wz

Back!Prosba k velmi dobrým kamarádům z teritoria okresu Uherské Hradiště a Zlín:

Dnešní moderní fotografická technika umí zázraky. I když počítač Vašeho bohatého kamaráda sice nemá fonty příslušného zřídka používaného “exotického” písma a tedy v dotyčném “exotickém” jazyce z tohoto hlediska nemůžete nic napsat, tento problém se dá díky moderní fotografické technice obejít tím, že to co jste chtěl napsat přímo do počítače napíšete do něj alespoň nepřímo tak, že si vezmete obyčejné kuličkové psací pero a ním pak na kus papíru čistě mechanicky a doslova vlastnoručně napíšete to co by jste rád napsal do počítače přímo, po napsání se tato Vaše vlastnoruční písemnost vyfotí a převede do souboru “JPG” a tak to můžete mít “nápsano” v počítači alespoň nepřímo, když již vzhledem k neexistenci fontů příslušného písma v počítači to nemůžete do něj naťukat přímo na klávesnici.

Přesto však zajisté mi dáte za pravdu, že takovéto umělé náhradní řešení rozhodne není a ani nemůže být plnohodnotnou kompenzací za živé písmo, které by jste velice rád naťukal přímo na klávesnici pokud by jste měl tuto možnost a příležitost.

Drazí přátelé, bratři a sestry v Kristu, kolegové a kolegyně, s mnohými z Vás se běžně potkávám v kostele, který stojí ve Vaší vesnici či městě, s mnohými z Vás se běžně potkávám v různých knihovnách, archivech, přednáškových sálech ( a to dokonce i já zde většinou vystupuji pouze v pozici pouhého posluchače přednášky, kterou má většinou někdo úplně jiný než já!), ba s mnohými z Vás jsem se zúčastnil i různých vědeckých ale i jiných diskusí v rámci nejrůznějších diskusních fór. Známe se sice osobně velice dobře a přesto k sobě současně máme i velice daleko. A proto mi dovolte abych k Vám přednesl tuto moji velikou prosbu.

Máte-li k dispozici počítač s fonty některé skupiny aramejského písma (popřípadě alespoň některé skupiny starohebrejského kvadrátneho písma), bydlíte v rámci těchto dvou výše zmiňovaných okresů a souhlasil(a) by jste s tím, abych směl přijít k Vám a na Vašem počítači si napsat několik mých osobních úvah, myšlenek, modliteb a dalších osobních poznámek v aramejském jazyce a tyto pak prostřednictvím Internetu umístit na své webové stránky, popřípadě – pokud nemáte Internet – tak alespoň si tyto u Vás napsané soubory v aramejském jazyce nahrát na nějakou disketu, CD či DVD, které bych si pak se sebou odnesl, napište mi prosím na adresu HenrykLahola@Yahoo.de

Navíc tuto službu bych chtěl zadarmo. Chápu, že nežijeme v nějakém socialistickém státě a proto chtít něco zadarmo je z tohoto hlediska možná i veliká troufalost, nicméně velice rád bych apeloval na Vaši vědeckou kolegialitu, jako i na to, že to nechci ani tak sám pro sebe, jako spíše pro čtenáře mých webových stránek, které vytvářím úplně sám, úplně zadarmo, úplně bezplatně.

Aramejský jazyk - i když v současnosti ním sice žádné existující etnikum již nemluví a je tedy takzvaným “mrtvým” jazykem podobně jako je ním i latina - jak jistě velice dobře víte je společně i se starohebrejštinou de facto takzvaným mateřským jazykem Ježíše Krista, pokud u Ježíše Krista, který je Bůh lze vůbec pojmově mluvit o nějakém mateřském jazyce. A tudíž se domnívám, že každý úpřimně věřící křesťan bez ohledu na jeho národnost či konkrétní náboženskou konfesi, a to ať již nějaký, třeba i sebevíc učený intelektuál či pouhý pomocný dělník; muž či žena; stařec či malé dítě; prostě každý kdo věří v Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele si velice rád přečte modlitby v autentickém aramejském jazyce, ba někteří si možná i velice rádi v aramejském jazyce přečtou i několik mých osobních úvah a myšlenek duchovního, náboženského charakteru.

Za vyhovění této mojí prosbě předem děkuje

Váš

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Back!