wz

Zpět na hlavní stránku!


Bolševická arogance babických komunistů směřující k devastaci životního prostředí nezná hranic!!!

Naléhavě Vám píši tuto stížnost, protože v naší obci Babice u Uherského Hradiště ve Zlínském kraji v současné době bezprostředně každým dnem hrozí ze strany starosty obce Babice a ním najaté soukromé firmy pokácení cenné aleje asi patnáctiletých zdravých jehličnatých stromů, které se nacházejí v části obce Cerony podél dopravně významné silnice první třídy, kterážto silnice první třídy protíná obec Babice vedoucí od jihu skrz město Uherského Hradiště směrem na sever přes Staré Město, Huštěnovice, Babice, Spytihněv a Napajedla až do města Otrokovice, a pak z Otrokovic dále na sever směrem na Přerov.

Bezprostředně tak každým dnem hrozí nevratná škoda na cca patnáct let starém jehličnatém stromořadí nacházejí se v obci Babice podél celého úseku silnice první třídy v Babicích, které kromě jiného doposud slouží občanům přilehlých domů v Babicích jako antihluková stěna.

Starosta obce Babice má v úmyslu nechat vykácet toto cca patnáctileté stromořadí jehličnatých stromů, a na jejich místě nechat vysázet listnaté stromy, u nichž z logiky věci nelze čekat, že by do patřičné výše v nichž rovněž začnou plnit funkci antihlukové akustické bariéry dosáhli též až asi po patnácti letech, kdy dorostou do zhruba téže velikosti, jako mají současné cca patnáctileté jehličnaté stro my, které mají být pokáceny.

A to ještě navíc tuto funkci antihlukové akustické stěny budou adekvátně plnit pouze jen v období vegetace, a nikoliv na podzim a v zimě kdy tyto listnaté stromy, které prý zde budou vysazeny budou bez listí.

A to již ani nemluvě o tom, že každoročně na podzim budou tyto listnaté stromy produkovat nemalé množství listnatého odpadu, přičemž u tohoto obrovského množství popadaného listí z logiky věci nelze očekávat, že by zůstalo pouze na dotyčném pásu pozemku podél silnice první t řídy kde je momentálně vysazeno dotyčné cca patnáctileté aleje jehličnatých stromů odsouzených k pokácení a nahrazení listnatými stromy, ale vítr bude toto popadané listí zanášet jak do předzahrádek občanů přilehlých domů, tak i na samotnou dotyčnou silnici první třídy, a ohrožovat tak i bezpečnost dopravního provozu na ní, čím vzniknou další externí náklady, tentokrát zas v neprospěch Zlínského kraje, neboť tato klíčová silniční dopravní komunikace první třídy je s největší pravděpodobností v jeho vlastnictví, a tudíž bude to Zlínský kraj jako vlastník dotyčné silniční dopravní komunikace, na něhož patrně asi bude přenášena tíha zodpovědnosti za odklízení nemalého množství listnatého odpadu z dotyčné silnice první třídy.

Netuším dne, kdy má dojít k pokácení tohoto cca patnáctiletého jehličnatého stromořadí, vím pouze to, že se tak má uskutečnit v nejbližší době. Možná dnes, možná zítra, možná o týden…

Několik občanů obce Babice již v této věci se i pokusilo kontaktovat starostu obce Babice, který je jen tak mimochodem místním leadrem KSČM, a jako takový je i se svou vlastní typickou komunistickou arogancí vyhodil aniž by s nimi údajně o čemkoliv bavil s odůvodněním, že pokácení dotyčné vzrostlé cca patnáctileté aleje jehličnatých stromů a následného vysazené nových ma lých listnatých stromečků na dotyčném místě mu údajně prý požehnalo jeho komunistické zastupitelstvo obce Babice a proto je to prý už neodvratné toto jeho rozhodnutí, o jehož realizaci se již více nebude s nikým bavit, a ani v nejmenším nemá v úmyslu v tét o věci komukoliv v čemkoliv ustupovat.

A že údajně prý jakékoliv protesty nespokojených babických občanů jen ještě více urychlí realizaci tohoto jeho šíleného rozhodnutí, aby se v tom nedejbůh eventuálně nezačali “rýpat se” nějaké nadřízené orgány státní správy, potažmo jakési údajně prý samozvané občanské ekologicky orientované organizace.

Tato arogance ze strany babických komunistů ovládajících na komunální úrovni obec Babice je tím větší, neboť před cca patnácti lety tyto jehličnaté stromy si se souhlasem tehdejšího vedení obce Babice vysázeli na svůj vlastní náklad samotní babičtí občané aniž by mohli tušit, že o patnáct let později arogantní komunistický starosta obce Babice v roce 2010 se toto jejich dílo - do kterého občané vložili nemálo svých fina nčních prostředků i své osobní práce – se ve své komunistické zpupnosti a aroganci rozhodne svévolně zničit.

A na věci nic nemění ani to, že mu to odkývalo spolu s ním i jeho dalších čtrnáct spolusoudruhů v patnáctičlenném babickém obecním zastupitelstvu…

S projevem hluboké úcty - napsal dne 14.7.2010 babický občan

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!