wz

Zpět na hlavní stránku!


Bulharsko. O Bulharsku – bulharská či antibulharská politika proti Bulharům?

O desetiletí důsledné kontinuity protibulharské politiky v zahraniční politice České republiky.

Ondřej Havlín byl do ledna 1998 velvyslancem České republiky v Chorvatsku, pak následně v letech 1998 – 2000 byl velvyslancem České republiky v Bulharsku.

Osobně sice tohoto tehdejšího velvyslance České republiky v Bulharsku neznám, nicméně mediální informace českého i zahraničního tisku, ale i jiných médií z té doby o “velvyslancování” tohoto tehdejšího velvyslance České republiky v Bulharsku jsou více než výmluvné:

Kromě bulharského a českého tisku, jak o tom ostatně svědčí i webové stránky www.bulharsko.proweb.cz/aktu10.htm již v roce 1998 bulharské ministerstvo vnitra obvinilo tohoto velvyslance České republiky v Bulharsku z toho, že údajně prý přejel nohu celníkovi poté, co sám odstranil jeden z hraničních zátarasů. Ministerstvo zahraničí České republiky se za tohoto svého velvyslance v Bulharsku plně postavilo a “věc označilo za uzavřenou”.

Kromě jiných médií jako první bulharský denník Standart informoval, že tento velvyslanec v České republiky v Bulharsku údajně prý šokoval svými výroky účastníky recepce pořádané v předvečer českého státního svátku 28. Října (2000) v českém centru v Sofii: “Co tady děláte, tady nemá smysl být. Situace je tady katastrofální, jen vám lžou, že Bulharsko se stane členem Evropské unie. Přijďte za mnou, já vám to vysvětlím” citoval Standart z údajného proslovu tohoto velvyslance České republiky v Bulharsku k českým a slovenským diplomatům a zástupcům Bulharska. Jak kromě jiných médií explicitně uvádějí také i webové stránky www.bulharsko.proweb.cz/aktu10.htm , tento velvyslanec České republiky v Bulharsku měl v této souvislosti údajně prý také urážlivě hovořit o bulharském premiérovi a ministryni zahraničí. Proti těmto urážlivým výrokům tohoto velvyslance České republiky v Bulharsku na adresu Bulharska a jeho vládních činitelů, které údajně pronášel v říjnu 2000 na veřejnosti se Sofie ostře ohradila. Jak informovala bulharská i jiná média mluvčí bulharského ministerstva zahraničí pak podle agentury AFP na adresu tohoto velvyslance České republiky v Bulharsku prohlásil, že “provokační chování diplomata, ze spřátelené země je těžko vysvětlitelné,” a dodal, že to není jeho první podobný incident. Ministerstvo zahraničí České republiky se i tentokrát za tohoto svého velvyslance v Bulharsku plně postavilo a věc i tentokrát označilo “za uzavřenou”.

Velkou nevoli bulharské strany, ale také velký rozruch v bulharském i českém tisku vyvolalo hned nato v listopadu 2000 prohlášení tohoto velvyslance České republiky v Bulharsku vydané pro tisk v České republice – adresováno zejména českým turistům chtivým cestování – aby individuálně nejezdili na turistiku do Bulharska kvůli nebezpečí krádeží a loupežných přepadení na bulharských silnicích, v důsledku čehož jak ostatně uvádějí také i webové stránky www.bulharsko.proweb.cz/aktu10.htm , tento velvyslanec České republiky v Bulharsku údajně prý doporučil českým občanům úplně se vyhnou individuálním cestám do Bulharska. Toto prohlášení velvyslance České republiky v Bulharsku vydané pro tisk v České republice velice se dotklo bulharské strany, protože je objektivně způsobilé poškodit zájmy bulharského turistického ruchu na tom, aby také i z České republiky přišlo do Bulharska pokud možno co nejvíce turistů. Bulhaři proto velice ostře protestovali.

Ministerstvo zahraničí České republiky se najednou zaleklo, že to v Praze se svojí protibulharskou kampaní s cílem poškodit bulharský turistický ruch a tím i bulharskou ekonomiku přece jen přepískli, a proto se nyní zahrálo na Piláta a od celé této své protibulharské hry si typicky pilátovsky alibistickým způsobem veřejně, pokrytecky umylo ruce řka, že prohlášení jejich vlastního velvyslance v Bulharsku údajně prý “nebylo konzultováno s pražským ústředím”. Primitivnější lež si již snad ani nemohli vymyslet

Ba dokonce vláda České republiky tohoto svého velvyslance v Bulharsku hodila přes palubu, ačkoliv on vědomě se nedopustil ničeho špatného, neměl osobně žádný zájem a ani úmysl jakkoliv byť i jen potencionálně poškodit zájmy bulharského státu, a objektivně vzato vlastně ani vědět nemohl, že se sám - s největší pravděpodobností – stal pouze malým pěšákem na šachovnici složitě rozehrané protibulharské hry nejvyšší české ekzekutivy a diplomacie, a jeho jedinou “vinou” bylo pouze to, že poslušně plnil příkazy z Prahy.

V prosinci 2000 pak na oficiální návštěvu Prahy přijel bulharský premiér Ivan Kostov, který – jak uvádí tehdejší zejména český tisk ale také i webové stránky www.bulharsko.proweb.cz/aktu10.htm - údajně přijal od prezidenta Václava Havla omluvu “za nevhodné chování” bývalého velvyslance České republiky v Bulharsku (Moje osobní malá poznámka: Ostatně, co jiného bulharskému premiérovi Ivanu Kostovovi vlastně rozumně zbývalo, než tuto omluvu “přijmout”?).

