wz

Zpět na hlavní stránku!


Svobodní zednáři a jejich takzvaný „antidiskriminační zákon“ jako svobodozednářské beranidlo proti svobodě náboženství a svobodě projevu.

Pokud Vás to zaujme, pak doporučuji Vám, aby jste si přečetl(a) zejména tuto klíčovou hlavní práci:

Henryk Lahola : Ženy jsou ve společnosti privilegovány a muži diskriminováni. Feminismus či feminizmus nebo antifeminismus či antifeminizmus nebo maskulinismus či maskulinizmus. Feministky či maskulinisti nebo maskulinisté. Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Femini.htm

Takzvaný “antidiskriminační zákon” je dílo svobodných zednářů vedoucí k pronásledování křesťanů.

Jak jsem dnes při jistém náhodném setkání slyšel od jedné své kamarádky Marie K. – která se dívává na televizi a poslouchává rozhlas - naše Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky má v nejbližší době hlasovat o vetu prezidenta republiky Prof.Ing. Václava Klause ve věci takzvaného “antidiskriminačního zákona”.

Prezident České republiky Prof.Ing. Václav Klaus ve zveřejněném textu zdůvodnění svého prezidentského veta připomněl nebezpečnost podobných právních norem pro svobodu a demokracii.

A ve skutečnosti je to bohužel ještě mnohem horší než uvedl prezident České republiky Prof.Ing. Václav Klaus, protože neblahé zahraniční zkušenosti se zneužíváním takzvané “antidiskriminační” legislativy bohužel veškeré obavy našeho pana prezidenta nejen plně potvrzují, ale dokonce ještě i překonávají.

Alarmující jsou v tomto směru zejména případy kriminalizace údajné takzvané “homofobie” křesťanských duchovních, k nimž došlo zejména v některých skandinávských zemích – a tedy zemí jinak považovaných tradičně za země stabilní demokracie – které jsou však tímto bezprecedentním porušováním svobody náboženství v moderní době na počátku třetího tisíciletí zcela zjevně hrubým projevem útisku a pronásledování křesťanského náboženství inspirované svobodnými zednáři či po slovensky slobodnými murármi, které svobodní zednáři či po slovensky slobodní murári a jejich politické loutky provádějí pod masmediálně demagogicky prezentovanou farizejskou maskou údajného úsilí prý o údajnou “toleranci” a “nediskriminaci”.

Ovšemže nikdo z nás upřímně věřících křesťanů – a moji maličkost osobně zde nijako nevyjímaje – nepochybujeme v této souvislosti ani jen nejméně o tom, že nějaká skutečná eventuální diskriminace, ve smyslu odpírání občanských práv komukoli na základě jeho původu, rasy, barvy pleti, národa či přesvědčení, je nepochybně zavrženíhodným společenským jevem, obranou proti němu však musí být důsledné a nestranné dodržování platných zákonů České republiky, které již i dnes na ochranu občanů před diskriminací pamatují. Nesystémová, ideologicky přetížená takzvaná “antidiskriminační” legislativa je naopak slepou cestou, která povede jen k novým formám diskriminace a útisku.

V této souvislosti například významná politická strana Prawo a Sprawiedliwość na tyto závažné skutečnosti poukazuje dlouhodobě.

Ač já osobně JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola jako věřící křesťan přinejmenším z náboženských důvodů nejsem členem žádné politické strany, a i do budoucna přinejmenším z týchž důvodů kategoricky i vylučuji, že bych se někdy v budoucnu stal členem nějaké politické strany, obavy varující před takzvaným “antidiskriminačním zákonem” však ale plně sdílím a podporuji i já, protože v tomto případě ve věci kategorického odmítnutí nám vnucovaného takzvaného “antidiskriminačního zákona” se jedná mnohem spíše o věc apolitické náboženské svobody a křesťanské morálky než nějakého klasického pravolevého politikaření a politiky.

Proto si i já osobně JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola jako věřící křesťan i jako občan České republiky a současně i občan Slovenské republiky dovoluji obrátit se na Vás jako naše politické představitele, kterým jak doufám nejsou křesťanské ideály a hodnoty zcela lhostejné, a poprosit Vás, aby jste před hlasováním o osudu prezidentského veta pana prezidenta Prof.Ing. Václava Klause zodpovědně zvážili výše zmíněná fakta.

V sázce je tentokrát opravdu mnoho, totiž základní hodnoty západní civilizace a samotné principy parlamentarismu, jakož i skutečná lidská práva, skutečné svobody a demokracie: zejména pak svoboda náboženství a svoboda projevu – svoboda občanů svobodně vyjadřovat své vlastní názory.

Nejednejte proto stereotypně, ani konformně, nenechejte se ovlivňovat obehranými demagogickými frázemi českých svobodných zednářů či po slovensky slobodných murárov, a ani zastrašovat nepodloženými hrozbami jakýchsi údajných sankcí, které prý našemu státu v případě nepřijetí tohoto protikřesťanského zákona hrozí ze strany Evropské Unie.

Jednejte proto jen na základě svého křesťanského svědomí a zdravého rozumu, s myšlenkou na přirozený mravní řád, perspektivy demokracie a uchování svobody naší země a jejího lidu.

Napsal Váš český (a slovenský) spoluobčan JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zaujalo Vás to? Pokud ano, tak Vám doporučuji přečíst si ještě i tuto hlavní klíčovou práci:

Henryk Lahola : Ženy jsou ve společnosti privilegovány a muži diskriminováni. Feminismus či feminizmus nebo antifeminismus či antifeminizmus nebo maskulinismus či maskulinizmus. Feministky či maskulinisti nebo maskulinisté. Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Femini.htm

 

Zpět na hlavní stránku!