wz

Zpět na hlavní stránku!


Exkluzivní rozhovor s Tatjanou Batinic - “Miss Rakouska 2006”!

Poznámka: Miss Rakouska 2006 Tatjana Batinic je rakouská státní občanka chorvatské národnosti, a jako taková stejně perfektně mluví německy i chorvatsky. V daném případě však z ryze praktických důvodů – vzhledem k místu kde se rozhovor konal – mluvila Tatjana Batinic pouze po německy. Rozhovor se uskutečnil ve Vídni v objektu pro přijímání hostů patřící areálu vídeňských bratří františkánů. Samotný rozhovor s Miss Rakouska 2006 Tatjanou Batinic uskutečnil člověk, kterého zde ze skromnosti nazývám jednoduše pouze jako “Gesprächbesucher”, jinak se ale jedná o jednoho z nejinteligentnějších a nejlepších lidí současného světa.

1.) Gesprächbesucher: Jaké kritérium musí modelka splňovat?

1.) Tatjana Batinic: Musí tomu obětovat dostatek času a mít odpovídající vzhled. Poté může být modelkou. Jinými slovy měla by mít určitou velikost, určité míry a také měla by být silnou osobností.

2.) Gesprächbesucher: Trénujete? Například cvičíte gymnastiku, sportujete, plavete?

2.) Tatjana Batinic: Tedy mohu říci, že já velice ráda běhám, já bydlím v blízkosti Schönbrunnu, a já též chodím cvičit do Fitnescentra, ale přesto já nemohu říci, že bych snad byla nějaká veliká sportovkyně.

3.) Gesprächbesucher: Jestli dovolíte, chtěl bych Vám položit jednu otázku týkající se Vaší víry, neboť jak jsem zjistil, Vy deklarujete, že jste věřící člověk, a to rozhodně není pro některé mladé lidi a ještě k tomu navíc modelky úplně vždy samozřejmé. Chtěl bych se Vás zeptat, zda-li jste od dětství věřící a zda-li ve Vašem životě někdy máte i krizi víry? Jak je to??

3.) Tatjana Batinic: Já jsem vyrostla ve víře, já byla ve víře vychována. A já jsem věřící. Přirozeně, že přišli občas i krize, ale v těžkých momentech jsem se vždy více a více obracela k Bohu, jsem se vždy více a více obracela k Ježíši, a tak jsem skrze hlubokou modlitbu získala vždy pevnou půdu pod nohami. Víra je pro mne velice důležitá a stojí na prvním místě, všechno ostatní je druhořadé, všechno ostatní ve srovnání s vírou je úplně bezvýznamné. Víra je to, proč já žiji, proč já nyní jsem zde.

4.) Gesprächbesucher: Dělá Vám někdy potíže Vaši víru vyznat? Já tím myslím, že například Vaše kolegyně ví o tom, že jste věřící, anebo to ony neví?

4.) Tatjana Batinic: Přirozeně, že všechny to ví. Mnohé tomu ale nerozumí a říkají: “Ty jdeš do kostela? Proč?” To je něco, co mně velice moc rozčiluje a také i velice moc zraňuje. Já nepovažuji za samozřejmé, že člověk nejde do kostela. Právě naopak já pokládám za zcela přirozené jít do kostela. Ono je to v každém případě pro mne velice moc důležité. A dává mně to velice moc síly a velice moc energie a posiluje to moji osobnost. Bohužel ale je stále méně mladých lidí, kteří myslí jako já. Škoda…

5.) Gesprächbesucher: Dá se vůbec mezi modelkami mluvit o víře anebo o Bohu?

5.) Tatjana Batinic: Ale ano! Tedy zde u nás v Rakousku můžu vést skutečné rozhovory o víře a o Bohu jen zřídkakdy, ale v cizině, především s chorvatskými modelkami můžu o mojí víře mluvit.

6.) Gesprächbesucher: Řekli jste mi, že Vy bohužel jen zřídkakdy s německými anebo rakouskými modelkami můžete mluvit o víře. Je tomu tak skutečně?

6.) Tatjana Batinic: Bohužel ano. A když i dojde k nějakému rozhovoru, mohu slyšet často pouze toto klišé: “Vždyť to jsou přece jen dějiny!”.

7.) Gesprächbesucher: Jak je to, když jste Vy na cestách, anebo když někde vystupujete: Máte Vy čas a sílu k modlitbě?

