování. Vytlačte tuto špínu za hranice státu.!"

Nebuďme hloupí a poučme se! Tak je to ve světě. A u nás? Slyšeli jste již o tom, co se stalo na základní škole v Košicích? Kurz ministerstva zdravotnictví o pohlavních chorobách, kde deváťáci měli ve dvojicích ukázat sexuální polohy mezi mužem a ženou, mužem a mužem i ženou a ženou. Naváděli na nemorální život. A to bez souhlasu rodičů, kteří byli pohoršeni a psali otevřené listy škole. Toto nám nepřinesli sv. Cyril a Metod, ale Evropská unie. Zachej dostal šanci a využil ji. Změnil svůj život. I my máme šanci. 7. února bude referendum o rodině. Využijme ji všichni. Postavme se za rodinu muže a ženy. Postavme se za čistotu a morálku. Nečekejme až bude pozdě.

Víte, nepotopitelný Titanic stavěli odborníci a přišel na dno Atlantiku. Ale Noemovu archu stavěl amatér a zachránil život na celé zemi. Je to na nás. Média jsou potichu. Proč asi? Že by jsme zůstali jak hloupí lidé bez názoru, protože takových mohou snadněji manipulovat. Nejen sanitky, ale i my pospíchejme zachraňovat život i hodnoty důležitější než naše HDP. Aby i naše vnoučata dostali šanci normálně žít. Slava Isusu Christu!

Zaujalo Vás to? Doporučuji Vám přečíst si i tyto dvě následujíce práce:

1./Henryk Lahola : Čo je to Homofašismus? Skutky homofašistů. Projevy homofašismu. Pryč s homofašistickou tyranií!!! (po česky) publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Homofasismus.htm

2./Henryk Lahola : Strategie a taktika pěti etap homosexualistických ideológů a aktivistů na cestě k nastolení nadvlády homosexualitické ideologie ve státě. (po česky) publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/5Etap.cz.htm

Pro českého, moravského a slezského čtenáře připravil dne 14.5.2015 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!