wz

Zpět na hlavní stránku!


E-mail ze Slovenska: Protest proti tendenčně úplně neobjektivní relaci “Máte slovo” na téma potratů, kterou vysílala Česká televize.

Dátum: 27.októbra 2008

Vážený pán doktor,

nie je to tak dávno, čo český publicista Jiří Zajíc vo svojom článku o televíznej relácii “Máte slovo” na téma potratov napísal: “Veľmi prosím každého, komu ide nielen o ochranu nenarodeného života, ale i o obranu nášho (tj.českého) verejného života pred mediálnymi manipuláciami, aby sa obrátil na Radu ČT so sťažnosťou na hrubé porušenie Kodexu ČT”. Pritom veľmi dobre si pamätám, že ešte pred siedmimi rokmi ten istý Jiří Zajíc zastával názor, že protestovať proti nežiadúcemu chovaniu okolia by bolo “dobrým návodom na sebezosmiešnenie” ( ChristNet z 20.marca 2001). Čaša jeho trpezlivosti mu už teda asi tiež pretiekla. Nečudoval som sa, ale ani som nepomýšľal na to, že by som si podľa jeho návodu sťažoval: veď som tú reláciu aj tak nevidel. Napriek tomu som sa aspoň pozrel na webové stránky Rady ČT a vypočul som si zvukový záznam u jej rokovania dňa 9.4. A tu mňa doslova uzemnili slová predsedu Jiřího Baumruka, ktorými odpovedal na dotaz radného Jiřího Voráča, prečo sa naraz objavilo celkom 25 sťažností a o čo sťažovateľom ide: “Ozývajú sa tam ľudia, ktorí vyčítajú moderátorke, že dala príliš mnoho priestoru tým, ktorí obhajovali možnosť potratu. Možno sú z nejakej jednej názorovej sféry, nepochybne sú, je to istá forma kampane, ako sme už od začiatku roku niekoľkokrát zaznamenali.” Takto bohorovné prehliadnutie situácie mňa donútilo premôcť lenivosť a skepsu a pripojiť sa ako príslušník “nejakej jednej názorovej sféry” k onej kampani. Z internetového archívu ČT som si pozrel túto reláciu – bola ešte horšia než som očakával. Nenavyknutý televíznej publicistike som mal nepríjemný pocit, ako keby som sa topil v hnoji. A preto napísal som Rade ČT o tom, čo sa mi na relácii nepáčilo. Ak si chcú redaktori Filip Kanda a Veronika Švihelová na niečom brúsiť svoj humor a ak si chce Michaela Jílková opäť ohrievať akýsi malý Kotlík, nie je to úplne ich vec.

Podľa u Vás v Českej republike platného § 2 odst. 2c) a 2d) zákona o Českej Televízii patrí medzi hlavné úlohy verejnej služby v oblasti televízneho vysielania okrem iného “posilniť vzájomné porozumenie a toleranciu”, “podporovať súdržnosť pluralitnej spoločnosti” a “rozvíjať kultúrnu identitu obyvateľov ČR”. Moje čakanie netrvalo dlho. Rada si vyžiadala stanovisko generálneho riaditeľa ČT Jiřího Janečka a celý blok sťažností vybavila na svojom zasadaní dňa 4.6. Odpoveď na sťažnosť na reláciu “Máte slovo” zostavil predseda Rady Jiří Baumruk: “Nemôžeme prisvedčiť Vášmu tvrdeniu, že výber hostí v danej relácii bol tendenčný, pretože v troch skupinách diskutujúcich, boli zastúpení odborníci na dané téma, odporcovia interrupcií i priaznivci súčasného stavu. Ďalej konštatujeme, že v danom čase je často nevyhnutné prerušiť výpoveď niektorého z diskutujúcich, ak sa odchyľuje od tématu alebo je jeho odpoveď neúmerne dlhá. Podľa nášho názoru relácia vyznela tak, ako Českej televízii ukladá zákon…” Ich odpoveď mňa veľmi pobúrila. Nepadlo totiž ani slovo o tom, že stúpenci potratov mali početnú väčšinu, umocňovanou ešte tendenčne zaujatou moderátorkou, a o tom, že ti “niektorí z diskutujúcich”, ktorým bola sústavne prerušovaná výpoveď, boli vždy iba odporcovia potratov; a ani jedno jediné slovo o tom, koho napadlo kresťanského mysliteľa Dr.Henryka Laholu opuncovať urážlivou pejoratívnou nálepkou “náboženský fanatik”; a nakoniec vlastne ani len jediné slovo o tom, ako sa takýto ich prístup zhoduje nielen so zákonom o Českej Televízii, ale aj s Kódexom Českej televízie, ako televízie verejnoprávnej služby.

S pozdravom: Buď pochválený Ježíš Kristus!

Juraj Abaffy

Stručná e-mailová odpoveď:

Vážený pán Abaffy! Ja osobne som síce túto reláciu nevidel, pretože ja zaplať Pán Boh žiadny televízor nemám a preto sa nikdy ani na televíziu nepozerám. Napriek tomu ale, či skôr práve preto hlboko oceňujem Vašu námahu, že ste nezostal ľahostajný voči surovému hulvátsvu, a že ste i Vy podobne ako i mnohí ďalší televízni diváci protestoval proti takej relácii, ktorá hlboko uráža náboženské a mravné cítenie veriacich v Českej i Slovenskej republike, a súčasne i ukázal arogantným papalášom vládnuceho novopohanského ateistického režimu, že ešte stále i v tomto mravne prehnitom a skazenom ateistickom svete je dostatok slušných ľudí, ktorým brutálne, drakonické vraždenie nenarodených detí nie je ľahostajné.

S prejavom hlbokej úcty

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!