7.) Tatjana Batinic: Vždy já nosím Ježíše i Boha Otce v mém srdci. A to je právě to, co mně posiluje, co mi dává jednoduše sílu a pevný bod. Modlím se každý den večer předtím než jdu spát. Modlím se i před jídlem. A já nosím sebou rovněž jeden Svatý růženec ve své tašce. To já jednoduše potřebuji, je to moje jistota, nikdy to nemůžu vynechat, protože Ježíš je se mnou, protože milovaný Bůh je se mnou, mně ochraňuje a já proto věřím, protože je to dobrá víra. Já mám se sebou též vždy jeden náramek, který jednoduše spojuje moje srdce s milovaným Bohem, Ježíšem a přesvatou Matkou Boží Pannou Marií. A je to pro mě velice moc důležitá cesta, ba dokonce vůbec nejdůležitější.

8.) Gesprächbesucher: Pokud se Vás smím dále zeptat: Které modlitby jsou Vaše nejoblíbenější modlitby?

8.) Tatjana Batinic: Tedy já se modlím po chorvatsky Otčenáš, dále Anděl Páně a též modlitbu před spaním.

9.) Gesprächbesucher: A modlíte se Vy snad někdy také i Svatý růženec?

9.) Tatjana Batinic: Ano, především když jsem v zahraničí, jako nyní když jsem byla v Turecku. Já jsem byla celý měsíc v Turecku, samozřejmě pracovně jako modelka. Já zkouším skutečně každý den alespoň několik minut věnovat víře a též vždy dobře myslet, pozitivně přemýšlet o tom, jak by zde na mém místě, v mé situaci jednal Ježíš. Tedy já se snažím dělat všechny věci tak dobře, jak je to jenom možné. A to se týká i modlitby Svatého růžence.

10.) Gesprächbesucher: Jako mladý člověk máte Vy snad nějaké těžkosti v nějakém konkrétním kostele? Co by se mělo v Církvi udělat, aby tím bylo osloveno více mladých lidí? Anebo vůbec: Jsou nějaké potíže?

10.) Tatjana Batinic: Ovšemže potíže jsou. Co mně například v kostele ruší je občasný hluk, za to ale duchovní nemohou, na vině jsou malé děti, které jsou občas hlučné. Dále snad hudba v kostele by se možná mohla zlepšit, aby mladých přitáhla. Moje osobní zkušenosti z kostela byly ale jinak vždy velmi dobré. Já přicházím nyní přímo z kostela a nemůžu nic vytknout. Já bych do kostela nechodila, kdyby se mi to tak moc nelíbilo.

11.) Gesprächbesucher: Nyní bych Vám položil jednu velice osobní otázku, na kterou ovšemže – pokud nebudete chtít – nemusíte mi vůbec odpovídat: Chodíváte též ke Svaté zpovědi?

11.) Tatjana Batinic: Ano, přinejmenším na Vánoce a Velikonoce. A též v létě kolem patnáctého srpna chodíme my na pouť na jedno stálé místo v mojí vlasti, když putujeme my celou noc. A na této pouti přijmu já většinou též Svatou zpověď.

12.) Gesprächbesucher: Co by jste Vy poradila z Vašich osobních životních zkušeností mladým lidem, kteří k Vám přijdou a řeknou: “Ty mně imponuješ, ty si modelka, ty si byla Miss Rakouska atd.” Jaké by jste Vy chtěla dát mladým lidem poselství?

12.) Tatjana Batinic: Že by se neměli vzdávat svých snů, přirozeně myslím tím realistických snů. A v každém okamihu by se měli usilovat jednoduše maximum prosadit. Pokud jde o mne, u mě hraje Bůh velice důležitou roli v mém životě. Já prožívám Boha jednoduše jako podporu a já modlím se k Bohu, aby mně dal jednoduše sílu k tomu, aby v mé situaci jsem dělala nejlépe všechno co dělat můžu.

13.) Gesprächbesucher: Mohla by jste mladým lidem poradit jak navázat kontakt s Bohem?

13.) Tatjana Batinic: To v každém případě předám dále. Je to především poznání, co v každém případě Bůh, Ježíš a Církev nabízí dále, a doufám že mladí lidé přijdou snad na to, že můžeme dělat to co je skutečným smyslem života a tím se opět k nám vrátí naše štěstí.

Gesprächbesucher: Děkuji Vám mnohokrát za tento rozhovor!

 

(Rep. P. Benno M. OFM Wien - Miss A. 06 – B.G.V. 235. 2008 // H.L.)

 

Závěrečná poznámka:

Pro každého upřimně věřícího křesťana je to zajisté veliká radost poznat, že mohutná krása duše této nepochybně velice hezké rakouské dívky Tatjany Batinic nezaostává ani v nejmenším za obrovskou krásou její tváře.

S projevem hluboké úcty

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!