wz

Zpět na hlavní stránku!


Autobusová zastávka v Babicích.

Silnice první třídy z Uherského Hradiště do Otrokovic koncem 60-tých let dvacátého století.

Autorem této fotografie je paní Milada Laholová, rozená Gajdošová. Na této fotografii vidíme celkem čtyři osoby, z toho dvě dospělé osoby a dvě děti. Těmito dvěma dospělými osobami jsou jednak manžel paní Milady Laholové, rozené Gajdošové – pán Jaroslav Lahola; jednak matka paní Milady Laholové, rozené Gajdošové, paní Marie Gajdošová, rozená Maňásková (1915 - 2006), která žila v obci Babice u Uherského Hradiště, kde i zemřela dne 6.4.2006, a rovněž je zde v Babicích paní Marie Gajdošová, rozená Maňásková (1915 - 2006) i pohřbena. Těmi dvěmi dětmi nacházejícími se na této fotografii jsou dvě nejstarší vnoučata paní Marie Gajdošové, rozené Maňáskové.

Tím nejstarším vnoučetem je v dětském kočárku sedící Robert Maňásek, který je synem Josefa Maňáska, zvaného “Pepoš” (elektrikáře, který v zaměstnání utrpěl smrtelný pracovní úraz – v roce 1975 ho zabil elektrický proud) a Jarmily Maňáskové, rozené Gajdošové, která je druhou nejstarší dcerou zde na tomto snímku se nacházející Marie Gajdošové, rozené Maňáskové.

Pro vysvětlení třeba uvést, že příjmení “Maňásek” je nejrozšířenější příjmení v Babicích a okolí, a tudíž není až tak moc překvapující se příjmení “Maňásek” shodou okolností měla jak samotná babka Marie Gajdošová za svobodna, tak i její zeť “Pepoš”, který si za manželku vzal její dceru Jarmilu. Ovšemže tito “Maňásci” kromě shodného příjmení nemají spolu navzájem absolutně nic společného, právě tak jako ani jeden z těchto “našich” Maňásků nemá absolutně nic společného s nynějším komunistickým starostou obce Babice Miloslavem Maňáskem!! Tím druhým vnoučetem na tomto snímku je pak JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, který je o jeden rok mladší od svého bratrance Roberta Maňáska.

Samotný Robert Maňásek je dnes již ženatý s jednou zdravotní sestrou, má vlastní rodinu a v současné době pracuje, bydlí a žije již mnoho let ve městě Brně.

Tato barevná fotografie byla pořízena na silnici první třídy jedoucí z jihu od města Uherské Hradiště na sever do města Otrokovice. Konkrétně zde na tomto snímku vidíme v pozadí ze severu směrem od Otrokovic, respektive přesněji řečeno konkrétně z obce Spytihněv přijíždět tehdejší autobus z konce šedesátých let dvacátého století na “zastávku” v obci Babice.

Standardní obyčejná fotografia autobusové zastávky v Babicích:

Obyčejná “malá” fotografie – Na této nádherné barevné fotografii je vidět jednak autobus z konce šedesátých let dvacátého století, jednak autobusovou zastávku v Babicích tak, jak vypadala koncem šedesátých let dvacátého století (dnes to všechno ale vypadá již úplně jinak).

Velkorozměrová fotografie autobusové zastávky v Babicích.
Podívejme se ještě jednou na tentýž snímek ve formátu detailní velkorozměrné fotografie:

Výrazně “veliká” fotografie – Na této nádherné barevné fotografii je vidět jednak autobus z konce šedesátých let dvacátého století, jednak autobusovou zastávku v Babicích tak, jak vypadala koncem šedesátých let dvacátého století (dnes to všechno ale vypadá již úplně jinak).

Dne 8.6.2007 - za účelem ukážky autobusové zastávky v obci Babice  koncem šedesátých let - napsal:

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

 

Zpět na hlavní stránku!