wz

Zpět na hlavní stránku!


V Bělorusku v roce 2011 na sto porodů připadalo 38 interrupcí.

Realizací projektu zaměřeného na poskytování psychologické pomoci ženám, které se rozhodují o budoucnosti svého počatého dítěte, chce běloruské ministerstvo zdravotnictví řešit neblahou situaci v zemi, kde v roce 2011 na sto porodů připadá 38 interrupcí, co je jedno z nejhorších čísel ve světě. Iniciativa vznikla v spolupráci s organizacemi spojenými s církvemi různých vyznání. Specialisté budou na tuto práci zodpovědně připravovaní a jejich cílem bude vyhýbajíc se jakémukoliv nátlaku představit alternativní možnosti řešení jejich situace. “Jestliže se jen dvacet procent žen rozhodne dát svému dítěti možnost žít, bude to veliký úspěch a značný příspěvek k naplnění cíle zvýšení porodnosti v Bělorusku” vyjádřil se ministr zdravotnictví Alexandr Barsukov.

Opsal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!