wz

Späť na hlavnú stránku!


William Baer v USA skončil v putách pre protest proti explicitne pornografickému textu, ktorý mala čítať jeho dcéra v škole.

14-roční žiaci mali povinne čítať pornografický text v učebnici. William Baer, otec žiačky na škole Gilford High School v New Hampshire, bol v pondelok večer políciou zadržaný na zasadnutí školskej rady po tom, čo sa sťažoval, že škola dala jeho dcére čítať pornografickú knihu bez jeho vedomia či súhlasu.

William Baer, ktorý pracuje ako advokát, sa na zasadnutí sťažoval na knihu Nineteen Minutes od autorky Jodi Picoultovej, ktorá obsahuje stranu s textom explicitne pornografického charakteru a hlavnými postavami sú dvaja tínedžeri.

Na stretnutí otec vyzval školskú radu, aby niekto kontroverznú pasáž v knihe prečítal nahlas, čo členovia rady odmietli. Taktiež sa chcel spýtať členov, prečo učiteľka angličtiny v deviatej triede nariadila žiakom túto knihu čítať bez upozornenia rodičov - pričom predtým škola vždy na podobnú literatúru rodičov upozornila. Na túto otázku rada neodpovedala, naopak, rodiča obvinila, že porušuje protokol a upozornila ho, že jeho dvojminútový čas vypršal.

Ďalší rodič, Joe Wernig, zasa povedal, že čítanie tejto knihy podporuje, a že ak školská rada zvoľní, tak "títo ľudia budú diktovať, čo máme čítať a čo nie".

Baer na to reagoval slovami "to je absurdné. Nik nevraví, že majú knihu cenzurovať, alebo ju zakázať či spáliť", na čo reagovala predsedníčka školskej rady vyzvaním, aby "rešpektoval radu školy".

"Tak ako aj vy rešpektujete moju dcéru?", odpovedal Baer.

V tej chvíli sa k nemu priblížil príslušník miestnej polície a povedal mu, aby bol ticho, inak ho zatknú.

"Chcete ma zatknúť, pretože som porušil pravidlo o dvojminútovom vstupe?", spýtal sa Baer policajta. "Myslím, že vy ma budete musieť zatknúť".

Policajt vyviedol Baera za plece von, kde mu spútal ruky z dôvodu údajného výtržníctva.

Počas toho, ako ho policajt viedol von, Baer povedal: "toto je lekcia občianskej výchovy".

Baer následne požiadal lokálne noviny, aby kontroverznú pasáž publikovali a rodičov na to upozornili, nakoľko on sám na tú stranu natrafil len náhodou. Noviny však text publikovať odmietli práve kvôli pornografickému charakteru.

Predsedkyňa školskej rady Sue Allenová napokon prisľúbila, že škola bude odteraz rodičov upozorňovať na kontroverzné materiály prv, než sa dostanú k deťom.

Baer na to reagoval slovami, že to je všetko, o čo žiadal a napriek tomu ho zadržali.

 

Opísal dňa 30.12.2014 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Späť na hlavnú stránku!