wz

Zpět na hlavní stránku!


Zrušení potratu ze sociálních důvodů v Bělorusku.

Rada ministrů běloruské vlády rozhodla o zrušení některých indikací na základě kterých bylo možné provést potrat ze sociálních důvodů. Nové nařízení připouští takovouto možnost jen v případě početí dítěte při znásilnění anebo ženám, kterým jsou soudem odňatá rodičovská práva. Předcházející právní úprava připouštěla potrat ze sociálních důvodů jako například při úmrtí muže v průběhu těhotenství, mnohodětné rodině, vrozené invaliditě některého předešlého dítěte anebo nezaměstnanosti muže či ženy před porodem.

Jde jen o částečnou změnu v prospěch ochrany života, protože dále bude možné pro ženu žádat o potrat bez uvedení důvodů do 12 týdne těhotenství a taky provést interrupci na základě zdravotní indikace v libovolném stadiu těhotenství.

V Bělorusku je počet umělých potratů vzhledem na počet obyvatel poměrně vysoký, v roce 2011 jich bylo provedených 26 858, nejčastěji ženám ve věku 20 – 29 let v prvních dvanácti měsících těhotenství.

Nová právní úprava však odstranila alespoň některé diskriminační prvky, umožňující vyvíjet nátlak k souhlasu s potratem z důvodu sociálních problémů.

Opsal dne 10.3.2014 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!