Samozřejmě, že protibulharská politika nejvyšší české ekzekutivy, navíc ještě podpořená nebývalou aktivitou českých tajných služeb probíhala v roce 2001 a dalších letech – bez ohledu na to, zda-li u moci byla “pravice” či “levice” – aniž by si média, a to zejména česká média cokoliv všimla. Bez ohledu na různé oficiální lži, česká ekzekutiva a české tajné služby v skrytosti intenzivně pracovali proti tomu, aby se zejména Bulharsko a Rumunsko stali členy severoatlantické aliance NATO a Evropské unie právě tak, jako v současnosti česká ekzekutiva a české tajné služby v skrytosti neméně intenzivně pracují proti tomu, aby se členy Evropské unie stalo Turecko a balkánské státy: Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko, Makedonie a Albánie.

A i když se Bulharsko a Rumunsko, ale také Kypr stali členskými státy Evropské unie a Bulharsko s Rumunskem také členskými státy severoatlantické aliance NATO, skrytá činnost české ekzekutivy a českých tajných služeb s cílem poškodit ekonomiku těchto dvou států pokračují i nadále v neztenčené míře právě tak jako pokračují nepřátelské akce české ekzekutivy a českých tajných služeb proti Ankaře, Záhřebu, Sarajevu, Cetinji, Bělehradu, Skopje či Tiraně.

David Černý je zase český výtvarník. Osobně tohoto českého výtvarníka neznám, nicméně v českém i bulharském tisku byli publikovány informace o tom, že tento český výtvarník na základě objednávky a současně i veřejné zakázky České republiky, ministerstva zahraničí České republiky v souvislosti s předsednictvím České republiky Radě Evropské unie od 1.1.2009 instaloval v lednu 2009 plastiku zvanou “Entropa”, která byla odhalena v bruselské budově Rady Evropské unie a autorem české části z obřího “puzzle” je právě tento výše zmiňovaný český výtvarník. Táto plastika zvaná “Entropa” znázorňuje oficiální názor současné pravicové vlády České republiky o jednotlivých členských státech Evropské unie. Za těchto okolností ani nejméně nepřekvapuje, že Bulharská republika byla představena jako turecký záchod.

Vzhledem k tomu, že takovéto ztvárnění Bulharska je velmi urážlivé, není divu, že dne 13.1.2009 vyjádřila českým diplomatům protest Bulharské republiky bulharská mluvčí Betina Jotev. Také velvyslanectví Bulharské republiky již odeslalo Úřadu českého stálého zastoupení v Bruselu oficiální protestní nótu.

Ministerstvo zahraničí České republiky se podobně jako v listopadu 2000 také i tentokrát zaleklo, že to v Praze se svojí protibulharskou kampaní s cílem tentokrát zas pro změnu poškodit dobré jméno Bulharské republiky, a tím nepřímo i bulharskou ekonomiku přece jen přepískli, a proto se opět i tentokrát zahráli na Piláta, a i tentokrát si od celé této své protibulharské hry svým již tradičním typicky pilátovsky alibistickým způsobem opět veřejně umylo ruce pokrytecky se tváříc, že s tímto “dílem” dotyčného českého výtvarníka údajně prý nemají vůbec nic společného. Ergo úplně tatáž primitivní lež, jakou už řekli v listopadu 2000.

Ještě štěstí, jak si ty české dámy a páni tam nahoře patrně asi myslí, že většina občanstva České republiky je až tak hloupá, dementní a sklerotická, že na události kolem “velvyslance České republiky v Bulharsku v listopadu 2000” – což je kauza, která tak velmi připomíná současnou protibulharskou kampaň “vykreslení Bulharska jako tureckého záchodu” – určitě již dávno zapomněla!

A ovšemže vláda České republiky se opět pohrávala s myšlenkou jak eventuálně tohoto českého výtvarníka, který v souladu s veřejnou zakázkou České republiky, respektive ministerstva zahraničí České republiky hodit přes palubu, ačkoliv ani tento český výtvarník vědomě se nedopustil ničeho špatného, neměl osobně žádný zájem a ani úmysl jakkoliv byť i jen potencionálně poškodit zájmy bulharského státu, a objektivně vzato vlastně ani vědět nemohl, že právě tak jako dotyčný český velvyslanec v Bulharsku v letech 1998 – 2000, tak i on nyní v lednu 2009 - s největší pravděpodobností – se stal rovněž pouze malým pěšákem na šachovnici nadále složitě kombinované a již celé desetiletí trvající protibulharské hry nejvyšší české ekzekutivy a diplomacie, a i jeho jedinou “vinou” bylo pouze to, že poslušně splnil zadání veřejné zakázky české ekzekutivy.

PS: Měl jsem od neznámé anonymní osoby neformální příslib (nevím zda-li pravdivý či falešný) na eventuální dodání jistých velice zajímavých dokumentů zkopírovaných na Úřadu vlády České republiky týkající se vládních “akcí namířených proti Bulharsku a ostatním balkánským státům”. O eventuální povaze, charakteru a ani hodnotě těchto dokumentů – pokud skutečně existují - mi není absolutně nic bližšího známo, nicméně v případě, že by mi tyto dokumenty byli skutečně dodány, pokusil by jsem se jednak někoho sehnat, kdo by mi je nejprve naskenoval do formátu “JPG”, a následně samozřejmě že ale pouze tehdy, pokud bych se podle platných zákonů České republiky tím nedopustil žádného trestního činu a ani přestupku – bych je eventuálně publikoval na mých náboženských webových stránkách o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz

Napsal dne 21.1.2009

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!