wz

Zpět na hlavní stránku!


Raymond Leo Burke: Rozhovor s kardinálem Burkem. Je nezbytné silné svědectví o posvátnosti lidského života.

Ve dnech 19. – 21. srpna 2012 navštívil Slovensko prefekt Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury, americký kardinál Raymond Leo Burke. Je známým podporovatelem pro-life iniciativ a vytrvalým zastáncem ochrany života od početí po přirozenou smrt. Přináším Vám exkluzivní rozhovor s touto osobností.


1.Otázka: Jak by jste opsal současnou situaci v oblasti ochrany života od početí po přirozenou smrt v USA, především na politické úrovni? Ve svých projevech v této souvislosti často zmiňujete slovo “zápas”.

1.Odpověď: “No je to zápas, protože v USA máme epidemii legalizovaných potratů od roku 1973. A dnes se naše vláda usiluje institucionalizovat potraty ve smyslu požadavku vůči každému člověku platit pojištění na jejich provádění. Snaží se nutit zdravotnické instituce, mezi nimi i katolické, aby prováděli potraty. Takže tento zápas se stává - řekl bych – stále těžším. Ale díky Bohu existuje množství skvělých lidí, kteří se zapojují do boje za nastolení úcty k lidskému životu.”

 

2.Otázka: Jak v této souvislosti vnímáte úlohu a působení pro-life laických hnutí?

2.Odpověď: “Klíčový, základní aspekt, pokud jde o povolání laiků, je posvěcovat svět. Měli by být svědky ve společnosti, ve svých profesích a zaměstnáních by měli vydávat silné svědectví o posvátnosti lidského života. Právě jsem se dozvěděl o úmrtí Nellie Grayové, která jako první zorganizovala svého času pochod za život ve Washingtonu. Laička, která s velikým darem energie a věrnosti mnoho let vykonávala tuto práci a je skutečnou hrdinkou.”

 

3.Otázka: Dnes je tendence, že lidé – především v západní společnosti – se hlásí ke katolicismu, ale v každodenním životě se chovají, jakoby katolíky nebyli. Jaký je podle Vás důvod takovéhohle chování a co proti tomu může dělat Církev?

3.Odpověď: “Myslím, že příčin je více. Jednou z nich – říkám to jen z mojí osobní zkušenosti v USA – je to, že slabo katechizujeme, poskytujeme málo instrukcí, pokud jde o praktickou víru, a trvá to možná už takových 40-50 let. Takže mnoho lidí dospělo a v podstatě velmi dobře neznají svou katolickou víru. Nevědí, že jsou povinni uplatňovat přirozený morální zákon ve společnosti. Zdá se to neuvěřitelné, ale taková je situace. Musíme tedy v tomto smyslu vzdělávat několik generací. Druhá příčina spočívá s tom, že ve společnosti převládá všeobecný názor, že by jsme měli být vůči sobě tolerantní, měli bychom spolu vycházet, ale nemůžeme být přece tolerantní vůči zlu. Jistě máme lidi rádi a chceme pro ně to nejlepší, ale to obsahuje i poukázání na to, že něco není v pořádku a měli bychom to zkusit zastavit.”

 

4.Otázka: Ve světě jste znám i díky tomu, že jste odepřeli přijímání Eucharistie politikům, kteří podporují pro-choice legislativu. Věříte, že takovýto postoj může ovlivnit jejich svědomí a rozhodnutí? Myslíte, že biskupové v ostatních zemích by měli následovat Váš příklad?

4.Odpověď: “S jistotou mohu říci, že to ovlivňuje jejich svědomí, protože ani jeden z politiků, s kterými jsem o této záležitosti mluvil, nepopřel, že chápe morální zlo potratu, ale mají množství výmluv a důvodů, proč interrupce podpořili. Myslím, že díky odepření Eucharistie chápou, že něco není v pořádku. Když dáváme eucharistické přijímání katolickým politikům, podporujícím věci, které jsou skutečně špatné, vzbuzujeme dojem u věřících, že je to v pořádku. Že můžete být dobrým katolíkem i když například podporujete potraty. Toto je velmi vážná situace, které musíme čelit. Máme zákon univerzální církve, kánon 915, a vždy jsem zastával názor, ačkoliv se mnou ne každý souhlasí, že se s určitostí vztahuje na katolické politiky, kteří navzdory tomu, že byli upozorněni, pokračují nadále v podpoře legislativy anebo politik, které jsou v rozporu s morálním právem. Mělo by to být uplatňováno univerzálně.”

 

5.Otázka: Co si myslíte o volbě politických kandidátů, kteří se hlásí ke křesťanství, ale jsou tolerantní vůči záležitostem jako jsou potraty, používání antikoncepce a podobně?

5.Odpověď: “Otázka volby je záležitostí rozvážnosti. Žel – říkám to z mojí vlastní zkušenosti – tak zřídka se stává, že je tu kandidát, který působí úplně v souladu s morálními zásadami. Takže musíme zjistit, který z kandidátů je nejvyspělejší v této oblasti, ačkoliv má i některé názory, které neakceptujeme. Někteří lidé jsou velmi striktní a řeknou – nebudu vůbec volit, anebo budu volit jen kandidáta, který je úplně v souladu s katolickými morálními zásadami, ale nemá prakticky žádnou šanci na zvolení. Toto se mi nezdá velmi moudré. Když nehlasujete vůbec, nepomůžete situaci. A to by mohlo způsobit, že bude zvolen ten nejhorší kandidát. Jestliže ale dáte hlas někomu, kdo není dokonalý, ale alespoň v některých ohledech respektuje mravní zákon, podpoříte jistým způsobem rozvoj dobra ve společnosti. Je to složitá situace, které čelíme.”

 

6.Otázka: Jaký je Váš názor na hlas Církve v této věci? Měli by biskupové a kněží mluvit o těchto záležitostech nahlas?

6.Odpověď: “Biskupové a kněží by určitě měli mluvit nahlas o morálních záležitostech. Nikdy se neangažujeme v navrhování konkrétních programů a politik, ani otevřeně nepodporujeme individuální kandidáty. Ale máme povinnost upozorňovat věřící na klíčové morální otázky a povzbudit je, aby zvažovali kandidáty v této rovině.”

 

7.Otázka: Měla by se exkomunikace anebo odepření přijímání Eucharistie uplatňovat na ženy, které například užívají antikoncepci a vědí, že je to morálně špatné?

7.Odpověď: “Toto jsou záležitosti, které se běžně řeší ve zpovědnici. Tyto ženy obvykle nečiní v tomto ohledu veřejné kampaně, takže kněz by jim měl pomoci v rámci zpovědi, aby změnili svůj život. Ale běžně by toto asi nebyla situace na uplatnění veřejné sankce.”

 

8.Otázka: Jaký druh modlitby by jste osobně doporučil jako skutečně účinný v souvislosti s otázkami ochrany života?

8.Odpověď: “Zajisté, každá modlitba je důležitá, ale myslím, že jednou z nejmocnějších je modlitba svatého růžence, svatý růženec za život, protože blahoslavená Boží Matka ve svojí mateřské péči o Církev chtěla výjimečnou péči o maličké, pro ty, kteří jsou nevinní a bezbranní. Modlitba za její orodování je velmi mocná. Často doporučuje právě modlitbu růžence na podporu otázek ochrany života.”

Zpět na hlavní stránku!