wz

Zpět na hlavní stránku!


List českých a moravských biskupů o pomoci trpícím křesťanům.

Drazí bratři a sestry,

celý svět je zneklidněn událostmi na Blízkém východě, v mnoha zemích Afriky (především v Nigérii, Středoafrické republice a Jižním Súdánu) i na Ukrajině. Na těchto místech trpí lidé ve válkách rozpoutaných mocnými či netolerantními lidmi. Dnes je na celém světě pronásledováno až 200 milionů křesťanů a více než 100 tisíc z nich je každoročně umučeno nebo zabito. Dnešní pronásledování má více obětí než pronásledování v dobách prvních křesťanů. Hlavními pronásledovateli jsou režimy založené na komunistické ideologii či náboženském fundamentalismu, zvláště pak islámském.

Jako křesťané silně vnímáme, že trpí naše sestry a bratři, členové naší rodiny. Nemůžeme být lhostejní, ani nestačí náš soucit nebo nářek, protože by nebyl upřímný, kdybychom nevyužili prostředky pomoci, které máme. Proto vás upřímně prosíme o intenzivní modlitby za mír a ukončení utrpení křesťanů. Mají-li být ovšem naše modlitby účinné, je třeba, abychom k nim dodali naše křesťanské svědectví života a úsilí proměnit naši společnost evangeliem. Nebudeme-li jako národ žít podle Božích přikázání, ani my nemáme jistý současný mír a blahobyt.

Také vás prosíme: Obracejte se na naše politiky s výzvami, aby se více angažovali pro spravedlnost a mír ve světě, pro lidská práva a pomoc trpícím. Ať nemají strach připojit se k sankcím vůči agresorům, ani když to bude znamenat omezení našich obchodů a od každého z nás to bude vyžadovat nějakou oběť. Pro naši zemi od nich požadujte rozhodování v souladu s morálkou a zásadami Desatera Božích přikázání.
Každoročně prožíváme šestou neděli velikonoční jako den modliteb za pronásledované křesťany, ale v této situaci se od nás čeká víc. Proto prosíme, abyste se zapojili do dne postu za mír na Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině, který vyhlašujeme na pátek 31. října. V prvním listopadovém týdnu se účastněte dle svých možností také prosebných adoračních pobožností, a každý den v poledne se spojme v modlitbě za mír alespoň krátkou modlitbou.
Těm, kteří přišli o domov, všechen majetek a trpí hlady, je nutné pomoci i našimi dary. Proto ve spolupráci s Charitou ČR vyhlašujeme celonárodní sbírku na pomoc lidem v těchto zemích. Prosíme, abyste ukázali svou velkorysost.

Věříme, že nás Pán vyslyší, vždyť on slíbil, že vyslyší ty, kdo budou v jeho jménu společně prosit za jednu věc, na které se shodli podle Boží vůle.

Děkujeme všem, kteří se zapojí, a všem žehnáme

Biskupové českých a moravských diecézí

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrk Lahola – poznámka:

Tato výzva našich českých a moravských biskupů vyjádřená poněkud naivními slovy: “Obracejte se na naše politiky s výzvami, aby se více angažovali pro spravedlnost a mír ve světě, pro lidská práva a pomoc trpícím. Ať nemají strach připojit se k sankcím vůči agresorům, ani když to bude znamenat omezení našich obchodů a od každého z nás to bude vyžadovat nějakou oběť” se mi zdá být sice teoreticky formálně možná a také já i slibuji, že já jako občan JUDr,PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola jako individuální jednotlivec se tímto doporučením našich biskupů budu osobně řídit, a to i přesto, že je mi nad slunce jasné, že je úplně nerealistické vyzývat vládu České republiky aby vyhlásila nějaké sankce proti dobyvačné imperialistické politice vlád USA, Velké Británie, Francie, Německa a v neposlední řadě i proti jejich chráněnci, kterým je novopečený kyjevský fašistický režim, který si uzurpoval státní moc na Ukrajině poté co v letošním roce 2014 únorovým pučem svrhl legitimního, demokraticky zvoleného prezidenta Janukoviče a ihned poté co tento fašistický režim uchvátil státní moc na Ukrajině, rozpoutal tento novopečený pučistický fašistický režim agresivní dobyvační válku proti Doněcké národní republice a Luhanské národní republice s cílem jednak vyvraždit civilní obyvatelstvo těchto dvou suverénních zemí a jednak anektovat jejich území. A proto v souladu s tímto listem českých a moravských biskupů budu sice já JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola jako soukromý občan protestovat proti imperialismu a fašismu výše zmíněných států a vyzývat vládu České republiky k sankcím proti těmto agresivním, imperialistickým a fašistickým režimům, ale při racionální úvaze pochybuji nakolik, ba dokonce zda-li vůbec to bude mít vůbec nějaký racionální vliv na současnou zahraniční politiku našeho vládnoucího proamerického, loutkového, levičáckého, protirodinného, propotratového, feministického, genderového a homosexualistického režimu a vlády tzv. České republiky.

Zpět na hlavní stránku!