wz

Zpět na hlavní stránku!


Dospělé kmenové buňky se mohou změnit ve funkční nervové buňky.

Vědeckému týmu univerzity v kalifornském městě Stanford se podařilo dokázat, že dospělé kmenové buňky, odebrané z kůže, se můžou změnit na funkční nervové buňky. Již v nedávné minulosti bylo zjištěno, že dospělé kmenové buňky mohou pomoci v léčbě pacientů s onemocněními očí či dokonce po mozkové mrtvici.

Kožní buňky se změnili na “prekurzory”, které mohou vést k vytvoření tří typů buněk – astrocytů, oligodendrocytů a samotných neuronů. Zjištění přináší velikou naději do budoucnosti pro léčbu těžko nemocných pacientů. Pokusy byli zatím uskutečněné na laboratorních myších.

Výzkumy uskutečňované na dospělých kmenových buňkách nejsou na rozdíl od výzkumů na embryonálních kmenových buňkách nijak eticky sporné.

Opsal dne 7.6.2013 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!