wz

Zpět na hlavní stránku!


Souhlas s vražděním anencefalických dětí v Brazílii.

Nejvyšší federální soud Brazílie rozhodl, že potraty anencefalických dětí (tj. s chybícími částmi mozku) nemají být trestné. V prospěch uvolnění zákona hlasovalo osm soudců z jedenácti přítomných Soud se usnesl, že anencefalické děti jsou sice živé biologicky, ale ne právně, proto nemají nárok na právní ochranu.

Navzdory tomu, že tyto děti většinou umírají před narozením anebo krátce po něm, zaregistrovány byli už i případy, kdy přežili několik let a jevili známky vnímání.

Soudcové hlasující proti odůvodnili své rozhodnutí tím, že se obávají postupné liberalizace potratů v dalších případech, zejména při geneticky podmíněných onemocněních.

Nesouhlas s rozsudkem vyjádřila Konference katolických biskupů Brazílie a největší pro-life organizace Human Life International.

Opsal dne 17.7.2013 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!